Memòria

El compromís per la qualitat i la transparència fa que publiquem una memòria anual amb les dades i les actuacions més importants de la nostra organització. És el reflex del treball i els esforços que dia a dia fem per aconseguir millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones grans. Aquí podeu consultar totes les memòries publicades.