Serveis

Aquesta és l'oferta de serveis que gaudeixen els socis d'ACRA.

Intranet per a socis

Un espai pensat i reservat únicament per als nostres socis, que compten amb múltiples avantatges per gestionar amb més eficiència els seus recursos assistencials.

  • Àrea de socis (Borsa de treball amb oferta i demanda; Consultes directes; Actualització i gestió de les dades de socis)

 

  • Eines de treball (Legislació i normativa actualitzada; Convenis laborals del sector i actes de les comissions paritàries; Models de contractes, reglaments, protocols, registres i formularis; Informació regular sobre contractació pública; Informes sectorials i materials de les jornades i tallers)

Jornades i activitats

Ens agrada el contacte permanent amb els socis: treballar amb ells per millorar el sector i alhora engegar iniciatives en positiu que ens projectin tots plegats amb el màxim reconeixement i respecte envers la nostra societat.

Normativa, qualitat i RRHH

Promovem el compliment de la normativa en àmbits essencials del sector com la Protecció de dades, Pla d'Autoprotecció (PAO), Qualitat i Recerca de talent en càrrecs directius i tècnics amb unes condicions avantatjoses per als nostres associats.

Projectes

Som una associació que treballa en projectes que volen millorar la competitivitat de les empreses i enfortir la cohesió social del país, especialment entre aquells col·lectius més vulnerables.

Recerca i innovació

Reflexionem i analitzem per generar coneixement de qualitat en el sector de la gent gran. Treballem conjuntament amb els nostres socis, així com amb administracions, empreses i institucions àmpliament reconegudes en el seu sector. Des de 2019 comptem amb l'Observatori de la Dependència, que té per objectiu promoure la recerca i el coneixement en el sector de l'atenció a les persones grans.

Representació i defensa dels interessos dels socis

Defensem els interessos de les empreses i entitats associades que dediquen els seus esforços a treballar per a la gent gran.

Per tant, volem ser decisius davant les administracions i els sindicats perquè qualsevol millora dels nostres associats revertirà positivament en el benestar de la gent gran.