Serveis

Aquesta és l'oferta de serveis que gaudeixen els socis d'ACRA.

Comunicació

Ens agrada explicar què fa ACRA pel sector de la dependència des del rigor, la credibilitat i la immediatesa. Els nostres associats reben puntualment la informació d'ACRA i del sector mitjançant un seguit de canals comunicatius que ens converteixen en referència ineludible del nostre àmbit.

Recerca i innovació

Reflexionem i analitzem per generar coneixement de qualitat en el sector de la gent gran. Treballem conjuntament amb els nostres socis, així com amb administracions, empreses i institucions àmpliament reconegudes en el seu sector. Des de 2019 comptem amb l'Observatori de la Dependència, que té per objectiu promoure la recerca i el coneixement en el sector de l'atenció a les persones grans.

Projectes

Som una associació que treballa en projectes que volen millorar la competitivitat de les empreses i enfortir la cohesió social del país, especialment entre aquells col·lectius més vulnerables.

Intranet per a socis

Un espai pensat i reservat únicament per als nostres socis, que compten amb múltiples avantatges per gestionar amb més eficiència els seus recursos assistencials.

  • Àrea de socis (Borsa de treball amb oferta i demanda; Consultes directes; Actualització i gestió de les dades de socis)

 

  • Eines de treball (Legislació i normativa actualitzada; Convenis laborals del sector i actes de les comissions paritàries; Models de contractes, reglaments, protocols, registres i formularis; Informació regular sobre contractació pública; Informes sectorials i materials de les jornades i tallers)