Serveis

Aquesta és l'oferta de serveis que gaudeixen els socis d'ACRA.

Representació i defensa dels interessos dels socis

Defensem els interessos de les empreses i entitats associades que dediquen els seus esforços a treballar per a la gent gran.

Per tant, volem ser decisius davant les administracions i els sindicats perquè qualsevol millora dels nostres associats revertirà positivament en el benestar de la gent gran.

 

Assessorament legal gratuït

Oferir un assessorament eficient per als nostres associats és una de les prioritats d'ACRA, que disposa d'un servei gratuït d'assessoria jurídica i laboral per tots els socis:

  • Assessoria jurídica tots els dimarts de 16 a 18 h amb Josep Maria Barcelona (Bufete Escura)
  • Assessoria laboral tots els dijous de 16 a 18 h (Bufet Vallbé)

  

 

Comunicació

Ens agrada explicar què fa ACRA pel sector de la dependència des del rigor, la credibilitat i la immediatesa. Els nostres associats reben puntualment la informació d'ACRA i del sector mitjançant un seguit de canals comunicatius que ens converteixen en referència ineludible del nostre àmbit.

Recerca i innovació

Reflexionem i analitzem per generar coneixement de qualitat en el sector de la gent gran. Treballem conjuntament amb els nostres socis, així com amb administracions, empreses i institucions àmpliament reconegudes en el seu sector. 

  • Promoció i elaboració d'estudis i informes sectorials
  • Comissions i grups de treball sectorials

Projectes

Som una associació que treballa en projectes que volen millorar la competitivitat de les empreses i enfortir la cohesió social del país, especialment entre aquells col·lectius més vulnerables.

Intranet per a socis

Un espai pensat i reservat únicament per als nostres socis, que compten amb múltiples avantatges per gestionar amb més eficiència els seus recursos assistencials.

  • Àrea de socis (Borsa de treball amb oferta i demanda; Consultes directes; Actualització i gestió de les dades de socis)

 

  • Eines de treball (Legislació i normativa actualitzada; Convenis laborals del sector i actes de les comissions paritàries; Models de contractes, reglaments, protocols, registres i formularis; Informació regular sobre contractació pública; Informes sectorials i materials de les jornades i tallers)