Materials de suport als socis

Podeu descarregar-vos els documents següents, d’interès per al dia a dia dels vostres centres.

Servei d'inspecció i registre (full de reclamació)

Les entitats i establiments heu de disposar obligatòriament d'aquest full de reclamació, que està disponible en un enllaç de la web del Departament de Drets Socials.

Si el document en pdf no se us obre, feu el següent: descarregueu-lo a l'ordinador i l'obriu des de l'aplicació que tingueu per llegir els pdf, no des d'Internet.

Contractes assistencials (informació general)

La totalitat del continguts dels contractes assistencials només és aplicable a places privades. Pel que fa a places amb finançament públic (concertades o col·laboradores) hi haurà apartats que caldrà adaptar o no aplicar. Aquestes particularitats són les següents:

1 - No hi ha període de prova.

2 - Pel que fa al dipòsit de garantia, dependrà del que s’hagi establert en l'ordre de col·laboració/concert/PEV amb la que s’hagin acreditat les places residencials.

3 - Al contracte i a les factures s’hi ha de detallar l’aportació de l’usuari, l’aportació de l’administració i el preu total de la plaça.

4 - L’actualització de l’import de la plaça la determina l’administració competent en serveis socials.

Autorització de sortides

Protocols

Segons el Decret 284/96, modificat pel Decret 176/2000, en els articles 18.10 i 18.11 es diu que els serveis de centres residencials assistits, centres de dia i llar-residència han de disposar de protocols i registres:

  • Protocol d'administració de la medicació
  • Protocol d'atenció d'incontinències
  • Protocol de contencions
  • Protocol de lesions per pressió
  • Protocol de caigudes
  • Protocol d'higiene personal
  • Protocol d'acollida i adaptació

Registres

Manual de dietes