Oferta formativa

Departament de Formació

Inma Garcia (responsable - atenció empreses)

Icona telèfon

93 241 78 40 / 691 219 197

Manel Artigues (tècnic - atenció empreses)

Icona telèfon

93 241 78 40 / 673 724 697

Andrea Blanco (tècnica - atenció alumnat)

Icona telèfon

93 414 11 51 / 675 726 311

Ariadna Diéguez (tècnica - atenció alumnat)

Icona telèfon

93 414 11 51 / 615 698 614

Raquel Rondon (administrativa de formació)

Icona telèfon

93 414 11 51 / 696 811 409