Implantacions

La implantació d’una eina que millora la qualitat de l’atenció a les persones que atenem, parteix sempre d'un anàlisi previ de la realitat i singularitat de cada organització i centre i es pren com a referent la seva filosofia d'atenció.

Per tant, la formació es proposa de forma ordenada, coherent i assolible als objectius i principis de l'atenció de cada centre, i s’introdueixen els conceptes de l’atenció centrada a la persona per tal d’implementar les accions previstes en les actituds i les habilitats de totes les persones treballadores i les que formen part de la seva comunitat de vida.

Implantació per a la reducció de subjeccions. Norma Libera-ger

En el cas de l’eliminació de subjeccions, es treballa amb la metodologia de la Norma Libera-ger que permet una implantació certificada, i la possibilitat d’aconseguir la validació com a centre lliure de contencions.

Implantació d’un model de bones pràctiques i gestió de l’ACP (Atenció Centrada en la Persona)

Implantació d’un itinerari d’ètica (acompanyament a la constitució d’un Espai de Reflexió Ètica en Serveis Sociosanitaris)