Estructura de gestió

Direcció

Àrea d'administració

Àrea de comunicació

Àrea tècnica

Àrea de formació