Observatori de la Dependència

L'Observatori de la Dependència d’ACRA és un espai de recerca sobre el sector d’atenció a la dependència i la gent gran. La creació d’aquest instrument respon a la voluntat de la nostra organització per donar valor afegit al sector, per visibilitzar-lo i prestigiar-lo com un àmbit de creació de riquesa i de cohesió social, amb un present i un futur indispensables.

La web és l’eina principal de l’Observatori i recull informes, baròmetres i altres documents que inclouen el posicionament d’ACRA amb la voluntat d’influir en el model social d’atenció al ciutadà, i promoure el benestar de l’adult gran i la qualitat dels serveis prestats.

Des de l’Observatori es fomenta també la participació i l’intercanvi d’idees i d’informació dels professionals mitjançant un espai d’interacció amb diverses novetats, des d’un fòrum d’opinió fins a la realització periòdica de webminars (seminari o conferència impartits des d’una web en temps real per part d’un expert).

L’Observatori aporta, a més, nous documents i activitats propis d'un espai de coneixement, de generador compartit d’idees que donen resposta als nous reptes de present i de futur d’un sector estratègic.