Convenis laborals

Conveni Autonòmic Dependència

1r Conveni Col·lectiu d'àmbit autonòmic de Catalunya d'Atenció a la Gent Gran (GERCAT) VIGENT

Conveni Estatal Dependència

VIII Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal (codi de conveni n.º 99010825011997)

Conveni Autonòmic SAD

Conveni Autonòmic Salut

Tercer Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut