Convenis laborals

Conveni Estatal Dependència

VII Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal
CONVENI VIGENT

VI Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal

V Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal

IV Convenio Colectivo Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal

III Convenio Marco Estatal de Residencias Privadas de Personas Mayores y del Servicio de Ayuda a Domicilio

II Convenio Colectivo Laboral de Residencias Privadas de Personas Mayores y del Servicio de Ayuda a Domicilio

I Convenio Colectivo Laboral de Residencias Privadas de la Tercera Edad

Conveni Autonòmic SAD

IV Conveni Col·lectiu Estatutari d'Empreses d'Atenció Domiciliària de Catalunya
VIGENT A PARTIR DE 01/01/2015

IV Conveni Col·lectiu Extraestatutari d'Empreses d'Atenció Domiciliària de Catalunya (per al període de l’1 de gener de 2010 a 31 de desembre de 2012)

II Conveni Col·lectiu de Treball del Sector d'Empreses i Treballadors/es d'Atenció Domiciliària i Treball Familiar de Catalunya per als anys 2001 a 2004

I Conveni Col·lectiu de Treball per al Sector Treballadores Familiars de Catalunya per als anys 1999-2000

Conveni Autonòmic Salut

IX Conveni col·lectiu treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques per als anys 2016-2017 (codi de conveni núm. 79000815011994)