Projectes

Barcelona més sostenible

ACRA s’ha adherit al programa Barcelona Comerç + Sostenible mitjançant la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

La participació d'ACRA en aquest programa consisteix en elaborar un pla d’acció anual per millorar la sostenibilitat del sector amb una proposta d’actuacions que impliquin els socis de la ciutat i acompanyar-los en l’execució.

Més informació

 

Gent Gran, Gent Artista

Per dinamitzar les activitats que els residents i usuaris fan als centres dels socis d’ACRA, des del 2001 organitzem el concurs de postals de Nadal Gent Gran, Gent Artista.

Més informació

 

Missions empresarials

Les missions empresarials d'ACRA serveixen per conèixer noves organitzacions, estructures, serveis i formes de treballar en l'àmbit de la dependència. Des del 2006 a Canadà ja són moltes les missions que han dut la gent d'ACRA arreu del món amb una voluntat clara d'aprenentatge i d'innovació.

Més informació

 

Missions empresarials a casa nostra

Vols compartir amb altres socis d’ACRA els teus coneixements? Els procediments que utilitzes? Les singularitats del teu centre? Vols visitar altres serveis assistencials? Vols fer networking amb altres socis d’ACRA? Des del 2014 hem implantat les missions empresarials a Catalunya, visitant centres associats que hagin aconseguit millores en l’atenció, la gestió, els procediments i/o qualsevol altre àmbit en què la qualitat i la innovació protagonitzin la vida diària de cada servei.

Més informació

 

Observatori de la Dependència

L'Observatori de la Dependència d’ACRA és un espai de recerca sobre el sector d’atenció a la dependència i la gent gran. La creació d’aquest instrument respon a la voluntat de la nostra organització per donar valor afegit al sector, per visibilitzar-lo i prestigiar-lo com un àmbit de creació de riquesa i de cohesió social, amb un present i un futur indispensables.

Més informació

 

Subvenció IRPF

Tramitem a les entitats sense ànim de lucre sòcies d’ACRA les subvencions de l’IRPF. Des del 2002, més d’una trentena d’entitats se n’han beneficiat i han obtingut ajudes econòmiques per a desenvolupar projectes assistencials, d’obres o de compra de mobiliari i equipament.

Més informació

 

"30 PLUS"

ACRA participa en el programa 30 PLUS del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), destinat, per una banda, a donar suport a les empreses en la contractació de majors de 30 anys (subvencionant-ne gran part del contracte), i per l’altra, a afavorir la seva inserció laboral mitjançant un programa de formació i experiència professional per desenvolupar la seva trajectòria professional dins del sector de la dependència. 

Més informació