Procés d'Acreditació de Competències Professionals

QUÈ ÉS EL PROCÉS D'ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS?

És una iniciativa adreçada a avaluar, reconèixer i acreditar oficialment les competències professionals de les persones, adquirides per l'experiència professional i la formació no formal al llarg de tota la seva vida.

Aquest procés comporta beneficis tant pels treballadors com per les empreses i la societat, i és d'especial interès en el sector de l'atenció a les persones grans en situació de dependència, que compta amb un nombre important de professionals amb experiència que tenen l'oportunitat d'acreditar-la i obtenir un títol de Formació Professional o Certificat de Professionalitat.

Si teniu qualsevol consulta podeu contactar al correu acreditacio.fpcat@gencat.cat

QUINS BENEFICIS APORTA?

PERSONA

• Reconeixement al saber fer: Puja l’autoestima de la persona
• Nova oportunitat per adquirir titulació que no es va assolir per abandonament escolar anterior
• La persona pot capitalitzar la seva experiència professional i obtenir un títol d’FP o CP
• La persona pot mantenir-se al seu lloc de treball, principalment en professions regulades

EMPRESA

• Millora el capital humà de les empreses mitjançant la qualificació, i així, competitivitat i productivitat
• Evita l’intrusisme professional impedint que persones exerceixen sense qualificació
• Poden beneficiar-se del SNCP per a implantar gestió per competències de les seves plantilles
• Facilita la mobilitat dels treballadors en l’àmbit nacional i internacional

SOCIETAT

• Dignifica les ocupacions i millora el grau de professionalitat
• Incrementa el nombre de població activa qualificada, fet que permet una millor percepció del capital humà
• La qualificació disminueix el risc d’exclusió social, aportant oportunitats d’ocupació
• En el marc del diàleg social i la negociació col·lectiva pot ser un element que doni suport a la classificació professional