Diaris oficials

DOGC al dia, BOE al dia i Contractació pública al dia són serveis gratuïts que ACRA presta a través dels seus assessors jurídics, mitjançant els quals els socis reben periòdicament i de forma puntual les novetats legislatives publicades i anuncis que puguin resultar d’interès per al sector.

Això sense perjudici que, periòdicament i en els dies successius, els nostres serveis jurídics redactin notes informatives específiques sobre aquelles novetats que siguin especialment significatives per als empresaris o rellevants per al sector. En qualsevol cas, podeu contactar amb nosaltres si necessiteu aclarir algun dubte o ampliar les informacions que rebeu a través d’aquests serveis.