Portafoli estratègic 2022 - 2025

Pensem en gran!

El Portafoli d’ACRA 2022-2025 recull els eixos estratègics i les principals activitats en els propers quatre anys, i serveix per consolidar una visió de present i de futur que doni resposta als reptes i oportunitats que hem d’afrontar com a organització referent del nostre sector.

L'elaboració del Portafoli, presentat oficialment a la darrera assemblea anual de socis, s'ha realitzat amb la implicació dels socis d’ACRA, de la junta directiva i de l’equip d’ACRA. Compta amb un DAFO actualitzat i tres eixos estratègics (organització – serveis – entorn) que contenen unes activitats que es desenvoluparan entre el 2022 i el 2025.

Ens agradaria que féssiu vostre aquest document i que compartiu amb nosaltres els reptes i les prioritats de futur que tenim per davant al sector.

MISSIÓ

ACRA representa els interessos generals dels seus socis, influeix en el model social d'atenció al ciutadà, i promou el benestar de l'adult gran i la qualitat dels serveis prestats.

VISIÓ

Construïm un espai de col·laboració que dinamitzi les capacitats del sector per enfortir-lo davant els nous reptes socials a través de la formació, la recerca i la innovació.

VALORS

Transparència

Compromís

Diversitat

Independència

Rigor