Codi de Conducta

És una eina que facilita i sistematitza l’aplicació de la normativa vigent en protecció de dades personals del sector mitjançant l’adopció d’unes pautes comunes, consensuades i d’obligat compliment per a totes les entitats que s’hi adhereixin

Adherir-se al Codi de Conducta significa gaudir d'un distintiu de qualitat en el tractament de dades personals i, al mateix temps, constitueix una garantia pels usuaris i les Administracions Públiques sobre el correcte funcionament de l’entitat adherida en matèria de protecció de dades.

Mentre el nou Codi de Conducta no estigui aprovat per part de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, el Codi Tipus que regula el compliment de la normativa de protecció de dades segueix vigent.

Vull adherir-me al Codi de Conducta!

Icona telèfon

93 241 78 41