On estem i de què formem part

A ACRA volem estar presents i ser decisius als espais on es prenen les decisions determinants del sector.

Gobierno de España

Secretaría de Estado de Derechos Sociales y Agenda 2030

Estrategia estatal de desinstitucionalización para una buena vida en comunidad

Ministerio de Trabajo

FUNDAE. Comissió Paritària Sectorial de Servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, en representació de CEAPS

Generalitat de Catalunya

Departament de Presidència

Grup de millora de la contractació OSACP

Agència pública de Formació i Qualificacions de Catalunya

  • Consell Sectorial de Salut i Atenció a les Persones

Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya

 

Departament de Drets Socials

Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya

Comissió de seguiment del conveni per a la contractació d'aturats de llarga durada

Consell de la Gent Gran de Catalunya (vocal)*

* A través de Foment del Treball

Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

  • Consell General de Serveis Socials (Ple // Comissió funcional)
  • Taula de Treball de Gent Gran i grups de treball
  • Taula de Treball de Salut Mental i grups de treball
  • Taula tècnica sectorial per revisar la cartera de serveis socials

Fundació TIC Salut Social

Grup de millora de coordinació entre entitats tutelars i recursos residencials

Grup contra maltractaments - Oficina de la Gent Gran Activa

Grup de treball de l'estudi d'escandall de costos

 

Departament de Salut

Consell Assessor Pla Director Sociosanitari

Consell de Salut de Catalunya

Comissió de crisi prescripció infermera

Consell Assessor del Model Assistencial de la Llei de regulació de l’eutanàsia

Consell de partitipcació de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Sud

Grup de treball de transparència CatSalut patronals

Servei Català de la Salut

  • Comissió de proveïdors
  • Grup focal per abordar el perfil professional del farmacòleg/farmacèutic d'Atenció Primària (FFAP)
  • Subcomissió per abordar el sistema de pagament de les cures pal·liatives en l’àmbit sociosanitari 

 

Departament d’Empresa i Treball

ACCIÓ – Agència per a la competitivitat de l’empresa

Comissió seguiment de Contractes Programa

Comissió d'Immigració del Consell de Direcció del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Consorci de Formació Contínua

 

Departament de Justícia

Registre de grups d'interès de l'administració de la Generalitat i del seu sector públic

Diputació de Barcelona

Àrea d'atenció a les persones

Consell Comarcal del Bages

Guia Comarcal dels maltractaments a les persones grans

Administració local

Ajuntament de Barcelona

Barcelona + sostenible

Consell General del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

Grup de Gent Gran del Consell Municipal de Benestar Social

Plenari de la Comissió permanent

Pacte de temps

Xarxa d’Empreses NUST /Xarxa d’empreses per un nou temps de treball

Ajuntament de Mataró

Grup de treball maltractaments

Impem, àrea de Promoció Econòmica

Xarxa estatal RETOS de Responsabilitat Social

 

Ajuntament de Terrassa

Taula tècnica contra els maltractaments de la Gent Gran

Asociación Española de Normalización (AENOR)

Vocalia del Comité Técnico de Normalización (CTN) 158 "Servicios para la promoción de la autonomía personal y para personas en situación de dependencia"

Cambra de Comerç de Barcelona

Comissió de Salut i Sociosanitari

Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs)

Junta Directiva

  • Presidència (Sra. Cinta Pascual i Montañés)

European Ageing Network (EAN)

F·O·C·I·R (Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes)

Foment de Treball

Vicepresidència

Comitè Executiu

Junta Directiva

Comissió de Formació

Comissió Fiscal i d'Economia

Comissió Laboral

Comissió d’Atenció a les Persones, de Salut i Social

Fundació Pasqual Maragall

Nursing Now Catalunya

Petita i Mitjana Empresa de Catalunya

Respon.cat

Consell Social

Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia

Vocalia de residències