Participació dels socis

La implicació dels socis en els òrgans, espais, canals i processos de participació enforteix la qualitat democràtica d’ACRA. Una organització participativa i que implica els seus membres en la deliberació i la presa de decisions no és només més transparent sinó que està en una millor posició per afrontar els reptes de present i de futur.

Més informació i inscripcions

Humbelina Aranda

Icona telèfon

93 414 75 52

Icona correu

secretaria@acra.cat