Assessoria externa

Bufet Vallbé

Assessoria Laboral i Jurídica

Paco Carretero
Àngel Fernàndez
Alba Sánchez

Busquet Auditors

Ferran Busquet