Notes informatives 2024

Els nostres assessors preparen notes informatives per explicar, amb la màxima claredat, els canvis normatius i altres informacions d'interès en el sector de la dependència.

Notes informatives