Notes informatives 2017

Els nostres assessors preparen notes informatives per explicar, amb la màxima claredat, els canvis normatius i altres informacions d'interès en el sector de la dependència.