Pacte del temps

Des del novembre de 2019, ACRA està adherit al Pacte del Temps.

El Pacte del Temps és una iniciativa municipal que cerca el compromís de la ciutadania i de l’Ajuntament de Barcelona per impulsar accions en l’àmbit dels usos del temps que contribueixin a la reducció de les desigualtats socials, a la millora de la qualitat de vida i a la promoció d’una economia plural al servei de les persones. 

Documents adjunts