Consultoria

Des d’ACRA podem ser el vostre departament de formació:

L’assessorament especialitzat és una de les eines clau per a les empreses que volen fer efectiu i alhora quantificar l’impacte de retorn de la formació.

Des d’ACRA elaborem conjuntament amb l’empresa el Pla de Formació que pot ser a curt a mig o a llarg termini, amb l'objectiu de fomentar la seva competitivitat i la productivitat i eficiència dels seus RRHH.

Conjuntament definim les necessitats formatives de tota la organització.

Es redacten els objectius del pla formatiu i es dissenyen les actuacions formatives.

En el marc de la consultoria sempre es té en compte l’impacte de la formació. És per això que es fa una avaluació, control i seguiment dels resultats de la formació.

Això permet que la formació estigui adaptada al lloc de treball, adequada a la situació dels professionals de l’entitat i alineada amb la visió estratègica de l'organització.

Per ACRA és molt important que es pugui quantificar el valor econòmic que implica una bona gestió del pla formatiu ja que és una manera d’aconseguir persones més competents i més talent a la organització.