Històric 2018

Jornada "ACRA per la sostenibilitat"

08/11/2018 - Seu d'ACRA

 

Com l'ozó permet una higiene òptima dels usuaris sense utilitzar sabó, com podem controlar tots els elements estructurals de l'edifici mitjançant una aplicació mòbil, com es pot millorar la gestió dels recursos humans mitjançant objectius de desenvolupament sostenible... Són casos pràctics que el proper dijous 8 de novembre presentarem a la jornada "ACRA per la sostenibilitat".

La jornada, que és gratuïta i oberta a tots els socis d'ACRA, té per objectiu sensibilitzar respecte el desenvolupament sostenible a les empreses, organitzacions socials i les administracions.

En aquest sentit, prenen una especial importància els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). La integració dels ODS en l'estratègia de responsabilitat social empresarial de les empreses del sector socisanitari pot crear oportunitats per generar valor econòmic i contribuir al desenvolupament sostenible de les nostres organitzacions.

Aquesta jornada és molt interessant pels socis de Barcelona per tal que puguin accedir a la xarxa del projecte Barcelona + Sostenible i i aprofitar-se del descompte del 10% en la recollida de residus.

En aquesta jornada es presentarà també la guia de la Fundación Edad&Vida relativa a les bones pràctiques per la integració de la RSE i els ODS de Nacions Unides en el sector de serveis d'atenció a persones grans.

El projecte Barcelona + Sostenible, impulsat per part de l’Ajuntament de Barcelona, és la xarxa de més de 1.000 organitzacions compromeses amb la sostenibilitat ambiental, social i econòmica que construeixen col·lectivament una ciutat responsables amb les persones i l’entorn.

Més informació

4a Jornada en ACP

18/10/2018 - Auditori Telefónica / Diagonal 00

La jornada ACP d’ACRA és un dels events de referència del nostre país en relació a aquest mètode. Constitueix un espai d’intercanvi de coneixements, per reflexionar i d’innovació per a tot el sector d’atenció a la dependència i l’adult gran. Les tres primeres edicions han tingut un ampli suport dels socis, administracions i altres col·lectius interessats en l’ACP.

Més informació

Presentació Programa Respir Plus 2018

03/07/2018 - Seu d'ACRA

El Programa Respir Plus és una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona que consisteix en un programa d’ajuts econòmics que fan possible que els adults grans amb dependència puguin estar temporalment en un centre residencial.

Aquest programa té per objectiu millorar la qualitat de vida dels cuidadors i les cuidadores de persones grans amb dependència, perquè puguin gaudir del temps quan el necessitin.

Tot i que per optar a l’ajut cal tenir 65 anys o més (excepcionalment, persones d’entre els 60 i els 65 anys) i estar empadronat a Barcelona, les estades es poden produir a centres residencials de qualsevol part de Catalunya.

La presentació anirà a càrrec de la responsable del programa SAUV Respir de l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, Glòria Navarro

Més informació

Urgències mèdiques

08/06/2018 - Seu d'ACRA

Presentació oficial de l'estudi d'ACRA "Urgències mèdiques", que analitza el perfil de derivacions hospitalàries de persones ingressades en residències de gent gran, en una mostra àmplia de quasi 1.000 persones. Aquest estudi ens ha permès detectar els principals motius de derivacions i la seva relació amb les urgències mèdiques.

Aquest estudi, dirigit pel Dr. Toni Andreu, explora les situacions de salut que fan que una persona en una residència requereixi atenció dels dispositius assistencials d´urgències. Es tracta d’un tema fins ara inexplorat atès que els pocs estudis que existeixen fan referència a població no institucionalitzada.

La presentació es fa en exclusiva per als socis a la seu d'ACRA el proper divendres 8 de juny.

Més informació

Solucions asseguradores i la transferència del risc per tal d´optimitzar la protecció global d´una residència i minimitzar la seva exposició (edició Girona)

15/05/2018 - Casa de Cultura

Objectiu
Exposar els nous riscos als quals fan front directors, socis i administradors de residències, i conscienciar de la seva importància amb solucions asseguradores.

 

Continguts del taller

09.30 h Presentació de la Jornada


09.45 h Solucions asseguradores i la transferència del risc per tal d´optimitzar la protecció global d´una residència i minimitzar la seva exposició - APROPITY RISK SOLUTIONS
• Introducció a la Gerència de Riscos: assegurar o protegir la seva residència?
• Protecció 360º en el sector sociosanitari: les 3 Responsabilitats.
• Metodologia ARA (Anàlisis de Riscos Assegurables) i Mapes de Riscos: de la
cultura reactiva a la cultura preventiva.
• Nou Barem de danys corporals i el Nou Reglament General de Protecció de Dades
(RGPD).
• Sinistres i reclamacions: exemples reals de diferent índole.

11.00 h: Torn de preguntes.

11.15 h: Pausa - Cafè.

11.45 h: Responsabilitat Civil Professional i Responsabilitat Civil D&O (Directius i Administradors) en el sector Sociosanitari - AXA

12.45 h: Solucions del mercat assegurador per protegir-se enfront el nou Reglament de Protecció de Dades (RGPD) que entrarà en vigor el proper 25 de Maig de 2018 - AXA

13.30 h: Cloenda de l’Acte amb intervenció d’ACRA

Més informació

La importància de la tranquil·litat de directors i administradors per assegurar els nous riscos en el context actual (edició Lleida)

25/04/2018 - Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya

Objectiu
De manera molt didàctica exposar els nous riscos als quals fan front directors, socis i administradors de residències, i conscienciar de la seva importància amb solucions asseguradores.

 

Continguts del taller

D&O (Responsabilitat Civil de Directors i Administradors)

1. Responsabilitats i obligacions dels directius i administradors.

2. A qui va dirigit.

3. Cobertures i garanties.

4. Exemples de sinistres i reclamacions.

 

Ciberrisc

1. El perquè de la necessitat d’una pòlissa de ciberriscos.

2. Quina cobertura proporciona un ciberrisc.

3. Conseqüències de patir un cirberatac.

4. No pensem que no va amb nosaltres.

5. Exemples i casos reals.

 

LOPD (Llei de protecció de dades) i Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades

1. La necessitat de la protecció de dades en el context actual.

2. Possibilitat de cobertura.

Més informació

El nou reglament europeu de protecció de dades (Girona)

11/04/2018 - Fundació Tutelar comarques gironines

Objectiu

Explicar la nova normativa de Protecció de Dades que serà obligatòria a partir del proper 25 de maig de 2018

 1. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
 2. Projecte de nova Llei Orgànica de Protecció de Dades.

 

Continguts

 1. Novetats de la nova normativa de Protecció de Dades.
 2. Àmbit d’aplicació i definicions.
 3. Principis fonamentals del RGPD i drets dels interessats.
 4. Obligacions del responsables i encarregats del tractament.
 5. La nova figura del delegat de Protecció de Dades.
 6. Adaptació del Codi Tipus a la nova normativa: creació d’un grup de treball.
Més informació

Presentació del model “Atenció sanitària integrada a les persones que viuen en centres residencials”

04/04/2018 - Seu d'ACRA

Presentació del projecte

1. Context i organització del projecte

2. Acord Interdepartamental – Proposta de model d’atenció sanitària integrada a les persones que viuen a residències

3. Proposta de treball amb federacions i patronals

4. Implicacions – Marc normatiu i formació a professionals -

 

Posicionament d’ACRA

 

Torn obert de preguntes

Més informació

El nou reglament europeu de protecció de dades

14/03/2018 - Seu d’ACRA

Objectiu

Explicar la nova normativa de Protecció de Dades que serà obligatòria a partir del proper 25 de maig de 2018

 1. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
 2. Projecte de nova Llei Orgànica de Protecció de Dades.

 

Continguts

 1. Novetats de la nova normativa de Protecció de Dades.
 2. Àmbit d’aplicació i definicions.
 3. Principis fonamentals del RGPD i drets dels interessats.
 4. Obligacions del responsables i encarregats del tractament.
 5. La nova figura del delegat de Protecció de Dades.
 6. Adaptació del Codi Tipus a la nova normativa: creació d’un grup de treball.
Més informació

Consum de fàrmacs entre la població geriàtrica

23/02/2018 - Seu d'ACRA

Presentació oficial de l'estudi d'ACRA que analitza l’impacte de la institucionalització sobre el consum de fàrmacs entre la població geriàtrica.

Aquesta investigació analitza l'empremta i l'evolució de deu grups terapèutics al llarg d’un any en un miler de residents de centres associats.

Els medicaments escollits com a objecte de monitorització són els d’ús més freqüent, habituals per combatre malalties recurrents entre la gent gran.

Aquest estudi, dirigit pel Dr. Toni Andreu, és pioner a Europa ja que per primera vegada situa el centre de l’anàlisi en el paper que té la institucionalització entre la gent gran que viu als centres residencials.

Més informació

Tastet de Formació 2018

15/02/2018 - Foment del Treball

Us convidem per quart any consecutiu al tastet de formació. És per nosaltres l’oportunitat de presentar-vos la formació que estem preparant per aquest any i també el moment per a trobar-nos i compartir propostes.

Més informació

La importància de la tranquil·litat de directors i administradors per assegurar els nous riscos en el context actual

06/02/2018 - Seu d'ACRA

Objectiu
De manera molt didàctica exposar els nous riscos als quals fan front directors, socis i administradors de residències, i conscienciar de la seva importància amb solucions asseguradores.

 

Continguts del taller

D&O (Responsabilitat Civil de Directors i Administradors)

1. Responsabilitats i obligacions dels directius i administradors.

2. A qui va dirigit.

3. Cobertures i garanties.

4. Exemples de sinistres i reclamacions.

 

Ciberrisc

1. El perquè de la necessitat d’una pòlissa de ciberriscos.

2. Quina cobertura proporciona un ciberrisc.

3. Conseqüències de patir un cirberatac.

4. No pensem que no va amb nosaltres.

5. Exemples i casos reals.

 

LOPD (Llei de protecció de dades)

1. La necessitat de la protecció de dades en el context actual.

2. Possibilitat de cobertura.

Més informació