El nou reglament europeu de protecció de dades (Girona)

Data
11/04/2018
Horari
9.30 a 11.30 h
Places disponibles
20
Preu
gratuït (només per a socis)
Lloc
Fundació Tutelar comarques gironines
Adreça

c/Pierre Vilar, 5 - 7 (Girona)

Objectiu

Explicar la nova normativa de Protecció de Dades que serà obligatòria a partir del proper 25 de maig de 2018

  1. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
  2. Projecte de nova Llei Orgànica de Protecció de Dades.

 

Continguts

  1. Novetats de la nova normativa de Protecció de Dades.
  2. Àmbit d’aplicació i definicions.
  3. Principis fonamentals del RGPD i drets dels interessats.
  4. Obligacions del responsables i encarregats del tractament.
  5. La nova figura del delegat de Protecció de Dades.
  6. Adaptació del Codi Tipus a la nova normativa: creació d’un grup de treball.

Dirigit a

Directors, administradors i socis de tot tipus de serveis socials: residències, centres de dia, sociosanitaris, habitatges tutelats, serveis d’ajuda a domicili, teleassistència, etc.

Programa i inscripcions

Per formalitzar la vostra inscripció només cal que confirmeu la vostra assistència omplint el següent formulari. Les places són limitades!

Docents

josep ma barcelona web

Josep Maria Barcelona

Advocat de Bufete Escura – Assessor jurídic d'ACRA.