14ns Premis ACRA per a la millora del benestar i qualitat de vida de les persones

Premi ACRA en la categoria d'innovació en l'atenció a la dependència i promoció de l'autonomia personal

Creació i implantació d'un protocol de detecció i actuació davant senyals de maltractaments a la gent gran des del servei de teleassistència

  • Autors: Tunstall Televida
  • Organització: Tunstall Televida

 

Premi ACRA en la categoria de millora a la qualitat en l'atenció a la dependència i la promoció de l'autonomia personal

Estimulem els nostres sentits

  • Autors: Reyes Montes, Laura Quevedo i Carolina Peña
  • Centre: Centre Sociosanitari STS Ciutat de Reus

 

Premi ACRA a la millor trajectòria i aportació professional

Auxiliars en geriatria

Premis ACRA 2016