Premis ACRA edició 2012

X Premis ACRA per a la millora
del benestar i qualitat de vida de la gent gran

Premi ACRA en la categoria de Innovació en l'atenció a la dependència i promoció de l'autonomia personal

Les contencions físiques en persones grans: dos problemes i una solució

  • Autors: Montse Llombart Roig, Yolanda Cabré Margalef i Mònica Montamat Bladé
  • Centre: Residència i Centre de Dia de Móra la Nova

Premi ACRA en la categoria de millora de la qualitat en l'atenció a la dependència i promoció de l'autonomia personal

Prevalença de caigudes en sòcio-sanitari. Mesures preventives

  • Autors: Juan Antonio López Villada i Carolina Peña Hernández
  • Centre: Centre Sòcio-Sanitari Ciutat de Reus