Estem Preparats

ACRA va crear un espai específic a Internet per donar a conèixer la tasca de les empreses i entitats i els professionals en uns moments especialment difícils. "Estem preparats" és una web que va promoure durant el 2020 i el 2021 l'activitat d'un sector que va treballar al màxim per garantir el benestar de la gent gran davant una crisi sanitària sense precents.

Coronavirus SARS-CoV-2

8 de febrer

08:00 h - Publicació del nou reial decret per la modificació de l'ús de les mascaretes

S’ha publicat avui el Real Decreto 65/2023, de 7 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, que segueixen sent obligatòries a centres sanitaris i sociosanitaris, però només entre els professionals i els visitants.

El trobareu al bloc sobre Residències

1 de juliol

14:15 h - Actualització del Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2

El Departament de Salut ha publicat l'actualització del Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2, amb modificacions relatives al sector d'atenció a la gent gran en situació de dependència.

El trobareu al bloc sobre Residències i Centres de Dia.

28 de juny

13:05 h - Actualització del Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2

El Departament de Salut ha publicat l'actualització del Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2, amb modificacions relatives al sector d'atenció a la gent gran en situació de dependència.

El trobareu al bloc sobre Residències i Centres de Dia.

17 de maig

17:21h - Decret Llei 5/2022, de 17 de maig

S'ha publicat el DECRET LLEI 5/2022, de 17 de maig, de mesures urgents per contribuir a pal·liar els efectes del conflicte bèl·lic d'Ucraïna a Catalunya i d'actualització de determinades mesures adoptades durant la pandèmia de la COVID-19.

Aquesta normativa inclou la derogació d'algunes mesures adoptades per pal·liar l'impacte de la COVID-19 en el sector d’atenció a la gent gran.

El trobareu als blocs sobre Residències i Centres de dia.

1 d'abril

09:15h - Pla sectorial de gestió de la infecció pel COVID-19 en l’àmbit residencial (versió 11.0)

El Departament de Salut ha fet pública una nova actualització del Pla sectorial de gestió de la infecció pel COVID-19 en l’àmbit residencial (versió 11.0).

Aquest protocol sectorial s’aplica a residències i llar residències de gent gran i a centres de dia per a persones grans integrats en els centres residencials. Inclou novetats sobre contactes estrets, cribratges a residents i professionals, ingressos i unitats de convivència, entre d'altres.

El trobareu al bloc sobre Residències.

09:15h - Mesures i recomanacions per al maneig de la COVID-19 pels centres de dia de gent gran no integrats en residències, serveis d’atenció diürna per a persones amb discapacitat, residències i llars residències per a persones amb discapacitat, i llars amb suport temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental

Els departaments de Salut i de Drets Socials han publicat una actualització del document Mesures i recomanacions per al maneig de la COVID-19 pels centres de dia de gent gran no integrats en residències, serveis d’atenció diürna per a persones amb discapacitat, residències i llars residències per a persones amb discapacitat, i llars amb suport temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

Podeu consultar-lo al bloc sobre Centres de Dia.

25 de març

14:27h - Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-COV-2

S’ha publicat la nova versió del document Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2, el qual a partir de la pàgina 24 i fins la pàgina 29 explica com s’ha d’actuar en l’àmbit residencial i d’altres centres sociosanitaris. 

En el document es concreten mesures en àmbits com les actuacions de maneig de casos en persones residents i professionals, les actuacions de maneig dels contactes estrets en persones residents i professionals, cribratges a professionals i nous ingressos.

Les mesures d'aquest document entren en vigor el dilluns 28 de març. El trobareu al bloc sobre Residències.

16 de març

16:51h - Finalització del pagament de les places buides COVID-19

El Departament de Drets Socials ha informat que a partir del dia 1 d’abril es deixaran d’abonar les places buides públiques segons ocupació prèvia a l’inici de la pandèmia. Pel que fa a les instruccions concretes de facturació, des de la Direcció General de Provisió i la Direcció General de Prestacions socials, s'enviaran, si s'escau, els canvis que es considerin.

Des del Departament també es recorda que la resta de mesures com els costos addicionals COVID-19, les places de sectorització i aïllament, així com les places en dispositius de referència o buffer també estan subjectes a les mesures i recomanacions de Salut Pública, i que estan a l’espera d’una propera actualització. Segons les mesures que es determinin es valorarà la continuïtat de les mesures abans esmentades.

Des d’ACRA hem expressat que cal mantenir el pagament dels costos addicionals COVID-19, incorporant-los a la tarifa per tal que siguin estructurals, amb l’objectiu de seguir oferint la millor atenció possible en unitats de convivència.

14 de febrer

12:51h - Adaptació del pla sectorial de residències de gent gran

Els departaments de Salut i Drets Socials han publicat una nova versió del text Adaptació del Pla Sectorial a l’àmbit de residències de gent gran i de persones amb discapacitat a l’actual situació de transmissió comunitària i predomini de la variant Òmicron.

Aquesta actualització inclou diverses modificacions respecte de la versió anterior. Els canvis apareixen marcats en color verd i fan referència a nous ingressos, visites i sortides, gestió de contactes estrets i l'ús de la mascareta en espais exteriors.

El trobareu als blocs de Residències.

19 de gener

16:46h - Adaptació del Pla Sectorial de residències i de les mesures de protecció a centres de dia

Els departaments de Salut i de Drets Socials han publicat una nova versió dels documents Adaptació del Pla Sectorial a l’àmbit de residències de gent gran i de persones amb discapacitat a l’actual situació de transmissió comunitària i predomini de la variant Òmicron i Adaptació de les mesures de seguretat i protecció adreçades als centres de dia de gent gran no integrats i als centres i serveis d’atenció diürna per a persones amb discapacitat no integrats a l’actual situació de transmissió comunitària i predomini de la variant Òmicron.

Aquestes actualitzacions inclouen canvis pel que fa als cribratges i aïllaments, així com altres aspectes.

Trobareu els documents als espais corresponents de Residències i Centres de dia.

5 de gener

17:43h - Adaptació del document de Salut Pública de mesures de mitigació a l’àmbit de residències de gent gran, de persones amb discapacitat centres de dia de gent gran i centres i serveis diürns de persones amb discapacitat

S'ha actualitzat el document de Salut Pública de les mesures de mitigació a l’àmbit de residències de gent gran, de persones amb discapacitat, de centres de dia de gent gran i centres i serveis diürns de persones amb discapacitat.

El trobareu als blocs de Residències i Centres de dia.

3 de gener

09:37h - Nota informativa adaptació del document de Salut Pública de mesures de mitigació a residències i centres de dia

Arran de l’actualització de data 30 de desembre del Pla de mesures organitzatives d'adaptació de l'atenció sanitària i de salut pública en fase de transmissió comunitària del coronavirus SARS-CoV-2 i en relació a la seva adaptació en els centres residencials de gent gran, residències per persones amb discapacitat, centres de dia de gent gran i centres i serveis d’atenció diürna, pel que fa l’estudi de contactes tant en fase I com en fase II de mitigació, els departaments de Salut i Drets Socials han publicat una actualització que afecta els professionals dels centres.

El trobareu als blocs de Residències i Centres de dia.

23 de desembre

16:51h - Adaptació del document de Salut Pública de mesures de mitigació a l’àmbit de residències de gent gran, de persones amb discapacitat centres de dia de gent gran i centres i serveis diürns de persones amb discapacitat

S'ha actualitzat el document de Salut Pública de les mesures de mitigació a l’àmbit de residències de gent gran, de persones amb discapacitat, de centres de dia de gent gran i centres i serveis diürns de persones amb discapacitat.

El trobareu als blocs de Residències i Centres de dia.

16 de desembre

08:47h - Adaptació del document de Salut Pública de mesures de mitigació a l’àmbit de residències de gent gran, de persones amb discapacitat, centres de dia de gent gran i centres i serveis diürns de persones amb discapacitat

Els departaments de Salut i de Drets Socials han publicat el document Adaptació del document de Salut Pública de mesures de mitigació a l’àmbit de residències de gent gran, de persones amb discapacitat, centres de dia de gent gran i centres i serveis diürns de persones amb discapacitat on es recullen les mesures a seguir en Fase I i en Fase II de Mitigació.

El trobareu als blocs de Residències i Centres de dia.

26 de novembre

09:51h - Resolució SLT/3512/2021, de 25 de novembre

S’ha publicat la RESOLUCIÓ SLT/3512/2021, de 25 de novembre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Aquesta resolució inclou les accions relatives al control del certificat COVID-19.

El trobareu al bloc de Residències.

12 de novembre

09:29h - Mesures i recomanacions per al maneig de la COVID-19 en els serveis de centre de dia per a gent gran

Els departaments de Salut i de Drets Socials han actualitzat de forma conjunta el document Mesures i recomanacions per al maneig de la COVID-19 en els serveis de centre de dia per a gent gran. Els canvis respecte a la versió anterior, que apareixen marcats en groc, fan referència a aspectes com l'obertura dels centres, els contactes estrets, la vacunació o els cribratges a professionals.

El trobareu al bloc de Centres de dia.

21 d'octubre

16:35h - Pla sectorial de gestió de la infecció pel COVID-19 en l’àmbit residencial (versió 10.0)

Els departaments de Salut i de Drets Socials han publicat de forma conjunta una nova versió del Pla sectorial de gestió de la infecció pel COVID-19 en l’àmbit residencial.

Les novetats respecte la versió anterior estan marcades en color groc i atenen a aspectes com les visites i les sortides dels residents, els cribratges a professionals, els grups estables de convivència, els nous ingressos i les mesures de prevenció de la COVID-19.

El trobareu al bloc de Residències.

30 de setembre

08:56h - Mesures i recomanacions per al maneig de la COVID-19 en els serveis de centre de dia per a gent gran

Els departaments de Salut i de Drets Socials han publicat una nova versió del document "Mesures i recomanacions per al maneig de la COVID-19 en els serveis de centre de dia per a gent gran".

Aquesta actualització presenta canvis pel que fa a la reobertura dels centres després de la cinquena onada de la COVID-19, així com nova informació sobre contactes estrets, vacunació i cribratges de professionals i transport adaptat, entre altres aspectes. Els canvis estan marcats en color groc.

El trobareu al bloc de Centres de dia.

21 de setembre

11:01h - Pla sectorial de gestió de la infecció pel COVID-19 en l’àmbit residencial (versió 9.1)

El Departament de Salut ha publicat una actualització del Pla sectorial de gestió de la infecció pel COVID-19 en l’àmbit residencial (versió 9.1), amb els següents matisos respecte la versió anterior:

- Pàgina 17: a l'apartat zona groga, tipologia resident, s'anomenen els Residents contactes estrets correctament vacunats amb immunisupressió "moderada o greu".
- Pàgina 19: especifica en un annex de pàgina les condicions clíniques que determinen que un pacient tingui immunospressió moderada o greu.
- Pàgina 32: en el punt "nou ingrés de persona no vacunada o vacunada amb pauta incompleta" ara fa referència a "les persones que ja han superat la malaltia durant els 3 mesos anteriors"
- Pàgina 42: en el punt de "recuperació de les activitats" zona groga activitats interiors, ha canviat el redactat referent al grup B1 i al grup B2.
- Pàgina 47: s'introdueix el punt següent, que no cal realitzar cribratges en els professionals que hagin passat la malaltia en els 3 mesos previs.

El trobareu al bloc de Residències.

13 de setembre

17:21h - Pla sectorial de gestió de la infecció pel COVID-19 en l’àmbit residencial (versió 9.0)

Els departaments de Salut i de Drets Socials han publicat el Nou pla sectorial de gestió de la infecció pel COVID-19 en l’àmbit residencial (versió 9.0). Entre les diverses novetats que s’incorporen, marcades en color groc al document, destaquen les següents:

- Es permeten les visites, amb contacte físic, entre residents i visitants.
- Es manté un cribratge cada quinze dies per als professionals vacunats i tres a la setmana per als que no estiguin vacunats.

El trobareu al bloc de Residències.

10 de setembre

12:26h - Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel coronavirus SARS-CoV-2

S’ha publicat la nova versió del document Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2, el qual a partir de la pàgina 33 i fins la pàgina 36 explica com s’ha d’actuar en l’àmbit residencial i d’altres centres sociosanitaris. Les novetats respecte la versió anterior estan marcades en groc.

El podeu consultar als blocs de ResidènciesCentres de Dia.

1 de setembre

12:27h - Nova pròrroga del Pla d'intensificacio de les mesures de control en centres de dia i centres i serveis d’atenció diürna

Els departaments de Salut i Drets Socials han publicat una nova pròrroga del Pla d'intensificacio de les mesures de control en centres de dia i centres i serveis d’atenció diürna.

Aquestes mesures, tal i com consta en el mateix document, tenen vigència a partir de l'1 de setembre i fins a la publicació de les noves mesures i recomanacions per a centres de dia de gent gran i centres de dia i serveis d’atenció diürna per a persones amb discapacitat. Les actualitzacions en relació a la darrera pròrroga estan marcades en color groc.

El podeu consultar al bloc de Centres de Dia.

31 d'agost

11:11 h - Nova pròrroga del Pla d’intensificació de les mesures de control en l’entorn residencial

S'ha publicat una nova pròrroga del Pla d’intensificació de les mesures de control en l'entorn residencial.

Aquestes mesures, tal i com consta en el mateix document, tenen vigència a partir del 31 d'agost i fins a la publicació del nou Pla Sectorial a l'entorn residencial. Les actualitzacions en relació a la darrera pròrroga estan marcades en color groc.

El podeu consultar al bloc de Residències.

19 d'agost

10:00h - Pla de mesures d’intensificació adreçades als centres de dia i centres i serveis d’atenció diürna

Els departaments de Salut i Drets Socials han publicat una nova pròrroga del Pla de mesures d’intensificació adreçades als centres de dia i centres i serveis d’atenció diürna. En aquest document s'indiquen mesures addicionals d'aplicació a aquests tipus de serveis a fi de protegir usuaris i professionals davant de l'expansió de la variant Delta.

Podeu trobar el document al bloc sobre Centres de Dia.

17 d'agost

13:10 h - Pròrroga del Pla d’intensificació de les mesures de control en l’entorn residencial

El Departament de Salut ha publicat un nou document de pròrroga del Pla d’intensificació de les mesures de control en l’entorn residencial. 

Aquestes mesures, tal i com consta en el mateix document, són d’aplicació a partir del dia de publicació d’aquesta nota, i tenen una vigència de 14 dies. Dins del document, els canvis respecte de l'última versió apareixen marcades en groc.

El podeu consultar al bloc de Residències.

4 d'agost

13:01h - Pròrroga del Pla d'intensificacio de les mesures de control en centres de dia i centres i serveis d’atenció diürna

Els departaments de Salut i de Drets Socials han fet pública la pròrroga del Pla d’intensificació de les mesures de control en centres de dia i centres i serveis d’atenció diürna. D'aquesta manera, les mesures vigents aplicables a aquest tipus de serveis segueixen vigents durant 14 dies a partir de la data d'aquest nou escrit.

El trobareu al bloc sobre Centres de dia.

2 d'agost

14:02h - Pròrroga del Pla d’intensificació de les mesures de control en l’entorn residencial

El Departament de Salut ha publicat un document de pròrroga del Pla d’intensificació de les mesures de control en l’entorn residencial. 

Aquestes mesures, tal i com consta en el mateix document, són d’aplicació a partir del dia de publicació d’aquesta nota, i tenen una vigència de 14 dies. Dins del document, els canvis respecte de l'última versió apareixen marcades en groc.

El podeu consultar al bloc de Residències.

27 de juliol

18:41h - Pla de mesures d’intensificació adreçades als centres de dia i centres i serveis d’atenció diürna

Els departaments de Salut i Drets Socials ha publicat el Pla de mesures d’intensificació adreçades als centres de dia i centres i serveis d’atenció diürna. En aquest document s'indiquen mesures addicionals d'aplicació a aquests tipus de serveis a fi de protegir usuaris i professionals davant de l'expansió de la variant Delta.

Podeu trobar el document al bloc sobre Centres de Dia.

19 de juliol

11:44h - Pla d’intensificació de les mesures de control en l’entorn residencial

Els departaments de Salut i de Drets Socials han publicat el Pla d’intensificació de les mesures de control en l’entorn residencial. Aquest document inclou mesures adreçades als professionals, mesures referents a casos/brots dels residents i mesures referents a les visites, sortides i nous ingressos dels residents, a més de l'intensificació de les mesures de protecció i prevenció a les residències.

Aquestes mesures són d’aplicació a partir del dia de publicació d’aquesta nota i tenen una vigència de 14 dies.

Podeu trobar el document al bloc sobre Residències.

16 de juliol

11:34h - Nova versió: "Neteja i desinfecció en residències geriàtriques"

El Departament de Salut ha publicat, amb data de 14 de juliol, una actualització del document "Neteja i desinfecció en residències geriàtriques". Aquesta versió presenta algunes novetats respecte de l'anterior, corresponent al mes de gener.

El podeu consultar a la Caixa d'Eines.

6 de juliol

10:35h - Mesures d'adaptació al Pla de mitigació en l'entorn residencial

Ls Generalitat de Catalunya ha publicat el document Mesures d'adaptació al Pla de mitigació en l'entorn residencial.

Aquest document, aplicable a residències i centres de dia, entre d'altres serveis, té per objectiu:

- Reduir les possibilitats que el virus penetri a l'interior de les residències.

- Mantenir i consolidar les mesures que permeten la socialització dels residents amb el seu entorn de forma segura.

El trobareu al bloc sobre Residències Centres de dia

22 de juny

17:15h - Modificacions al Pla sectorial de residències de gent gran (maig 2021)

Ls Generalitat de Catalunya ha publicat el document de Modificacions al Pla sectorial de residències de gent gran (maig de 2021), que inclou canvis respecte el darrer protocol, concretament en relació als aspectes organitzatius de les visites, a les pautes d’accés per als visitants dels centres residencials, i la creació d’un nou apartat relatiu a l’entrada de voluntariat als centres residencials.

El trobareu al bloc sobre Residències.

9 de juny

10:41h - Actualització de les Mesures i recomanacions per a la COVID-19 dels serveis de centre de dia per a gent gran

El Departament de Drets Socials ha difós una actualització del document Mesures i recomanacions per a la COVID-19 dels serveis de centre de dia per a gent gran, corresponent al mes de juny.

Aquesta versió proposa les següents novetats pel que fa a la consideració de contactes estrets:

- Els professionals degudament protegits no es consideraran contactes estrets i per tant no han de fer quarantena, però se’ls haurà de fer PCR per detectar possibles portadors asimptomàtics excepte en els casos on el control del brot no ho requereixi.
- Amb l'evidència de què disposem actualment, les persones correctament vacunades no es consideren contactes estrets en cap de les anteriors situacions, i per tant no hauran de fer quarantena.

El trobareu al bloc sobre Centres de dia

20 de maig

10:22h - Actualització de les Mesures de protecció i d’actuació per als professionals del servei d’atenció a domicili (SAD)

S’ha publicat la nova versió del document Mesures de protecció i d’actuació per als professionals del servei d’atenció a domicili (SAD) per la COVID-19.

El trobareu al bloc sobre SAD.

09:45h - Actualització del Pla sectorial de residències de gent gran

S'ha publicat la nova versió de Gestió de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 en
l’àmbit residencial. Pla sectorial, que  actualitza el protocol d'actuació als centres residencials per la COVID-19.

Els canvis respecte a l'última versió estan assenyalats en color gris, en resposta a una petició d'ACRA per facilitar l'agilitat i la claredat de cara a la tasca dels professionals.

El trobareu al bloc sobre Residències.

26 d'abril

08:11h - Resolució per a la reducció de les places reservades de lliure ocupació a les residències

S’ha publicat, amb data de 23 d'abril, la Resolució per la qual s’estableixen els centres amb reserva de places lliures d’ocupació en el marc del desplegament de les actuacions d’atenció social, ordenació i reforç de l’àmbit residencial contemplades al Pla de contingència per a residències.

Segons indica el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l’evolució positiva de la pandèmia requereix modificar la relació de places lliures d’ocupació (pagament del 85% del cost de la plaça) de les 3.016 places actuals fins a les 1.263 places previstes. La resolució entrarà en vigor a partir de l’1 de maig de 2021

El trobareu al bloc sobre Normativa.

12 d'abril

17:03h - Modificacions al Pla sectorial de residències de gent gran i al Document de mesures als serveis d’habitatge de persones amb discapacitat

El Departament de Salut ha publicat l'actualització "Modificacions al Pla sectorial de residències de gent gran i al document de mesures als serveis d’habitatge de persones amb discapacitat", que inclou canvis relatius al cribratge dels professionals dels centres residencials.

El trobareu al bloc sobre Residències.

26 de març

11:11h - Modificacions al Pla sectorial de Gestió de la infecció pel coronavirus en l’àmbit residencial

El Departament de Salut ha publicat un document de Modificacions al Pla sectorial de Gestió de la infecció pel coronavirus en l’àmbit residencial el dia 4 març de 2021 que inclou dos canvis en relació al document original, concretament sobre requeriments per a l’ingrés a un centre residencial, i també sobre les mesures higièniques després d’una sortida de curta durada del resident, on s’elimina, entre d’altres accions, haver de rentar la roba a 60 graus.

El trobareu al bloc sobre Residències.

23 de març

18:14h - Mesures i recomanacions de centres de dia per a gent gran

El Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies han publicat un document amb mesures i recomanacions de centres de dia per a gent gran amb data de març de 2021.

Aquest document té per objectiu que els centres disposin de les recomanacions que garanteixin un procés d’atenció a les persones usuàries en serveis de centre de dia per a gent gran, i definir el conjunt de mesures que facilitin mantenir al màxim el funcionament presencial d’aquests serveis, i en cas de no ser possible, articular alternatives que donin resposta a les necessitats de les persones ateses, dins de l’entorn domiciliari, entorn residencial o d’altres, tenint en compte el context epidemiològic en què es trobi el centre de dia.

El trobareu al bloc sobre Centres de dia.

15 de març

12:01h - Mesures de protecció i d’actuació per als professionals del Servei d’atenció a domicili (SAD) per la COVID-19

S'ha publicat el document Mesures de protecció i d’actuació per als professionals del Servei d’atenció a domicili (SAD) per la COVID-19. Aquest document inclou mesures, aspectes i recomanacions en relació a l'actuació dels professionals de SAD enfront la COVID19.

Des d'ACRA vam reclamar un document com aquest per tal de donar un marc protocol·lari a un servei tan essencial com el de l'ajuda a domicili.

El trobareu al bloc sobre SAD.

9 de març

09:09h - Procés de vacunació dels professionals de SAD

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha iniciat recentment el procés de recollida de dades del personal essencial, ja sigui professional o voluntari, de les entitats prestadores de serveis d'ajuda a domicili, per tal de facilitar-les al Departament de Salut i que aquest les vagi introduint en la seva programació de vacunació contra la COVID19.

Des d'Afers Socials i Famílies s'ha facilitat un seguit d'informació per mantenir informades les entitats que prestin aquest tipus de servei.

El trobareu al bloc sobre SAD.

4 de març

11:10h - Actualització del Pla Sectorial de residències

S'ha publicat avui la nova versió de Gestió de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 en
l’àmbit residencial. Pla sectorial, que actualitza el protocol d'actuació als centres residencials per la COVID-19. El nou Pla Sectorial proposa una recuperació progressiva de la realitat pre pandèmica a les residències, respectant sempre les mesures de seguretat establertes. S'inclouen novetats sobre nous ingressos, sortides de residents i visites de familiars.

El trobareu al bloc sobre Residències.

09:24h - Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel coronavirus SARS-CoV-2

S’ha publicat la nova versió del document Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2, el qual a partir de la pàgina 28 i fins la pàgina 30 explica com s’ha d’actuar en l’àmbit residencial i d’altres centres sociosanitaris. Els fragments marcats en groc corresponen a les novetats introduïdes respecte la versió anterior. 

El trobareu al bloc sobre Residències.

11 de febrer

19:51h - Adaptació de les mesures d’intensificació del pla sectorial en l’àmbit residencial

S'ha publicat d'urgència el document Adaptació de les mesures d’intensificació del pla sectorial en l’àmbit residencial que inclou els temes que us relatem a continuació. S'ha de destacar el restabliment de les sortides curtes dels residents i l'eliminació dels TAR a les persones que visiten els residents.

- Adaptació del cribratge a professionals de residències.

- Eliminació de cribratge a residents.

- Manteniment per part de la residència de les mesures de prevenció i protecció.

- Activació de l’Equip d’Intervenció Ràpida territorial.

- Adaptació de les relacions amb les famílies: atesa la situació actual de la transmissió comunitària del virus, a partir de demà divendres els centres residencials deixaran de realitzar i registrar cribratges amb test tipus TAR, a aquelles persones que visiten residents..

- Sortides: queden restablertes les sortides curtes (un o dos dies) dels residents. Els passeigs per l’exterior del centre residencial, acompanyats d’amics o familiars, també tornen a estan permesos sempre que el resident surti complint amb les mesures habituals de protecció sectorial.

El trobareu al bloc sobre Residències.

1 de febrer

16:21 h - Actualització recomanacions de vacunació contra la COVID-19

S'ha actualitzat el document "Recomanacions de vacunació contra la COVID-19. Informació per a professionals de la salut", del Departament de Salut, a data de 27 de gener de 2021.

El trobareu al bloc sobre Residències.

22 de gener

10:17 h - FAQs "Intensificació de les mesures del pla sectorial"

El Departament de Salut ha difós, amb data de 20 de gener, el document "Preguntes i respostes sobre el document d’Intensificació de les mesures del pla sectorial en l’àmbit residencial en el marc de l’augment de casos actual".

El text contempla alguns dels dubtes i consultes més freqüents que poden sorgir arran de la intensificació de les mesures del pla sectorial a ls residències, aplicada en el marc de l'augment de casos de COVID-19 actual.

Accediu-hi a través del bloc sobre Residències.

16 de gener

15:22 h - Resolució SLT/67/2021, de 16 de gener

S'ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/67/2021, de 16 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Segons aquest document, es prorroguen les mesures aplicades contra la COVID-19

Podeu llegir-lo al bloc sobre Normativa.

15 de gener

18:54 h - Actualització recomanacions de vacunació contra la COVID-19

S'ha actualitzat el document "Recomanacions de vacunació contra la COVID-19. Informació per a professionals de la salut", del Departament de Salut, a data de 15 de gener de 2021.

El trobareu al bloc sobre Residències.

11:14 - Intensificació de les mesures del pla sectorial en l’àmbit residencial en el marc de l’augment de casos actual

El Departament de Salut ha publicat una nova versió del document "Intensificació de les mesures del pla sectorial en l’àmbit residencial en el marc de l’augment de casos actual".
Aquest document estableix les mesures següents:

- Reforç del cribratge a professionals de residències.

- Reforç del cribratge a residents.

- Intensificació per part de la residència de les mesures de prevenció i protecció.

- Activació de l’Equip d’Intervenció Ràpida territorial.

- Adaptació de les relacions amb les famílies.

- Sortides

Podeu llegir-lo complet al bloc sobre Residències.

14 de desembre

10:14 - Ampliació i modificació de mesures en salut pública, i qualificació i habilitació de personal auxiliar

S'han publicat dos documents al DOGC relatius a la pròrroga i modificació de mesures de salut pública, i també sobre qualificació i habilitació professional del personal auxiliar en dependència. Són els següents:

- RESOLUCIÓ SLT/3268/2020, de 12 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

- ORDRE TSF/206/2020, de 4 de desembre, de modificació de l'Ordre TSF/216/2019, de 28 de novembre, per la qual es regula la qualificació i l'habilitació professional del personal auxiliar d'atenció a les persones en situació de dependència.

Els trobareu al bloc sobre Normativa.

7 de desembre

11:12 h - Resolució SLT/3177/2020, de 4 de desembre

S'ha publicat la la RESOLUCIÓ SLT/3177/2020, de 4 de desembre, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

El trobareu al bloc sobre Normativa.

17 de novembre

17:21 h - Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana

El Departament de Salut ha actualitzat el document Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana, que inclou mesures específiques per la correcta ventilació en residències per a persones grans.

El trobareu al bloc sobre Residències.

31 d'octubre

14:22 h - Annex al “Procediment d'actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS- cov-2”

S'ha publicat l'Annex al “Procediment d'actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS- cov-2” (18.10.20) en fase de mitigació (30.10.20), que modifica el maneig de casos i contactes en l’àmbit de residències i altres entorns vulnerables, i es recomana la realització de PCR en frotis nasal, tant en treballadors com en residents, ja sigui a nivell de diagnòstic o de cribratge, sempre que es puguin tenir resultats en menys de 48h.

Trobareu el document dins del bloc sobre Residències.

11:47 h - Resolució SLT/2734/2020, de 30 d'octubre

RESOLUCIÓ SLT/2734/2020, de 30 d'octubre, per la qual s'adopten mesures en matèria de contractació de recursos humans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Aquest document té per objecte l'establiment de mesures especials en matèria de contractació de recursos humans a l'àmbit del sector públic sanitari assistencial i social, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Trobareu el document dins del bloc corresponent al vostre servei.

30 d'octubre

10:34 h - Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre

El Departament de Salut va publicar ahir la RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

Trobareu el document dins del bloc sobre Residències.

26 d'octubre

12:03 h - Estat d'alarma, mesures necessàries a Catalunya i restricció de mobilitat nocturna

Ahir es va proclamar l'estat d'alarma al conjunt de l'estat mitjançant el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. En paral·lel, la Generalitat de Catalunya va publicar el Decret 127/2020, de 25 d'octubre, i la Resolució SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, per a l'adopció de mesures necessàries durant l'estat d'alarma i de mesures de salut pública de restricció de la mobilitat nocturna, respectivament.

Els associats d'ACRA també disposen d'un model de certificat de mobilitat adaptat a la normativa aprovada ahir.

Consulteu tots els documents al bloc sobre Residències.

23 d'octubre

10:01 h - Decret Llei 35/2020, de 20 d'octubre

S'ha publicat al DOGC el DECRET LLEI 35/2020, de 20 d'octubre, de modificació del Decret llei 19/2020, de 19 de maig, i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en matèria d'adopció de mesures socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.

Amb aquest decret s’amplia l’aplicació de les mesures a alguns serveis socials que havien estat omesos en el moment d’aprovar-se les normes anteriors, i es preveu que també quedin cobertes per les altres modalitats de finançament públic dels serveis socials, com ara les places finançades amb prestació econòmica vinculada, entre altres aspectes.

Consulteu el document al bloc sobre Normativa.

16 d'octubre

14:53 h - Intensificació de les mesures del pla sectorial en l’àmbit residencial en el marc de l’augment de casos actual

El Departament de Salut ha publicat el document "Intensificació de les mesures del pla sectorial en l’àmbit residencial en el marc de l’augment de casos actual" elaborat per l’equip de seguiment de residències.

Aquest document proposa les següents mesures a curt termini:

- Reforç del cribratge a professionals de residències.

- Intensificació per part de la residència de les mesures de prevenció i protecció.

- Activació de l’Equip d’Intervenció Ràpida territorial.

- Reforç de les relacions amb les famílies.

- Crida de professionals.

També hi ha una mesura, a mig termini, i que és el cribratge dirigit a residents.

Trobareu el document al bloc sobre Residències.

13 d'octubre

10:46 h - Resolució TSF/2487/2020, de 6 d'octubre

S'ha publicat la Resolució TSF/2487/2020, de 6 d'octubre, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds d'ajut directe que preveu la Resolució TSF/2193/2020, de 9 de setembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajut directe en favor de les persones treballadores dels centres proveïdors de serveis socials de caràcter residencial amb finançament totalment o parcialment públic, prevista a la disposició addicional segona del Decret llei 24/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal (ref. BDNS 523151).

Aquesta mesura amplia el termini de presentació de sol·licituds amb l'objectiu de facilitar a les persones afectades per la resolució de convocatòria d'ajut directe el procés de presentació de sol·licituds fins a les 15.00 hores del dia 3 de novembre de 2020.

Trobareu el document al bloc sobre Normativa.

9 d'octubre

19:47 h - Instrucció 26/2020, de 9 d’octubre

S'ha publicat la Instrucció 26/2020, de 9 d’octubre, de pagament de les places col·laboradores i privades finançades amb prestació econòmica vinculada, pels costos addicionals, la reserva de places i les lliures d’ocupació, per l’ús de serveis socials de caràcter residencial i diürn acreditats dels proveïdors del Sistema Català de serveis socials, per l’aplicació del Decret Llei 29/2020 de 28 de juliol. Des d'ACRA ja us vam anunciar fa uns dies la publicació d'aquesta instrucció, que ara es fa efectiva de forma oficial.

Aquesta instrucció fa referència a l'aplicació del Decret Llei 29/2020, concretament al pagament de les places col·laboradores i privades finançades amb prestació econòmica vinculada, els costos addicionals, la reserva de places i les places lliures d’ocupació.

Les condicions de facturació d'aquesta instrucció es remeten únicament a entitats amb places col·laboradores o privades finançades amb prestació econòmica vinculada, a diferència de la Instrucció 25/2020, relativa a les condicions de facturació de les places concertades i de gestió delegada.

Podeu consultar el document al bloc sobre Residències.

8 d'octubre

17:49 h - Instrucció 25/2020, de 8 d’octubre

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha publicat la Instrucció 25/2020, de 8 d’octubre, de facturació i tramitació de la documentació referida a les places concertades o de gestió delegada reservades lliures d’ocupació i dels costos addicionals, de serveis socials de caràcter residencial i diürns acreditats per als proveïdors del Sistema Català de serveis socials, derivada del Decret Llei 29/2020 de 28 de juliol. 

Aquesta instrucció fa referència a l'aplicació del Decret Llei 29/2020, als pagaments en cas de mesures excepcionals de Salut pública de restricció de l’activitat, i al copagament d'usuaris. Les condicions de facturació d'aquesta instrucció fan referència únicament a entitats amb places concertades o de gestió delegada. Properament es publicarà una instrucció referent a les places col·laboradores i de PEVS.

Trobareu el document al bloc sobre Residències.

15 de setembre

13:54 h - Mesures i recomanacions en fase de represa per la COVID-19 dels serveis dels serveis de centre de dia per a gent gran

Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s'ha publicat el document de Mesures i recomanacions en fase de represa per la COVID-19 dels serveis de centre de dia per a gent gran.

Aquest document, aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT, estableix diversos punts en relació als nous ingressos, actuacions, criteris bàsics per a la prestació del servei, així com de tancament de l'activitat presencial (quan s'escaigui), dels criteris d'accés, de la realització de proves PCR, de les mesures de protecció i seguretat, i de les responsabilitats de la direcció dels centres i professionals.

El trobareu al bloc sobre Centres de dia.

14 de setembre

18:30 h - Gestió de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit residencial. Pla sectorial

El Departament de Salut ha publicat el Pla Sectorial per a la Gestió de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit residencial.

El trobareu al bloc sobre Residències

10 de setembre

09:41 h - Resolució TSF/2193/2020, de 9 de setembre

S'ha publicat aquest matí la RESOLUCIÓ TSF/2193/2020, de 9 de setembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajut directe en favor de les persones treballadores dels centres proveïdors de serveis socials de caràcter residencial amb finançament totalment o parcialment públic, prevista a la disposició addicional segona del Decret llei 24/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal (ref. BDNS 523151).

Aquesta resolució fixa els imports de la gratificació als professionals d'atenció directa durant els mesos inicials de la pandèmia.

Podeu consultar-la al bloc sobre Normativa.

2 de setembre

10:04 h - Normes bàsiques als serveis de cuina de centres residencials

Des del Departament de Salut s'ha publicat el document "Normes bàsiques als serveis de cuina de centres residencials", que contempla mesures pel que fa al personal, espais i circuits, serveis de menjar i neteja i desinfecció.

Podeu consultar-lo a la Caixa d'Eines.

18 d'agost

14:30 h - Gestió de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit residencial. Pla sectorial

El Departament de Salut ha publicat el Pla Sectorial per a la Gestió de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit residencial.

El trobareu al bloc sobre Residències

10 d'agost

09:17 h - Pla de contingència per a residències per a la tardor de 2020

El Departament de Salut ha publicat el Pla de contingència per a residències per a la tardor de 2020, una nova versió del pla de contingència amb les mesures i protocols que hauran de seguir els centres residencials a tot el territori per fer front a la COVID-19 en els propers mesos.

El trobareu al bloc sobre Residències

7 d'agost

09:12 h - Zona groga: Com actuar a les residències quant a la utilització d’EPI i mesures de protecció

El Departament de Salut ha difós el document Zona groga: Com actuar a les residències quant a la utilització d’EPI i mesures de protecció, que contempla diversos aspectes a considerar per les persones que es troben en aquest tipus de zona.

El trobareu al bloc sobre Residències

4 d'agost

19:21 h - Mesures especials de protecció als centres residencials i centres de dia de gent gran i centres residencials de persones amb pluridiscapacitats per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a diferents comarques de Catalunya

S'ha publicat el document de Mesures especials de protecció als centres residencials i centres de dia de gent gran i centres residencials de persones amb pluridiscapacitats per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a diferents comarques de Catalunya.

Concretament, el document fa referència als centres de les comarques del Montsià, Baix Ebre i Ribera d’Ebre i els municipis de Sabadell, Terrassa i Ripollet, on queda suspesa l'activitat dels centres de dia, així com els ingressos, les sortides inferiors a tres setmanes i les visites a residències.

El trobareu al bloc Residències i Centres de dia.

30 de juliol

18.16 - Recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales para la prevención de la propagación del SARS-CoV-2

El Ministerio de Sanidad ha difós el document sobre Recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales para la prevención de la propagación del SARS-CoV-2 (30 de juliol de 2020).

El podreu consultar a la Caixa d'Eines.

22 de juliol

11:05 - Neteja i desinfecció en residències

Des del Departament de Salut s'ha actualitzat el document Neteja i desinfecció en residències geriàtriques. Hi trobareu les pautes generals a seguir, les diferents zones d'actuació i tota la informació sobre els tractaments de desinfecció.

Consulteu-lo a l'apartat sobre higiene i desinfecció dins de la Caixa d'Eines.

17 de juliol

18.15 h - Mesures especials de protecció als centres residencials i centres de dia de gent gran i centres residencials de persones amb pluridiscapacitats per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a diferents municipis de Catalunya

S'ha publicat el document de Mesures especials de protecció als centres residencials i centres de dia de gent gran i centres residencials de persones amb pluridiscapacitats per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a diferents municipis de Catalunya.

El trobareu al bloc Residències i Centres de dia.

15 de juliol

20:50 - Mesures addicionals de protecció als centres residencials

S'ha publicat la Mesures addicionals de protecció als centres residencials de gent gran i de persones amb pluridiscapacitats i pluripatologia, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

La trobareu al bloc sobre Residències.

13 de juliol

18:00 - Guia per a l'elaboració de plans de contingència de centres de dia

S'ha publicat la Guia per a l’elaboració de plans de contingència de centres i serveis socials d’atenció diürna per a persones grans i persones amb discapacitat amb l’objectiu de fer front a la COVID-19.

La trobareu al bloc sobre Centres de Dia.

11 de juliol

21:00 - Instruccions residències i centres de dia de L'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Sitges

S'ha publicat un document del Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies relatiu a Instruccions per les quals s'adopten mesures especials de protecció als centres residencials i centres de dia de gent gran, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 als municipis de l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà i Sitges.

Trobreu el document a l'espai de Residències i i Centres de Dia.

11 de juliol

13:00 - Instruccions residències i centres de dia de les regions sanitàries de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran

S'ha publicat un document del Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies relatiu a Instruccions per les quals s’adopten mesures especials de protecció als centres residencials i centres de dia de gent gran, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 a les Regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran.

Trobreu el document a l'espai de Residències i i Centres de Dia.

3 de juliol

11:21 - Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana

Des del Departament de Salut s'ha actualitzat el document sobre Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana, amb una nova versió adaptada a la situació actual. 

El trobareu als blocs sobre Residències i Centres de Dia.

29 de juny

11:01 - Pla sectorial de represa de la normalitat en l’àmbit residencial

El Procicat ha aprovat el Pla sectorial de represa de la normalitat en l’àmbit residencial.

Aquest document, que substitueix el Pla de desescalada en centres residencials, conté les indicacions i mesures que han de seguir les residències del territori per garantir la salut i la seguretat dels seus usuaris en el marc d'aquesta nova normalitat.
S'hi estableixen directrius per les sortides familiars, de cap de setmana i vacances i fa incidència en la detecció precoç i en la recuperació de la normalitat convivencial i l’activitat en els centres.

Consulteu-lo al bloc sobre Residències.

19 de juny

10:48h - Catalunya entra en l'etapa de represa

Catalunya ha entrat avui en una "etapa de represa", per la qual decau l'estat d'alarma vigent des del passat 15 de març. Aquesta mesura, anunciada ahir pel Govern, s'ha fet oficial mitjançant la publicació del DECRET 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya.

Feu clic en aquest enllaç per ampliar la informació i consultar l'afectació d'aquesta nova situació en el sector de l'atenció a les persones grans

18 de juny

13:54h - Orden SND/535/2020, de 17 de junio

S'ha publicat al BOE la Orden SND/535/2020, de 17 de junio, por la que se modifica la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, y la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad

Consulteu-lo al bloc sobre Normativa.

11:14h - Decret Llei 24/2020, de 16 de juny

S'ha publicat al DOGC el DECRET LLEI 24/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal, que regula el complement de productivitat extraordinari als professionals que hagin prestat serveis a als centres de serveis socials de caràcter residencial de gent gran.

El trobareu al bloc sobre Normativa.

17 de juny

09:49h - Model de declaració responsable i petició obertura Centres de Dia

Ja està disponible el formulari de petició d'obertura dels Centres de Dia, així com el Model de declaració responsable conforme el centre o servei compleix amb els criteris, recomanacions i mesures per operar en la fase de desconfinament vigent per a l'obertura presencial dels centres i serveis d'atenció diürna per a persones grans o amb discapacitat.

Podeu trobar tots dos documents al bloc sobre Centres de Dia.

16 de juny

10:50 h - Guia sobre oxigenoteràpia

Des del Departament de Salut s'ha publicat un document sobre oxigenoteràpia d'aplicació als centres residencials. L'oxigenoteràpia és un tractament de prescripció mèdica en el qual s'administra oxigen en concentracions elevades amb la finalitat de prevenir o tractar la deficiència d'oxigen (hipòxia) en la sang, les cèl·lules i els teixits de l'organisme.

Trobareu el document a la Caixa d'Eines.

15 de juny

10:36 h - Webinars Formatius (Departament de Salut)

El Departament de Salut ha publicat dos webinars formatius, adreçats als tècnics higiènics –sanitaris dels centres residencials-.

Aquest contingut es porta a terme des de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, des de la Direcció Assistencial d’Atenció Primària i a la Comunitat de l’Institut Català de la Salut i des de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Treball i Afers Socials.

Podeu visualitzar-los a la Caixa d'Eines.

12 de juny

11:42 h - Resolució TSF/1312/2020, de 9 de juny

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha publicat la RESOLUCIÓ TSF/1312/2020, de 9 de juny, per la qual s'estableixen els criteris per a l'obertura de centres i serveis socials d'atenció diürna de persones grans i persones amb discapacitat, en aplicació de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, en la redacció donada per l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig.

Podeu consultar-la al bloc sobre Normativa.

11:22 h - El projecte "Compassats" s'acomiada

Poc a poc anem deixant enrere el confinament, i el projecte "Compassats" també s'acomiada. Aquesta iniciativa, impulsada per Música y Alzheimer, ha ajudat moltes persones grans i professionals que en tenen cura a superar aquesta situació excepcional mitjançant la musicoteràpia.

Tot i això, les activitats segueixen disponibles. Podeu recuperar-les a través del següent enllaç: compassats.com/videos

11 de juny

12:24 h - Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de juny

S'ha publicat al BOE el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

En l'article 10 del reial decret corresponent a serveis socials es determina, entre d'altres punts, que les autoritats competents hauran de garantir la coordinació dels centres residencials de gent gran amb els recursos sanitaris del sistema de salut de la comunitat autònoma on s'ubiquin.

Podeu consultar-lo al bloc sobre Normativa.

9 de juny

12:29 h - Recupereu el webinar! Resolem dubtes dubtes sobre el Pla de desescalada de residències

Aquest dilluns vam fer el webinar per resoldre dubtes sobre el Pla de desescalada en centres residencials. La sessió va anar a càrrec d'Aina Plaza, Directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, i Sebastià Santaeugènia, Director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat i del Pla Director Sociosanitari del Departament de Salut.

Es tracta d'un seminari eminentment pràctic i altament recomanable. Hi podreu accedir a través del bloc sobre Residències.

10:12 h - IKEA dona 294.000 mascaretes a centres de gent gran

L'empresa de productes de la llar IKEA ha donat 240.000 mascaretes de protecció a ACRA, que seran destinades a centres de persones grans. Aquesta donació suposarà que més de 400 entitats associade podran disposar de més material per protegir els usuaris dels seus centres davant del coronavirus.

Des d'ACRA volem agraïr a IKEA el seu gest, que serà un gran suport tant per a la gent gran com per als professionals que en tenen cura.

08:05 h - Mesures i recomanacions per a l’obertura dels serveis de Centre de dia per a gent gran

S'ha publicat el document sobre Mesures i recomanacions per a l’obertura dels serveis de Centre de dia per a gent gran en les fases de desconfinament per la COVID 19. Aquestes pautes, confeccionades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en coordinació amb Salut, indiquen els passos perquè els centres de dia tornin a acollir persones en el marc de la desescalada. 

Aquest document ha tingut en compte les recomanacions que ACRA va proposar respecte a la reobertura d'aquests centres. El trobareu al bloc de Centres de dia.

8 de juny

12:24 h - Pautes convivència amb persones amb demència (Matia Fundazioa)

Matia Fundazioa ha difós unes pautes adreçades a cuidadors i familiars que conviuen amb persones amb demències com ara l'Alzheimer. Es tracta d'unes fitxes pràctiques útils durant el període de confinament.

Podeu trobar-les a la Caixa d'Eines.

4 de juny

12:31 h - Reunió institucional amb el President de la Generalitat

ACRA es va reunir ahir amb el President de la Generalitat, Quim Torra, en el marc de les trobades periòdiques que el Govern de la Generalitat manté amb el sector de les residències d'atenció a la gent gran. En aquesta reunió es van abordar diversos punts inclosos en la carta que fa unes setmanes vam adreçar al president i que són d'especial importància pel sector. Més informació

3 de juny

09:21 h - Neteja i desinfecció en residències geriàtriques

El Departament de Salut ha actualitzat el document Neteja i desinfecció en residències geriàtriques, d'aplicació en els centres residencials, que presenta diverses novetats.

El trobareu a la Caixa d'Eines.

29 de maig

10:57 h - Visites a les residències de gent gran

Des del Departament de Salut s'han publicat uns materials que resumeixen com s'estructuren les visites a les persones grans que viuen en residències durant les diferents fases del confinament, amb diverses recomanacions i pautes.

El trobareu a la Caixa d'Eines.

28 de maig

09:16 h - Pla de desescalada en residències

El Departament de Salut ha publicat el Pla de desescalada en centres residencials, que conté criteris, recomanacions i propostes específiques per a residències. Aquest document inclou alguns aspectes que des d'ACRA vam fer arribar a través de la nostra proposta de desescalada

El trobareu al bloc sobre Residències.

27 de maig

13:06 h - Guia per a l’elaboració de plans de contingència de centres residencials

Des del Departament de Salut s'ha publicat la Guia per a l’elaboració de plans de contingència de centres residencials per fer front a la COVID-19, que inclou els diversos punts a seguir per l'elaboració d'aquests documents.

Consulteu-lo al bloc sobre Residències.

26 de maig

09:11 h - RESOLUCIÓ TSF/1106/2020, de 24 de maig

S'ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ TSF/1106/2020, de 24 de maig, per la qual s'estableixen els criteris d'accés per als nous ingressos en places públiques o de prestació econòmica vinculada en centres residencials de gent gran en les fases de desescalada de la COVID-19.

Podeu consultar-la al bloc sobre Normativa.

08:38 h - Recomanacions sobre visites de familiars a usuaris

El Departament de Salut ha actualitzat el document Recomanacions sobre les visites de familiars a persones que viuen en centres residencials. El document té en compte diversos aspectes generals, de les persones visitants i també per part del centre.

El podreu trobar al bloc sobre Residències.

22 de maig

09:50 h - Nous ingressos i visites de familiars

En aquest quadre resum es pot consultar la possibilitat de nous ingressos i de visites de familiars a usuaris dels centres en funció de la fase en la qual es troben les diferents regions sanitàries, segons les recomanacions del Departament de Salut.

20 de maig

11:58 h - Ordre SND/422/2020, de 19 de maig

S'ha publicat avui al BOE la Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Aquesta Ordre regula l'ús obligatori de la mascareta per part de la població. L'ús de la mascareta serà obligatori en la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d'almenys dos metres.

Podeu consultar-la a l'apartat sobre Normativa.

19 de maig

17:33 h - Recomanacions per a empreses i persones treballadores

El Consell de Relacions Laborals de Catalunya ha publicat una actualització del document de Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2.

Aquest document inclou un apartat amb mesures especials per a treballadors i treballadores que presten serveis en entorns d’assistència medicosanitària, sociosanitaria i residencial (pàgina 15), i un altre apartat amb mesures especials per a treballadors i treballadores que presten serveis en l’atenció domiciliaria (pàgina 16). El podeu trobar a la Caixa d'Eines.

15:51 h - Presentem una oferta formativa sobre COVID-19

L'arribada del coronavirus als centres i serveis d'atenció a la gent granha canviat moltes dinàmiques i necessitats del dia a dia i de futur. Des d'ACRA som conscients d'aquesta nova realitat, i és per això que ens hem adaptat a aquestes noves necessitats amb una oferta formativa sobre COVID-19 adreçada a oferir les millors eines i coneixements per poder gestionar de la millor manera aquesta situació.

Per fer-ho, hem confeccionat una llista de cursos que s'articularan a través del nou Campus Virtual d'ACRA mitjançant l'Aula Virtual i la Teleformació, i que tracten la gestió de la COVID-19 des de diverses perspectives. Una oferta completa i variada que es farà en obert i de forma bonificable.

Consulteu els nous cursos: acra.cat/formacio

16 de maig

09:48 h - Projecte "Compassats": noves activitats per a cuidadors i gent gran!

La musicoteràpia és una gran aliada per combatre els efectes del confinament per coronavirus, sobretot pel que fa a la gent gran que pateix demències com l'Alzheimer. El projecte "Compassats" ens porta cada setmana nous vídeos musicals que inclouen activitats dirigides a cuidadors i usuaris.

Descobriu els últims vídeos i activitats: compassats.com/videos

15 de maig

10:41 h - Noves recomanacions del Departament de Salut per a residències

Des del Departament de Salut s'han publicat dos nous documents de recomanacions. Es tracta de les "Recomanacions per a l’acceptació de nous ingressos als centres residencials" i les "Recomanacions sobre les visites de familiars a persones que viuen en centres residencials".

Totes dues guies han tingut en compte la "Proposta d’ACRA per al desescalament en els centres residencials d’atenció a la gent gran", i preveuen diversos aspectes i requeriments que s'han de tenir en compte per tal de garantir la seguretat i la salut de les persones usuàries i els professionals.

A més, també s'han actualitzat els "Criteris per a l’aïllament de persones que viuen en residències". Podeu consultar els tres documents al bloc sobre Residències.

14 de maig

10:34 h - L'Observatori de la Dependència d'ACRA presenta un projecte pioner sobre gent gran i coronavirus

L'Observatori de la Dependència d'ACRA durà a terme un projecte pioner sobre el comportament del coronavirus en residències de gent gran, atesa la manca d’evidència científica respecte l’impacte de la COVID-19 entre les persones grans institucionalitzades, que fa que l’estudi sigui molt necessari per conèixer millor la història natural de la malaltia en aquest col·lectiu

El projecte starà coordinat científicament per l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i s’espera comptar amb la participació del màxim nombre possible de centres residencials del nostre país.

Més informació: bit.ly/2YWWWuK

13 de maig

13:04 h - ACRA als mitjans: defensem el sector!

Com a patronal majoritària dels serveis d'atenció a la gent gran a Catalunya expliquem als mitjans de comunicació, amb transparència i claredat, quina és la situació que envolta al sector i a les persones grans en el context de la pandèmia de coronavirus que estem vivint.

Consulteu aquí les aparicions d'ACRA als mitjans: https://www.acra.cat/ca/acra-als-mitjans_53003

11 de maig

11:04 h - Signes i símptomes d’alarma COVID-19 en persones grans que viuen a residències

Des del Departament de Salut s'ha difós un document pràctic dirigit a auxiliars de geriatria sobre Signes i símptomes d’alarma COVID-19 en persones grans que viuen a residències, que mostra diferents símptomes de la malaltia entre la gent gran i el procediment a seguir en cada cas.

Ja el podeu consultar a la Caixa d'Eines dins d'aquest mateix espai.

10 de maig

14:32 h - Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana

El Departament de Salut ha publicat el document Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana, on es detallen en un apartat algunes Recomanacions addicionals per a establiments amb persones vulnerables, aplicables als centres de gent gran.

Podeu trobar-lo als blocs sobre Residències i Centres de Dia.

9 de maig

20:19 h - Ordre SND/399/2020, de 9 de maig

S'ha publicat al BOE l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

En l’article 17 es fa referència a l’obertura dels serveis socials i concretament a centres d’atenció diürna per a persones en situació de dependència. A Catalunya només entraran en aquesta fase, a partir de demà dilluns 11 de maig, el Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i l'Alt Pirineu i Aran. Segons diu l’Ordre SND/399/2020 els centres han d’estar oberts i disponibles per a l’atenció presencial a la ciutadania.

Consulteu l'Ordre en l'apartat sobre Normativa i legislació dins d'aquest espai.

11:14 h - Compassats: activitats per a cuidadors

El projecte "Compassats", que proposa la musicoteràpia pel tractament de les persones amb Alzheimer durant el confinament per coronavirus, compta també amb un seguit d'activitats adreçades a les persones que tenen cura de la gent gran.

Les propostes inclouen vídeos musicals que integren aquestes activitats.

Descobriu-les: compassats.com/category/cuidador/

7 de maig

10:16 h - ACRA presenta una proposta pel desescalament en els centres residencials de gent gran

ACRA ha presentat aquest dimecres una “Proposta pel desescalament en els centres residencials de gent gran” que té per objectiu garantir que les persones usuàries puguin recuperar de forma progressiva una certa normalitat en la seva vida diària, actualment molt limitada pel confinament estricte i d’aïllament a les residències.

El document d’ACRA, que ja ha estat presentat al Govern, preveu tres fases amb les màximes mesures de seguretat i d’higiene per assegurar la salut i la dignitat de usuàries i usuaris, professionals dels centres i famílies. Contempla, entre d'altres mesures, obrir les visites a les famílies, permetre nous ingressos, el retorn de les baixes voluntàries i, en una última fase, les sortides dels residents al carrer.

Més informació: bit.ly/2zgMqDS

6 de maig

13:07 h - Acompanyament de final de vida pels familiars a persones que viuen en una residència

El Departament de Salut ha difós un nou material divulgatiu sobre acompanyament de final de vida pels familiars a persones que viuen en una residència. 

El document inclou les diverses mesures de control de la infecció pel que fa a les visites de familiars d'usuaris als centres residencials i els procediments a seguir abans, durant i després. Consulteu-lo a la Caixa d'Eines dins d'aquest mateix espai.

4 de maig

15:36 h - Recomanacions pràctiques per a la presa de decisions ètiques i clíniques en l’entorn residencial

El Departament de Salut, amb la col·laboració d'ACRA i de diverses entitats i professionals, ha confeccionat el document Recomanacions pràctiques per a la presa de decisions ètiques i clíniques en l’entorn residencial en context de la crisi de COVID-19.

La guia inclou diverses recomanacions que atenen a usuaris, famílies, equip o als recursos disponibles, entre d'altres aspectes. La podreu trobar a la Caixa d'Eines dins d'aquest mateix espai.

1 de maig

11:11 h - Treballa atenent gent gran, els nostres avis i àvies ens necessiten!

Des del Departament de Salut es fa una crida per cercar persones que puguin treballar atenent a les persones grans dels centres residencials, un dels col·lectius de més risc davant de la pandèmia per coronavirus que vivim. La gent gran ens necessita!

Més informació: youtu.be/tZcAEF-T7OQ

30 d'abril

12:05 h - Recull de normativa en matèria de residències

El Departament de Salut ha publicat un document recopilatori amb tota la normativa publicada fins ara en relació amb el coronavirus i d'aplicació a les residències per a gent gran. Inclou resolucions, instruccions, decrets i lleis que s'han promogut tant a nivell de Catalunya com a la resta de l'Estat.

Consulteu-lo al bloc sobre residències

10:14 h - ACRA se suma al projecte "Compassats"

"Compassats" és una iniciativa impulsada per acompanyar amb música i activitats musicoterapèutiques a les persones que conviuen amb l'Alzheimer durant el confinament pel coronavirus.

El projecte proposa diverses activitats amb base musicoterapèutica, pensades per estimular aspectes socials, cognitius i físics, i millorar el benestar de cuidador i afectat.

Descobriu-lo: compassats.com

28 d'abril

11:04 h - Actualització: Procediment d’actuació davant una persona amb infecció per COVID-19

Des del Departament de Salut s'ha actualitzat el Procediment d’actuació davant una persona amb infecció per COVID-19 en residències de gent gran. El nou document inclou el respectiu protocol, així com una "check-list" que els centres residencials han de seguir.

Ja el podeu consultar al bloc sobre residències.

 

10:32 h - Nou procediment per a la sectoritizació i criteris de reubicació en residències

El Departament de Salut ha publicat un Procediment de sectorització d'aplicació a les residències de gent gran, amb una sèrie de consideracions per trencar la cadena de transmissió de la COVID-19.

A més, també s'han difós uns Criteris de reubicació de persones que viuen en centres residencials durant la pandèmia de COVID-19, que inclouen els usuaris de les residències de persones grans. 

Podreu trobar ambdós documents al bloc sobre residències.

 

27 d'abril

10:58 h - Vídeo: Pla d'actuació sanitària a les residències

Des del Departament de Salut s'ha difós un vídeo explicatiu sobre el Pla d'actuació sanitària als centres residencials en el marc del coronavirus, que inclou les determinacions, accions i intervencions preses al respecte.

Visualitzeu-lo: youtu.be/sq4rcj8Bf9E

 

24 d'abril

11:17 h - Gestió de residus de COVID-19 segons el Decret llei 7/2020 i l’Ordre SND 271/2020

El Departament de Salut ha publicat unes fitxes sobre la gestió de residus en relació amb el COVID-19 a partir del Decret llei 7/2020 i l’Ordre SND 271/2020.

El document inclou pautes específiques perquè els centres residencials puguin gestionar amb higiene i seguretat els residus. Ja podeu trobar-les a la Caixa d'Eines de l'espai d'ACRA, dins l'apartat "Higiene i desinfecció".

10:03 h - Decret-Llei 13/2020, de 21 d'abril

S'ha publicat al DOGC el DECRET LLEI 13/2020, de 21 d'abril, pel qual s'adopten mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com mesures en l'àmbit de les entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat.

Des del Departament Jurídic d'ACRA s'ha confeccionat una nota informativa sobre les competències assumides pel departament de l'àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial. Ja la podeu trobar al bloc sobre residències.

23 d'abril

19:41 h - Instruccions pagament places residencials i centres de dia COVID-19

Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s'han publicat dues notes informatives en relació al pagament de l'acolliment residencial i de centres de dia durant la crisi del COVID-19.

Els dos documents fan referència al pagament de places de Prestació Econòmica Vinculada al Servei (PEVS) i el pagament de places de centres col·laboradors de la xarxa de serveis socials (places concertades i col·laboradores).

10:49 h - Bona Diada de Sant Jordi!

El Sant Jordi d'enguany és ben diferent a la resta. Ens trobem lluitant contra una pandèmia que suposa una amenaça per a moltes persones, sobretot la gent gran. Són molts els esforços que estan fent els professionals del sector per protegir-la del coronavirus, i estem segurs que ens en sortirem. Però fins i tot en situacions com aquesta, un dia com el d'avui segueix sent especial.

22 d'abril

11:38 h - Canal Salut: Informació per a professionals de les residències

El Departament de Salut, a través del Canal Salut, ha habilitat un espai d'informació per a professionals sobre el coronavirus SARS-CoV-2. Dins d'aquest espai hi ha un apartat sobre residències amb materials d'utilitat i altres documents.

Més informació: bit.ly/2ywPTO8

21 d'abril

11:49 h - ACRA als mitjans: defensem el sector!

Com a patronal majoritària dels serveis d'atenció a la gent gran a Catalunya expliquem als mitjans de comunicació, amb transparència i claredat, quina és la situació que envolta al sector i a les persones grans en el context de la pandèmia de coronavirus que estem vivint.

Consulteu aquí les aparicions d'ACRA als mitjans: https://www.acra.cat/ca/acra-als-mitjans_53003

20 d'abril

11:48 h - Tutorial: com posar i treure la mascareta correctament?

El Departament de Salut ha publicat un nou vídeo tutorial per a professionals sobre l'ús correcte de les mascaretes. Es donen consells sobre com posar i treure-les amb seguretat per així evitar contagis.

El trobareu a l'apartat de la Caixa d'Eines, juntament amb altres materials i fitxes útils.

17 d'abril

10:51 h - Recupereu el webinar sobre tests diagnòstic del COVID-19!

Ja podeu recuperar el webinar "Els tests diagnòstics del COVID-19", on Maria Antònia Llopis, Coordinadora de l'àrea de laboratoris de l'Institut Català de la Salut, explica les diferents tipologies, l'ús i la fiabilitat que ofereixen aquest tipus de proves. També es resolen dubtes de professionals sobre aquest aspecte, molt important en el context actual.

També us recordem que podeu visualitzar tots els nostres webinars sobre coronavirus a través del nostre canal de YouTube.

Visualitzeu el webinar: youtu.be/s2LW5HbDkVw

16 d'abril

08:43 h - Instruccions en relació a la desinfecció als recursos residencials en la Fase d’emergència

Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s'ha publicat un nou document amb les Instruccions en relació a la desinfecció als recursos residencials en la Fase d’emergència de l’epidèmia davant el COVID-19, que ja podeu consultar al bloc sobre residències.

D'altra banda, el Departament de Salut ha difós unes pautes de desinfecció i neteja a les residències geriàtriques. Les trobareu al bloc "Caixa d'Eines", en l'apartat corresponent.

15 d'abril

17:23 h - Un mes de patiment - Article de Cinta Pascual

En aquestes línies, la Presidenta d'ACRA fa una reflexió sobre el paper i l'estat de l'atenció a les persones grans des que es va declarar l'estat d'alarma.

Llegiu l'article: bit.ly/2KbZ0Gp

14 d'abril

16:09 h - Nou webinar sobre tests diagnòstic del COVID-19

Aquest dijous 16 a les 17 h farem el webinar "Els tests diagnòstic del COVID-19", on parlarem sobre les diferents tipologies, l'ús i la fiabilitat que ofereixen aquest tipus de proves. Es tracta d'aspectes molt importants pel sector d'atenció a la gent gran atès l'estat actual en el marc de la pandèmia.

El webinar el conduirà Maria Antònia Llopis, Coordinadora de l'àrea de laboratoris de l'Institut Català de la Salut, qui també respondrà els vostres dubtes i consultes. 

Inscripcions: bit.ly/webinar-coronavirus6

14:12 h - Recomanacions per a empreses i persones treballadores

El Consell de Relacions Laborals de Catalunya ha publicat recentment el document Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2.

La guia inclou un apartat amb mesures especials per a treballadors i treballadores que presten serveis en entorns d’assistència medicosanitària, sociosanitaria i residencial, i un altre apartat amb mesures especials per a treballadors i treballadores que presten serveis en l’atenció domiciliaria. La trobareu a la nova caixa d'eines d'aquest espai.

11:48 h - Pla de contingència per al COVID19 a les Residències de Barcelona

El Departament de Salut ha elaborat el Model per al Pla de Contingència per al COVID19 a les Residències de Barcelona ciutat. Els centres residencials del municipi han de respondre al més aviat possible les preguntes incloses en l'annex 1 d'aquest pla per tal de saber en quina situació es troba cada residència. Trobareu el document al bloc sobre residències.

11 d'abril

13:20 h - Pla per al suport emocional i la gestió de l’estrès agut de la ciutadania

Des del Departament de Salut s'ha difos el Pla per al suport emocional i la gestió de l’estrès agut de la ciutadania davant la situació de pandèmia causada pel nou coronavirus, la comunicació a familiars de pacients i l’acompanyament del dol per la COVID-19, amb l'objectiu de garantir la comunicació, informació i contacte amb familiars de pacients hospitalitzats i el suport a la salut emocional del conjunt de la ciutadania.

Consulteu-lo: bit.ly/2V3CHt3

10:05 h - Pla d’acció per la gestió de persones en l’àmbit residencial i l’assistència sanitària en situació de pandèmia per COVID-19

El Departament de Salut ha publicat un nou Pla d’acció per la gestió de persones en l’àmbit residencial i l’assistència sanitària en situació de pandèmia per COVID-19, d'abast a les residències de gent gran, entre d'altres serveis.

Consulteu-lo: bit.ly/2XqVOyL

10 d'abril

10:29 h - Encara no teniu l'app STOP COVID19 CAT?

La prevenció del coronavirus SARS-CoV-2 comença per tenir cura de nosaltres mateixos. Amb aquesta aplicació del Departament de Salut podreu fer seguiment dels vostres símptomes per facilitar el control epidemiològic i així ajudar a contenir la malaltia.

Només cal que us descarregueu l'aplicació a l'App Store (iOS) o a Google Play (Android) i que actualitzeu periòdicament quin és el vostre estat de salut. Entre tots acabem amb el coronavirus!

Més informació: bit.ly/2QvvcYT

9 d'abril

16:25h - Fitxes sobre protocol en l'acompanyament

ACRA i Dignetik han confeccionat unes fitxes per a professionals sobre el protocol a seguir en l'acompanyament, útils en la situació en la que ens trobem. Atén tots els aspectes i incorpora una sèrie d'eines d'interès.

El trobareu al nou bloc "Caixa d'eines", dins d'aquest mateix espai.

09:03h - Nou bloc: Caixa d'eines

Dins d'aquest espai d'informació per a professionals d'atenció a la gent gran en el marc del coronavirus, hem habilitat un nou bloc: la caixa d'eines, que inclou materials útils, des de fitxes pràctiques fins a guies de temàtiques diferents. El trobareu més amunt, juntament amb els altres blocs.

8 d'abril

11:15h - Recupereu el webinar! Aclarim dubtes pràctics respecte el control d'infeccions

Ja està disponible al nostre canal de YouTube el webinar "Aclarim dubtes pràctics respecte el control d'infeccions (EPIs i processos de desinfecció a residències)". En el vídeo, Enric Limón, Coordinador del Programa VINCat i Director del Màster de control de la Infecció IL3-UB, dona resposta a les preguntes més habituals en aquest aspecte.

Recupereu el webinar: youtu.be/iY1uxVmrECg

7 d'abril

12:33h - Dia Mundial de la Salut

La pandèmia pel coronavirus SARS-CoV-2 ha posat tot el món en estat d'emergència sanitària i constitueix un dels reptes més grans en salut pública aquestes últimes dècades.

Des d'ACRA estem compromesos amb la prevenció de la salut, especialment d'aquelles persones que són especialment vulnerables, com ara la gent gran, així com els professionals que en tenen cura. 

#EnsEnSortirem

08:47h - Actualització! Instruccions en relació a la desinfecció als recursos residencials

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha actualitzat les Instruccions en relació a la desinfecció als recursos residencials en la Fase d’emergència de l’epidèmia davant el COVID-19.

Podreu trobar el document al bloc de residències dins d'aquest espai especial.

6 d'abril

12:19h - Actualització! Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 a les residències

El Servei Català de la Salut ha emès una nova actualització de la Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 dedicada als centres residencials. La trobareu al bloc sobre residències o al següent enllaç: bit.ly/2xS9WpU

12:19h - Presentem el Manifiesto por la Sanidad Universal dentro de lo Social

El Círculo de Atención a las Personas (CEAPs), del qual ACRA forma part, ha redactat el Manifiesto por la Sanidad Universal dentro de lo Social.

Es tracta d'un document que serveix per denunciar la situació crítica del sector arran del coronavirus i exigir mesures per la gent gran i els professionals a l'Administració Pública

Més informació: bit.ly/2xWc53K

08:24h - Actualització! Instruccions respecte el retorn voluntari al seu domicili de les persones que viuen en centres residencials, mentre duri la situació de risc relacionada amb la COVID-19

El document sobre Instruccions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut, i de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, respecte el retorn voluntari al seu domicili de les persones que viuen en centres residencials, mentre duri la situació de risc relacionada amb la COVID-19 s'ha actualitzat.

Llegiu les instruccions: bit.ly/2xRAMhU

4 d'abril

17:54h - Nou webinar: aclarim dubtes pràctics respecte el control d'infeccions!

Estic utilitzant la mascareta i els altres materials de forma correcta? Puc reutilitzar el material de protecció? El lleixiu és suficient per desinfectar un espai? Cada quantes hores cal realitzar una desinfecció de l'equipament?

"Aclarim dubtes pràctics respecte el control d'infeccions (EPIs i processos de desinfecció a les residències)" és el títol d'un nou webinar on Enric Limón, coordinar del programa VINCat i Director del Màster de control de la infecció IL3-UB, respondrà a aquestes i a moltes altres preguntes a l'hora de prevenir el coronavirus.

El seminari es farà el proper dimarts 7 d'abril a partir de les 16 h. Inscripcions obertes!

Fes la teva inscripció: bit.ly/webinar-coronavirus5

3 d'abril

10:57h - Mesures de prevenció adaptades per a centres residencials i sociosanitaris

Metges Sense Fronteres ha confeccionat una llista de recomanacions sobre mesures de prevenció adaptades a entorns on hi ha escassetat de material de protecció individidual.

Aquests documents també inclouen recomanacions per garantir la desinfecció i la neteja d'espai i estris i està dirigit als centres residencials i sociosanitaris.

Descarregueu-vos les fitxes: bit.ly/3dLbnah

10:16h - Recomanacions pràctiques per a la presa de decisions ètiques i clíniques en l'entorn residencial en el context de la crisi de Covid-19

ACRA ha participat en la revisió d'un nou document sobre "Recomanacions pràctiques per a la presa de decisions ètiques i clíniques en l'entorn residencial en el context de la crisi de Covid-19".

Inclou recomanacions generals i específiques adaptades als centres residencials que atenen al pacient, la família, l'equip de professional, els recursos disponibles i altres aspectes importants.

Consulteu-lo aquí: bit.ly/2Jz6PFZ

2 d'abril

1 d'abril

12:57h - Webinar “Cómo dar malas noticias y cómo cuidar de tu salud mental”

Demà dijous 2 d'abril a les 13 h Metges Sense Fronteres oferirà un nou webinar que exposarà diferents aspectes psicosocials que poden integrar els professionals per millorar la comunicació amb les famílies, així com per tenir millor cura d'ells mateixos, en el marc d'una situació dolorosa i d'estrès com l'actual. El conduirà Cristina Carreño, referent de salut mental i psicosocial de MSF.

Inscriviu-vos aquí: bit.ly/2R1vhE8

 

31 de març

16:56h - Ordre SND/307/2020, 30 de març

S'ha publicat al BOE la Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo.

Aquesta ordre també inclou el model de certificat de mobilitat que afecta als serveis essencials estipulats al document, a punt per omplir.

Consulteu-lo: bit.ly/3dK2Xjl

08:31h - Modificacions en la petició de material de protecció

El procediment pel qual les entitats del sector social poden demanar material de protecció ha canviat: a partir d'ara, una nova plataforma (Plataforma Social Material) substituirà l'adreça de correu electrònic on es feien les peticions.

Com accedir-hi?

1. Entreu en aquest enllaç: http://materialres.catsalut.cat/

2. Accediu a la plataforma amb el codi d'usuari i la contrassenya que se us ha proporcionat.

3. Un cop dins, seguiu els passos següents:

- Cliqueu el símbol "+" que hi ha al costat de l’expedient: COVID-19 - CATSALUT. SUBMINISTRAMENT EQUIPAMENT MATERIAL CORONAVIRUS.
- Després feu clic a [Consums]
- Ompliu les dues primeres columnes (Q. ESTOC i CONSUM DIARI PREVIST)
- Heu d’accedir clicant a [Dades Centre], de manera que aquí també haureu d’omplir els camps amb la informació que es sol·licita.

Feu la petició abans de les 10 h del matí. És important que faciliteu tota la informació que se us demana i que sigui el més real i actual possible, ja que diàriament la podreu actualitzar en funció de les variacions reals d’estocs i de les necessitats del vostre centre. Entre altres dades es important incorporar l’e-mail de la vostra persona de contacte per aquest tema en el camp habilitat per facilitar-lo, per futures comunicacions en relació a aquest tema i l’adreça on s’ha de fer arribar el material.

Per tal de facilitar l’accés a la Plataforma i regular el tràfic d’usuaris abans de les 10 h, cal introduir les dades en les franges horàries assignades, tot i que pot fer-se sempre que sigui necessari, i fora d’aquests horaris no hi ha limitació d’accés.

- Barcelona ciutat i comarques: 8:00 – 9:00 h

- Resta Catalunya 9:00 – 10:00 h

Quan la vostra comanda estigui preparada se us avisarà i se us entregarà directament a l’adreça que hagueu fet constar en la petició.

MOLT IMPORTANT: si heu formulat amb anterioritat alguna petició de material que no ha estat satisfeta, cal que l’entreu a aquesta Plataforma. En cas contrari s’entendrà que s’ha desistit de la petició. 

Només en el cas que no disposeu de material i no se us hagi comunicat la tramesa immediata del mateix, feu un correu a la bústia covid19.tsf @gencat.cat perquè puguem accelerar la provisió de la vostra petició. Identifiqueu el codi que té la vostra comanda a la Plataforma Material.

30 de març

16:49h - Informació de pagament a centres col·laboradors

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha emès una nota sobre el pagament de l’acolliment residencial i de centre de dia per a centres col.laboradors (residències i centres de dia) durant la crisi del COVID-19.

Llegiu-la aquí: bit.ly/3dDoeuZ

 

12:22h - Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo

S'ha publicat al BOE el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

Llegiu-lo aquí: bit.ly/2Jt6tAw

 

11:17h - Obrim una borsa de treball per captar professionals d'atenció a la gent gran

L’Associació Catalana de Recursos Assistencials ha obert una borsa de treball per a totes les persones interessades en treballar a les Residències i centres del sector com a auxiliar de geriatria, personal de neteja i personal de reforç.

La feina dels professionals de la geriatria sempre ha estat una feina necessària i imprescindible en el nostre sector, però en aquest moments és encara més important trobar persones que vulguin treballar amb gent gran.

Si tens ganes de sentir-te útil, de realitzar una feina amb persones, necessària, satisfactòria, enriquidora, comptem amb tu! No importa la teva edat o no disposar de titulació, si et manca homologar una titulació, si t’has jubilat fa un màxim de dos anys, però creus que pots ser útil i que t’agradaria treballar en el sector, contacta amb ACRA: 📞 934 141 151 ✉ ocupació@acra.cat

 

10:34h - Formulari per tramitar la sortida autoritzada de residents a petició dels familiars

La Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat ha emès un comunicat que indica la necessitat d'omplir un formulari on les residències han de facilitar 3 dades d'identificació. S’ha d'omplir un formulari per cada resident que hagi sol·licitat anar a casa d'un familiar.

Aquest formulari es deriva de la Instrucció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que permet que les persones que viuen a les residències puguin anar a casa a petició dels seus familiars, que fa imprescindible disposar d’una informació mínima per realitzar els tràmits necessaris per assegurar que la persona no té la COVID-19

El trobareu al bloc de residències d'aquest espai.

 

10:12h - Nou webinar de Metges Sense Fronteres

L'ONG Metges Sense Fronteres ofereix avui a les 13 h el webinar "Organización de circuitos seguros en Residencias de Mayores y otras instituciones", que servirà per explicar les mesures pràctiques de prevenció i per mostrar algunes opcions alternatives quan no hi ha material disponible, per tal de protegir-se correctament, així com l'atenció de persones institucionalitzades. El conduiran Silvia Alvarez, experta en resposta a epidèmies, i Montserrat Bartui, expert en control d'infeccions.

Les inscripcions són obertes, i el procediment és el mateix que en els altres webinars.

Inscriviu-vos aquí: bit.ly/3avDvvM

 

09:41h - Recupereu el webinar! "Medidas de prevención adaptadas para el cuidado de personas mayores o en instituciones"

Ja està disponible al nostre canal de YouTube el webinar "Medidas de prevención adaptadas para el cuidado de personas mayores o en instituciones". En aquest seminari vam parlar amb Luis Encinas i Aldo Giuliotti, experts de Metges Sense Fronteres, sobre les mesures de prevenció bàsiques per evitar infeccions, i quines opcions existeixen per protegir-nos correctament del coronavirus i així augmentar la nostra seguretat i la de les persones usuàries.

Recupereu-lo aquí: youtu.be/7uySILYbOcQ

 

29 de març

11:03h - Notes informatives sobre la situació actual

ACRA, des del seu Departament Jurídic, ha publicat tres notes informatives sobre l'estat actual de la situació. Una d'elles fa referència a les noves mesures extraordinàries del Govern de la Generalitat per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del Covid-19. També us adjuntem una nota sobre les noves mesures en matèria de serveis socials, i una tercera amb els comentaris d'urgència a la compareixença del President del Govern.

27 de març

10:28h - Instruccions del DTASF respecte el retorn voluntari al seu domicili de les persones que viuen en centres residencials

Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s'ha publicat un document d'Instruccions de la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat respecte el retorn voluntari al seu domicili de les persones que viuen en centres residencials mentre duri la situació de risc relacionada amb el COVID-19.

Algunes consideracions sobre la instrucció: 

1 - La instrucció és aplicable en tot tipus de residències, tant públiques com privades.

2 - La instrucció estableix que el responsable higienico sanitari (RHS) ha d’autoritzar el retorn d’aquells residents que no tinguin símptomes i als quals se'ls hagi realitzat una prova diagnòstica per COVID 19 amb resultat negatiu.

A més d'això, s’ha de constatar que el domicili de destí compleixi els requisits necessaris per garantir una bona atenció familiar i pugui garantir l’aïllament.

Per tant, i contestant a la pregunta, el RHS no pot autoritzar la sortida voluntària i temporal si no es disposa d’una prova amb resultat negatiu, i encara que es disposi de la mateixa si considera que el domicili de destinació no gaudeix de les condicions per a garantir una bona atenció i/o garantir-ne el seu aïllament.

Per contra, si un resident marxa sense que es compleixin els anteriors requisits s'entén que, a banda d’estar incomplint les condicions del confinament, perdria la reserva de la seva plaça.

Llegiu-la aquí: bit.ly/2ULpdkm

26 de març

19:29h - Neteja i desinfecció en residències geriàtriques

El Departament de Salut ha difós unes pautes generals de neteja i desinfecció aplicades a les residències de gent gran. Inclou consells sobre els productes desinfectants, les zones d'actuació i d'altres elements que hi intervenen.

El trobareu al bloc de residències dins d'aquest espai.

 

10:24h - Instrucció 5/2020 de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha difós la Instrucció 5/2020 sobre la informació que requereixin les unitats del Departament en relació amb l’emergència sanitària provocada pel COVID-19.

Aquest document inclou les instruccions sobre el registre sistemàtic d’informació per fer el seguiment de l’impacte del COVID-19. En aquest sentit, és important que tots els centres residencials enviïn al departament cada dia abans de les 16 h el formulari de monitoratge. El trobareu al bloc de residències.

Llegiu la instrucció: bit.ly/2UjejmD

10:04h - Guía de prevención y control frente al COVID19 en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial

Des del Ministerio de Sanidad s'ha actualitzat la Guía de prevención y control frente al COVID19 en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial, que afecta, entre altres, a les residències.

Consulteu-lo en aquest enllaç o bé al bloc de documents sobre residències

09:51h - Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2

El Ministerio de Sanidad ha difós el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2.

El document inclou una sèrie de mesures d'incidència en els serveis de prevenció de riscos laborals.

Consulteu-lo aquí: bit.ly/3bw9yMb

25 de març

20:39h - Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales

S'ha publicat al BOE la Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Llegiu-la aquí: bit.ly/33Oken6

10:24h - "Les residències us necessiten" - Article de Cinta Pascual al Diari ARA

La Presidenta d'ACRA, Cinta Pascual, ha escrit un article on es posa de manifest la importància del sector de l'atenció a la gent gran en el context de la pandèmia per coronavirus. L'escrit posa el focus en la situació als centres residencials, on la falta de material, de professionals i de tests, entre d'altres.

Llegiu l'article: ara.cat/opinio/residencies-us-necessiten-Cinta-Pascual-coronavirus-Covid-19_0_2422557929.html

24 de març

09:17h - Nova ordre de mesures complementàries organitzatives i de subministre de la informació a les residències

Al BOE s'ha publicat la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Trobareu l'ordre al bloc de residències, dins del repositori de documents.

També la podeu consultar aquí: bit.ly/2xknavk

08:46h - Nota informativa: Implicacions de la crisi sanitària en la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar

Des del departament laboral d'ACRA s'ha publicat una nota informativa referent a les implicacions de la crisi sanitària en la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar. Això inclou els Serveis d'Ajuda a Domicili

Llegiu el document aquí, o bé consulteu-lo al bloc de SAD.

23 de març

13:08h - Resolució TSF/759/2020

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha fet pública la Resolució TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual es concreten les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de treball.

Aquesta mesura no serà d'aplicació als treballadors i treballadores que per raó de la seva activitat s'entén que han de prestar els seus serveis a distàncies inferiors, com els casos de professionals sanitaris, de la xarxa de serveis socials, dels cossos i forces de seguretat de l'Estat.

Llegiu el document: bit.ly/2wv2ErT

11:43h - Certificat autoresponsable de desplaçament

Recordeu que l'estat d'alarma en què ens trobem estableix la limitació de la llibertat de circulació de les persones i determina per a quines activitats es podrà circular per les vies d'ús públic.

Entre les circumstàncies sota les quals està permès sortir es troba el "Desplaçament al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial" i l'"Assistència o atenció a persones grans, menors d'edat, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables".

Amb el certificat autorresponsable de desplaçament es poden especificar aquests motius. El podreu utilitzar tant en la versió mòbil com en format imprès.

Obteniu el certificat: bit.ly/39fxtOu

21 de març

20:38h - Orden SND/265/2020, de 19 de marzo

S'ha publicat al BOE la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Aquesta ordre afecta tant a l'activitat dels centres residencials com dels sociosanitaris, i també la trobareu al bloc sobre residències.

Llegiu el document: bit.ly/3biffxb

20 de març

19:49 h - Actualització de la Guia d’actuació enfront de casos d’infecció a les residències

El Servei Català de la Salut ha actualitzat la Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 a les residències. El document té dos objectius: per una banda oferir una atenció al centre residencial tot assegurant que aquesta sigui de qualitat, i per l'altra garantir els nivells adequats de prevenció i control de la infecció per a la protecció dels residents, dels familiars i professionals dels centre residencials, i d’aquells professionals del sistema sanitari que els atenguin, així com a la resta de població en el seu conjunt.

La trobareu en el següent enllaç, i també al bloc sobre residències d'aquest mateix espai: bit.ly/33GOOyU

 

19:17 h - Encara no teniu l'app STOP COVID19 CAT?

El Departament de Salut ha creat una aplicació que inclou un test on podem fer seguiment de la nostra salut i comprovar si tenim els símptomes del coronavirus CoV-2.

A més, el sistema utilitza un servei de geolocalització que, un cop els usuaris facin el test, permetrà identificar possibles nous focus de contagi. És per això que resulta molt important posar-nos el dia.

Descarregueu-vos l'aplicació a l'App Store (iOS) o a Google Play (Android)!

Més informació: bit.ly/2QvvcYT

11:00 h - Informació sobre les actuacions preventives en l’àmbit de la residència

Nova "Informació sobre les actuacions preventives en referència al nou Coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit de la residència". Aquesta nota que ha dissenyat el Departament de Salut, està adreçat als centres residencials i fa referència als familiars dels seus usuaris. El podreu trobar al bloc repositori de documents de residències de l'espai d'ACRA.

10:50 h - Actualització del Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció

Salut Pública ha actualitzat el procediment d'actuació davant de noves infeccions del coronavirus SARS-CoV-2.

Consulteu el document: bit.ly/3b78tdK

10:31 h - Noves mesures sobre Serveis d'Ajuda a Domicili

Els SAD per a gent gran compten amb noves instruccions sobre el coronavirus SARS-CoV-2: s'ha publicat un document amb "Mesures i recomanacions tècniques d'actuació als serveis essencials que es presten" en el marc de l'atenció a domicili, i també s'ha actualitzat la guia de "Mesures i recomanacions tècniques d’actuació en relació als serveis essencials  que es prestaran en el marc del servei d’atenció domiciliària (SAD) davant la situació extraordinària generada per la COVID-19".


Podeu consultar tots dos documents al repositori de SAD de l'espai especial al web d'ACRA.

19 de març

13:05 h - ACRA als mitjans: necessitem material!

La gent gran és un dels col·lectius més sensibles als efectes del coronavirus SARS-CoV-2. És per això que es fa imprescindible protegir-los tant a ells com al personal que s'esforça per tenir-ne cura i evitar els contagis. És una de les necessitats que hem transmès a través dels mitjans de comunicació com a patronal majoritària.

Consulteu aquí les aparicions d'ACRA als mitjans: https://www.acra.cat/ca/acra-als-mitjans_53003

11:25 h - Actualització del procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2

Des de Salut Pública s'ha actualitzat el procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel coronavirus. 

Consulteu-lo: bit.ly/3b78tdK

18 de març

19:27 h - Real Decreto-ley 8/2020

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 s'ha publicat al BOE. Inclou un paquet de mesures de caire social i econòmic preses arran dels efectes del SARS-CoV-2.

Llegiu-lo aquí: bit.ly/2wjQWjJ

10:21 h - Sol·licitud de nou material EPI

El Departament de Salut, en coordinació amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i ACRA, ha engegat un nou mecanisme per garantir que les residències de Catalunya disposin de material per fer front a un possible cas d'aïllament per coronavirus.

Què ofereix aquest mecanisme?
Un pack de material per fer front a un potencial cas d'aïllament per coronavirus durant els dos primers dies (mascaretes, ulleres, guants i bates) en el vostre centre.

Qui s'hi pot acollir?
Totes les residències de Catalunya que no disposin del material repartit la setmana passada als centres, o aquelles residències que l'hagin acabat i que es trobin amb un cas d'aïllament al centre per coronavirus. Recordeu que, segons el DTASF, els packs de material només es poden utilitzar si hi ha un cas d'aïllament.

Com he de fer-ho per sol·licitar el material?
1 - Ompliu CADA DIA i abans de les 12 h el formulari següent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTASF), que és el que determina la vostra situació com a centre respecte el coronavirus. Si en un dels enviaments indiqueu que teniu una situació d'aïllament per coronavirus, el DTASF ja us enviarà el material que necessiteu.

2 - Els centres que encara no disposeu material, ompliu el formulari que trobareu al final del comunicat. ACRA us confirmarà la vostra sol·licitud i us dirà quan heu de recollir el material. 

On s'haurà de recollir el material?
S'ha habilitat un punt de recollida a la seu de Logaritme a Sant Sadurní d'Anoia. El material l'haurà de recollir la persona de contacte que designeu al formulari. Si no hi pot anar, caldrà que autoritzi per escrit a una tercera persona, que s'haurà d'identificar amb el DNI.

Sóc un servei de SAD. M'hi puc acollir?
No mitjançant aquest sistema. No obstant això, ens podeu fer arribar la vostra sol·licitud de material a l'adreça acra@acra.cat i la trametrem puntualment al DTASF, que actualment està treballant amb un protocol específic per a SAD.

17 de març

11:02 h - Recupereu el webinar sobre Equips de Protecció Individual

El webinar "Protegeix-te i Protegeix-los: Equips de Protecció Individual" ja està disponible al canal de YouTube d'ACRA. En el seminari web, Esther Moreno Rubio, Infermera d'infeccions del Consorci Sanitari del Garraf i Presidenta de l’Associació Catalana d'Infermeres de Control d'Infecció (ACICI), i Enric Limón, Coordinador del Programa VINCat i Director del Màster de control de la Infecció IL3-UB expliquen en detall l'ús dels EPIs pels professionals de l'atenció a la gent gran, i responen les qüestions dels assistents. També s'inclouen tutorials sobre com posar-se i treure's els equips.

Recupereu el webinar: youtu.be/VpkICQmBFZI

16 de març

12:34 h - Article de Cinta Pascual, Presidenta d'ACRA

Sota el títol "Aplaudim el sector social", la Presidenta d'ACRA fa una reflexió sobre els professionals d'aquesta disciplina, el seu paper i els esforços realitzats en el marc de la lluita contra el coronavirus CoV-2.

Llegiu l'article: bit.ly/aplaudim-sectorsocial

15 de març

09:11 h - Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo

S'ha publicat al BOE el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Consulteu el nou decret: http://bit.ly/38QVgnW

14 de març

20:32 h - Actualització mesures d'actuació professionals SAD

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha actualitzat les Mesures de protecció i d'actuació professionals dels Serveis d'Atenció a Domicili.

Consulteu el document actualitzat: http://bit.ly/39UQl6I

13:32 h - Tancament temporal Centres de dia

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha enviat una nota informativa on s'indica el tancament de centres de dia de gent gran de la Xarxa de Serveis Socials, tant públics com privats, a fi de protegir les persones grans usuàries dels serveis.

13 de març

17:27 h - Nota sobre el punt d'accés als serveis d'emergències i treballadors autoritzats (zona confinament Igualada)

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha emès la següent nota en relació amb el punt d'accés dels serveis d'emergència i treballadors autoritzats a la zona de confinament d'Igualada:

En relació amb el confinament decretat pel Govern als municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena, clarificar que protecció civil considera treballadors autoritzats a tècnics dels operatius de seguretat i emergències, treballadors assistencials: residències, centres de menors i serveis socials, treballadors de botigues d'alimentació i farmàcies, treballadors d'empreses crítiques: petroquímiques, etc.

El punt d'accés de serveis d'emergències i treballadors autoritzats és: A-2 pk 554

Per accedir s'haurà d'acreditar que s'és treballador del centre. L’acreditació pot ser una autorització o reconeixement del director del centre.

13:42 h - Nova resolució del Departament de Salut

S'acaba de publicar la RESOLUCIÓ SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, que incorporen mesures relatives al sector d'atenció a la gent gran.

Llegiu la resolució: http://bit.ly/3b1l2qK

12:29 h - Nou Webinar sobre Equips de Protecció Individual

El proper dilluns 16 a les 18 h farem el webinar "Protegeix-te, protegeix-los: Equips de Protecció Individual", on explicarem com utilitzar els EPI a les residències en el context del coronavirus. La sessió també inclourà una demostració pràctica i estarà conduïda per Enric Limón, Coordinador del Programa VINCat i Director del Màster de control de la Infecció IL3-UB i Esther Moreno Rubio, Infermera d'infeccions del Consorci Sanitari del Garraf i Presidenta de l’Associació Catalana d'Infermeres de Control d'Infecció (ACICI).

 
Feu la vostra inscripció: bit.ly/webinar-coronavirus3

10:15 h - ACRA als mitjans: representem el sector!

L'arribada del coronavirus SARS-CoV-2 és una amenaça per la salut de les persones grans. Com a patronal majoritària dels serveis d'atenció a la gent gran, expliquem amb transparència la realitat del sector de forma responsable als mitjans de comunicació. 

Consulteu aquí les aparicions d'ACRA als mitjans: https://www.acra.cat/ca/acra-als-mitjans_53003

09:03 h - Real Decreto-ley 7/2020 de 12 de marzo

S'ha publicat al BOE el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

En sintonia amb aquest document, hem enviat als nostres socis una nota informativa del departament laboral d'ACRA amb preguntes freqüents i respostes sobre l'actuació, poder empresarial i organització de la plantilla pel COVID-19.

 

Consulteu aquí el nou Decret: http://bit.ly/rdl-7-2020

12 de març

17:15 h - Nou webinar Maneig a les residencies de casos en investigació, probables o confirmats de coronavirus

L'Observatori de la Dependència d'ACRA ha celebrat avui dijous 12 de març un webinar on s'han explicat com procedir en el maneig a les residencies de casos en investigació, probables o confirmats de coronavirus. El webinar ha anat a càrrec d'Helena Miralles i Sebastià Santaeugènia.

Visioneu-lo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=wd0KUR8H3YI

13:45 h - Comunicat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Us adjuntem un comunicat de premsa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en relació amb les noves mesures que ha pres en relació amb el coronavirus.

Properament, aquest comunicat de premsa es traduirà en un document que es penjarà, com tots els altres, a canalsalut.gencat.cat/coronavirus

Llegiu-lo aquí: https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=383857

11 de març

12:36 h - Real Decreto-ley 6/2020

S'ha publicat al BOE el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública

Aquest decret llei adopta un conjunt de mesures urgents dirigides a dos àmbits específics, l'econòmic i la salut pública que en aquest moment demanden una resposta immediata.

Llegiu-lo aquí: http://bit.ly/rdl-6-2020

10 de març

15:50 h - Resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per la qual s’adopten mesures de caire organitzatiu per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 en el col·lectiu de professionals sanitaris i en el col·lectiu de professionals que donen suport a la gent gran, a les persones amb discapacitat i a les persones amb malaltia mental en la realització de les activitats de la vida diària, en un centre de dia o en un centre residencial del sistema de serveis socials

Aquesta resolució fa referència a la suspensió de congressos, seminaris, simposis, jornades, cursos o altra activitat de formació de professionals sanitaris, auxiliars de gerontologia i auxiliars per a l'atenció personal de persones amb discapacitat i de persones amb malaltia mental del sistema de serveis socials de caràcter presencial, programada per desenvolupar-se a Catalunya.

Les activitats de caràcter formatiu, les sessions clíniques i les reunions de comitès clínics i assistencials internes dels centres i establiments sanitaris i de serveis socials es poden mantenir sempre que no comportin una presència nombrosa de persones alienes al centre o establiment sanitari i de serveis socials mateix.

La vigència d’aquestes mesures s’inicia avui dimarts 10 de març de 2020.

11:52 h - Document de recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre el coronavirus

El Consell de Relacions Laborals de Catalunya (òrgan format pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Foment del Treball Nacional, Pimec, CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya) ha acordat la publicació d'un document de recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre el coronavirus SARS-COV-2.

Aquest document inclou un apartat amb "mesures especials per a aquelles persones treballadores que presten serveis a entorns d’assistència medicosanitària, sociosanitària i residencial".

Consulteu-lo aquí: http://bit.ly/recom-consell

10:28 h - Nou webinar "Maneig a les residències de casos en investigació, probables o confirmats de coronavirus"

Aquest dijous dia 12 l'Observatori de la Dependència d'ACRA farà un nou webinar, que servirà per explicar de forma detallada el procediment conjunt del Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies publicat dissabte passat. El conduiran Aina Plaza, Directora General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, i Sebastià Santaeugènia, Director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat i del Pla Director Sociosanitari del Departament de Salut. 

El seminari començarà a les 12 h. Les inscripcions són obertes, i un cop registrats us hi podreu connectar a través del vostre telèfon mòbil, ordinador o tauleta. 

Inscripcions: bit.ly/webinar-coronavirus2

9 de març

17:00 h - Recomanacions generals per a les residències per a la prevenció i protecció de la infecció pel coronavirus

Us adjuntem el document Recomanacions generals per a les residències per a la prevenció i protecció de la infecció pel COVID-19 que acaba de publicar fa pocs minuts la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.

13:06 h - Informació i consells sobre el CoV-2

Us recordem que al portal web http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus de la Generalitat de Catalunya podreu consultar tots els documents i informacions referents al CoV-2. Per a més informació, us atendran al telèfon 061. 

7 de març

19:12 h - Procediment d'actuació en centres residencials sobre el CoV-2

Els Departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies han dissenyat un protocol de gestió i prevenció del coronavirus CoV-2 aplicat als centres residencials. El document s'anirà actualitzant a mesura que evolucioni la situació.

Consulteu-lo aquí: http://bit.ly/proc-covid-06_03

6 de març

19:27 h - Reunió amb els Departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies

Aquesta tarda hem assistit a una reunió del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament de Salut en relació al coronavirus SARS-CoV-2. En aquesta sessió se’ns ha comunicat que en les properes hores es faran públics dos procediments adaptats als centres residencials:

- Maneig a les residències de casos en investigació, probables o confirmats de la COVID-19.
- Informació per a professionals – Aïllament a centre residencial per coronavirus SARS – CoV-2.

5 de març

19:20 h - Webinar "L'atenció a la gent gran en el context de l'epidèmia per coronavirus"

L'Observatori de la Dependència d'ACRA ha fet un webinar on s'han explicatcom han d'actuar els professionals en relació al virus, davant la necessitat que tinguin una infomació precisa, contrastada i de qualitat de la realitat d'aquesta epidèmia.

Recupereu-lo aquí: https://youtu.be/0pzXCLkZ-ZU

16:00 h - Recomanacions a centres residencials i sociosanitaris pel COVID-19

Des del Ministeri de Sanitat s'ha elaborat un document tècnic amb recomanacions sobre el SARS-CoV-2 adreçat aa residències de gent gran i centres sociosanitaris.

Consulteu-lo aquí: http://bit.ly/recom-covid-05_03

26 de febrer

12:21 h - Criteri 2/2020 del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions

En aquest document s'estableix el que es considerarà com una "situació d'incapacitat temporal derivada de malaltia comuna", el període d'aïllament preventiu dels treballadors com a conseqüència del coronavirus.

Llegiu-lo aquí: http://bit.ly/criteri-2-2020