Campus Virtual d'ACRA

El Campus Virtual és la nova plataforma d'ACRA per a la formació online. Els cursos indicats no requereixen presencialitat, sinó que l'alumne els pot realitzar a distància des de qualsevol lloc amb accés a internet.

El nou Campus Virtual d'ACRA s'estructura en dos tipus de modalitats formatives: l'Aula Virtual i la Teleformació.

Què és l'Aula Virtual?

Els cursos que es realitzen a través de l'Aula Virtual impliquen sessions en directe amb els formadors. En altres paraules, és el mateix que la formació presencial però sense la necessitat de ser al lloc físic. Alumnes i docents es connecten a la sessió a l'hora indicada i s'imparteixen els continguts i la interacció en temps real com si es tractés d'una aula convencional.

Què és la Teleformació?

La Teleformació és una modalitat on l'alumne pot accedir en qualsevol moment als recursos, materials, tests i altres continguts que faciliti el docent. Els cursos que s'estructuren amb aquesta modalitat no exigeixen sessions en directe, sinó que s'adapten a la disponibilitat de l'alumne a l'hora d'accedir i realitzar tasques, dins d'un període establert.