Sala de premsa

ACRA, l’Associació Catalana de Recursos Assistencials, és una organització empresarial sense ànim de lucre, fundada el 1989, que agrupa la majoria d’empreses i entitats del sector de l’assistència a la gent gran a Catalunya.

Compta amb més de 400 socis, que representen prop de 1.000 serveis i unes 36.000 places, i que donen treball a l’entorn de 27.500 persones de manera directa i més de 10.000 de manera indirecta. Actualment, l’entitat de referència i de més rellevància al sector.

Departament de Comunicació

Antoni Vidal

Icona telèfon

93 414 24 12

Guillem Valls

Icona telèfon

93 414 24 12