Notícies

25 de març de 2021

Presentem la Memòria anual d'ACRA

Aquesta edició de 2020 està centrada de forma específica en l'actuació realitzada per ACRA davant la COVID-19 per donar resposta a les necessitats dels associats, del sector i de les persones grans

memòria 2020 noti

Presentem la memòria anual 2020, que enguany està centrada de forma específica en l'actuació realitzada per ACRA davant la COVID-19. En un any tan complicat, vam enfocar bona part de les nostres accions a donar suport a les persones grans, als familiars, al sector i a les entitats que en formen part. La resposta institucional, formativa, comunicativa... La memòria recull totes i cadascuna de les accions realitzades per tal que pugueu comprovar la nostra tasca en un any excepcionalment dur i difícil.

Aquestes pàgines serveixen també per testimoniar el nostre agraïment cap a totes les empreses i les entitats, totes les professionals i els professionals del sector que han treballat incansablement durant la pandèmia. Es mereixen el nostre reconeixement com organització i el de tota la societat.

Des d'ACRA estem compromesos amb els socis i el conjunt del sector, així com en la seva millora des de la qualitat, la transparència, el compromís, la diversitat, la independència i el rigor. Precisament, la Memòria constitueix un resum d’aquests valors fundacionals d’ACRA i és així com s’ha d’entendre.

Us convidem a llegir-la!

Més informació