Notícies

18 de gener de 2021

Entrevista a Cinta Pascual a "La Contra" de La Vanguardia

La Presidenta d'ACRA ha explicat la realitat que envolta el sector de l'atenció a les persones grans i els reptes de futur que cal assumir, a més de l'impacte de la COVID-19

"Famílies i residències, un binomi indissoluble"

D'altra banda, en un article publicat a El Punt Avui, la Directora General d'ACRA ha destacat la gran tasca que ha dut a terme el sector durant els mesos més difícils de la pandèmia, així com la necessitat que els centres i les famílies dels usuaris dels serveis assistencials facin pinya per cuidar i garantir la salut de les persones grans.

Montse Llopis també ha remarcat la importància de la vacunació i la d'una bona prevenció contra la COVID-19 mentre duri aquest procés a les residències.

L'arribada de la COVID-19 ha servit per donar visibilitat a diverses necessitats que el sector de l'atenció a les persones grans ha de poder cobrir per tal de garantir un envelliment digne en el marc d'una societat que cada vegada comptarà amb més gent gran.

En una entrevista a "La Contra" de La Vanguardia, la presidenta d'ACRA, Cinta Pascual, ha posat sobre la taula els reptes que cal assumir: des d'una major inversió per garantir la sostenibilitat del sector i la qualitat assistencial fins l'aplicació de tecnologies digitals per contribuir al benestar de l'adult gran, entre altres aspectes.

Sobre l'impacte de la pandèmia en els usuaris dels serveis assistencials, Pascual ha destacat que la falta de material de protecció com a principal causa. La manca de proves i d'EPIs durant la primera onada va dificultar la prevenció davant d'un dels col·lectius més vulnerables al virus, tot i el gran esforç col·lectiu dels professionals.