Selecció de càrrecs directius i intermedis

L’àmplia experiència i coneixement que té ACRA del sector li permet oferir un servei de selecció de càrrecs directius i intermedisdonar així resposta a les demandes i necessitats dles entitats i empreses associades, les quals requereixen d’un procés personalitzat, objectiu, rigorós i de qualitat  

Des d’ACRA ens responsabilitzem de tot el procés en coordinació amb l’entitat sol·licitant, mantenint una comunicació constant i oferint acompanyament i assessorament continu. 

Què oferim?

 • Detecció de les necessitats de personal de l’empresa.
 • Assessorament i publicació de l'oferta.
 • Reclutament i selecció de candidatures.
 • Entrevistes per competències.
 • Test de competències i de personalitat.
 • Informe personalitzat de les candidatures finals.
 • Assessorament de plans de carrera.
 • Acompanyament en la incorporació de la persona finalista.
 • Període de garantia.
 • Entrevistes en format digital i presencial.

Com ho fem?

 • Definim amb l'entitat el perfil de la vacant.
 • Publiquem l’oferta de treball als portals de treball generals i específics i protegim les dades de l'empresa.
 • Filtrem les candidatures en funció de criteris objectius i tenint en compte el perfil que més s’ajusti a l'empresa.
 • Analitzem i valorem els currículums tenint en compte les necessitats del lloc de treball, la missió, cultura i valors de l'entitat.
 • Realitzem les entrevistes i proves de selecció des de l'experiència de ser una entitat especialitzada en el sector.
 • Acompanyem i assessorem a l’entitat durant tot el procés.
 • Enviem les candidatures finals amb un informe complementari.
 • Donem suport a les entrevistes finals amb l'entitat i assessorem en la presa de decisió i en la incorporació.

Més informació i assessorament

Sara Garcia

Icona telèfon

673 725 714 - 93 414 75 52