Notícies

22 de maig de 2019

ACRA presenta la Memòria anual de 2018

Destaquem els projectes i accions dutes a terme l'any passat en el marc del creixement de l'organització

Memòria Anual 2018 ACRA

Us presentem la Memòria anual d'ACRA del 2018, un document que sintetitza el recorregut i els objectius assolits i de futur de l'Associació. En aquest document estratègic també hi trobareu els projectes i accions dutes a terme durant l'any passat, dins del marc estratègic de creixement fixat fins al 2020 i amb vocació de transparència envers el soci i la societat en general.

Destaquem tres aspectes importants: el nou portafoli estratègic que articularà el desenvolupament d'ACRA com a organització, el Premi a la Millor Associació de Catalunya 2018 rebut de la patronal CECOT, que il·lustra la creixent influència en el sector, i també el Pla de suport a la contractació de personal, destinat a atendre les necessitats del soci i que serveix a la millora de la qualitat dels serveis que ofereixen.

A més, també podreu consultar tot tipus de dades relacionades amb l'activitat d'ACRA en les seves diferents àrees de treball. Seguim creixent, compromesos a representar els interessos dels nostres socis, influir en el model social d'atenció al ciutadà i promoure el benestar de la gent gran i la qualitat dels serveis prestats.