(44.2) Tècniques i cures auxiliars en geriatria

Expedient PS20230014. Convocatòria de formació sectorial 2023-2024, subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el SEPE Servicio Público de Empleo Estatal.

Inici del curs
12-07-2024
Finalització del curs
05-08-2024
Durada
20 hores
Modalitat
Teleformació
On es fa?
Campus Virtual d'ACRA
Places disponibles
0
Preu
0
Documents

Contingut del curs

OBJECTIU GENERAL

Dur a terme cures d'infermeria i terapèutics, aplicant els protocols de treball, a l'entorn geriàtric

MÒDUL 1: Síndromes geriàtriques (6 hores)

OBJECTIU
: Distingir les característiques que defineixen les síndromes geriàtriques i aplicar unes cures eficaces i de qualitat.

CONEIXEMENTS/ CAPACITATS COGNITIVES I PRÀCTIQUES:

  • Valoració de les necessitats en la persona gran.

o   Introducció.

o   Factors de la valoració infermera.

o   Preparació de la valoració infermera de la persona.

o   Etapes de la valoració infermera.

o   Adequació a la persona gran.

o   Valoració interdisciplinària de la persona.

  • Diferenciació de les afeccions més freqüents.

o   Valoració, prevenció i cura d'úlceres per pressió.

o   Valoració, prevenció i cura de la persona gran amb problemes d'incontinència.

o   Valoració, prevenció i cures davant la síndrome confusional aguda.

o   Valoració, prevenció i cures davant del dolor.

 

MÒDUL 2: L’auxiliar a l’àmbit residencial i domiciliari (9 hores).

OBJECTIU
: Exercir tasques de suport de les unitats de geriatria en residències, centres de dia i en l'àmbit domiciliar.

CONEIXEMENTS/ CAPACITATS COGNITIVES I PRÀCTIQUES:

  • Atenció domiciliària.

o   Unitats convivencials amb persones dependents: tipologia i funcions.

o   Serveis, programes i professionals d'atenció directa domiciliària a persones dependents: característiques i estructura funcional.

o   Cuidadors principals i servei d'ajuda a domicili.

o   Ús del vocabulari bàsic de l'atenció domiciliària.

o   Higiene i presència física del professional d'ajuda a domicili.

o   Atenció integral de les persones: tècniques d'humanització de l'ajut.

o   Observació i registre d'evolució funcional i desenvolupament d'activitats d'atenció física.

o   Ajuts tècnics per a la cura i la higiene personal.

  • Atenció residencial.

o   Concepte de centre residencial.

o   Classificació i cures bàsiques de geriatria.

o   Prevenció de les infeccions.

o   Mesures d'higiene residencial.

o   Cures bàsiques en geriatria.

 

MÒDUL 3: Situacions d’urgències geriàtriques (5 hores).

OBJECTIU
: Identificar les tècniques i les maniobres d'actuació davant de determinades situacions urgents i aplicar els principis bàsics de cures geriàtriques.

CONEIXEMENTS/ CAPACITATS COGNITIVES I PRÀCTIQUES:

  • Classificació identificació d'urgències.

o   Aparell respiratori.

o   Osteoarticular a la persona gran.

o   Cardiovascular.

o   Al·lergològiques.

o   Suport vital bàsic.

  • Identificació de pràctiques geriàtriques.

o   Higiene.

o   Mobilitat.

o   Control de signes vitals.

o   Evacuació.

o   Recollida de mostres.

 

 logo conforcat         

Requisits

Aquest curs està adreçat a:

  • Persones que cotitzen per Règim General, Autònoms o que están en situación d'ERTO.
  • Persones en situació d’atur: aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada.
  • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de Formació.

La formació es realitzarà dins el Campus Virtual d'ACRA. Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

teleformació

  logo conforcat         

Docents

Mònica Civit

Diplomada Universitària en Infermeria Escola Universitària d’Infermeria Blanquerna URL. Màster en Infermeria Escolar, IL3, Universitat de Barcelona. Docent en diversos mòduls del Certificat de Professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents.