(40.1) Tècniques bàsiques d'assistència a persones en salut mental

Expedient PS20230014. Convocatòria de formació sectorial 2023-2024, subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el SEPE Servicio Público de Empleo Estatal.

Inici del curs
12-09-2024
Finalització del curs
24-10-2024
Durada
40 hores
Modalitat
Teleformació
On es fa?
Campus Virtual d'ACRA (Consulteu els REQUISITS D'ACCÉS)
Places disponibles
7
Preu
0€
Documents

Contingut del curs

OBJECTIU GENERAL:

Identificar i aplicar eines d'intervenció bàsica en la salut mental en els pacients i el seu entorn

RELACIÓ DE MÒDULS DE LA FORMACIÓ:

MÒDUL 1: Salut mental i benestar (10 hores)
OBJECTIU: Identificar el model biopsicosocial de la salut mental, així com analitzar-ne la importància en el benestar general de les persones.
CONEIXEMENTS/ CAPACITATS COGNITIVES I PRÀCTIQUES:
• Identificació del concepte de salut mental.
  o Salut mental i projecte de vida.
  o Salut mental i rehabilitació psicosocial.
  o Estigmatitzacions.
• Anàlisi del model biopsicosocial de la salut mental.
  o Factors biològics.
  o Factors psicològics i conductuals.
  o Factors socials i culturals.


MÒDUL 2: Principals trastorns mentals (20 hores)
OBJECTIU: Distingir els principals trastorns mentals que afecten la salut mental de les persones.
CONEIXEMENTS/ CAPACITATS COGNITIVES I PRÀCTIQUES:
• Descripció dels principals trastorns de salut mental.
  o Trastorns mentals orgànics.
  o Trastorns deguts al consum de substàncies psicoactives.
  o Trastorns psicòtics.
  o Trastorns de l´estat d´ànim.
  o Trastorns neuròtics.
  o Trastorns psicosomàtics.
  o Trastorns de la personalitat.
  o Trastorns del desenvolupament.
  o Trastorns del comportament en infància i adolescència.


MÒDUL 3: Tècniques d’atenció bàsica en salut mental (10 hores)
OBJECTIU: Identificar i aplicar tècniques auxiliars d'assistència a persones amb problemes de salut mental.
CONEIXEMENTS/ CAPACITATS COGNITIVES I PRÀCTIQUES:
• Explicació de les pautes d'intervenció i atenció auxiliar en salut mental.
  o Tècniques d'intervenció directa.
  o Tècniques de suport.
  o Tècniques d'orientació.

 Els continguts formatius del curs estan dissenyats en castellà 

 

logo conforcat         

 

Requisits

Aquest curs està adreçat a:

  • Persones que cotitzen per Règim General, Autònom o que están en situación d'ERTO.
  • Persones en situació d’atur: aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada.
  • Els treballadors de l’Administració Pública: aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada

 
Requisits d’accés: Certificat de professionalitat nivell 1, títol Professional Bàsic (FP Bàsica), títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent, títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent, Certificat de Professionalitat de nivell 2; haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà ó haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

* Aquesta és una formació de nivell 2, per la qual cosa és necessària la presentació de documentació acreditativa d'estudis abans mencionats. 

La formació es realitzarà dins el Campus Virtual d'ACRA. Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

teleformació

 

logo conforcat         

Docents

Cristina Lorente Alzueta

Llicenciada en Psicologia. Màster en Hipnosis Clínica. DCM (Dementia Care Mapping). Experta en Comunicació, ACP, animació i dinamització. Curs de Reconeixement de Competències com a “Assessora” i com “Avaluadora”. Coach. Ha treballat per diverses institucions sociosanitàries portant les àrees socials de psicologia i dinamització. Assessora, Consultora i Conferenciant en prestigioses universitats, institucions, i altres centres de prestigi sociosanitari. Docent dels certificats de professionalitat Atenció sociosanitària a persones dependents ens institucions socials i a domicilis.