(30.3) Resolució de conflictes

Inici del curs
02-11-2021
Finalització del curs
01-12-2021
Calendari
2, 4, 9, 11, 16, 25, 29 de Novembre i 1 de Desembre. (24 hores d'aula virtual + 6 hores de treball individual))
Horari
De 15'00 a 18'00
Durada
30 hores
Modalitat
Aula virtual
On es fa?
Campus Virtual d'ACRA
Places disponibles
0
Preu
0€
Documents
Resolucio Conflictes

Contingut del curs

OBJECTIUS GENERALS: Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

OBJECTIUS ESPECIFICS:

-  Comprendre la naturalesa dels conflicte
-  Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacions
-  Optimitzar el factor comunicació davant les situacions conflictes
-  Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflictes
-  Potenciar la utilització de la mediació i la negociació per arribar a acords favorable
-  Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procés.
-  Definir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de conflictes i aplicar l'estratègia més adient
-  Seguir un procés sistemàtic de mediació/negociació per a controlar la situació i arribar a un acord favorable

CONTINGUTS:

1. El procés de la comunicació i la resolució de conflictes.
  1.1 La comunicació interpersonal
  1.2 Tipus de comunicacions
  1.3 La comunicació eficaç
  1.4 Resolució de conflictes en la nostra vida. Comunicació i resolució de conflictes.

2. Resolució assertiva dels conflictes.
  2.1 Conflictes que ens envolten i la seva gestió.
  2.2 Habilitats per a una comunicació eficaç.
  2.3 Escolta activa, raport, feedback, el missatge.
  2.4 L’assertivitat: què és, com parlar amb assertivitat i desenvolupar-la.
  2.5 Gestió de les emocions. Conèixer les nostres emocions i aprendre a gestionar-les.
 
3. Empatia: habilitat per resoldre conflictes.
  3.1 Empatia i estils de comportament. Establiment d’acords mútuament favorables i negociació eficaç.
  3.2 Empatia: què és, com aplicar-la i com desenvolupar-la.
  3.3 Estils de comportament: entendre i aprendre com es comporta la persona per millorar l’empatia.
  3.4 Gestionar i aconseguir acords favorables per a les dues parts.
  3.5 Negociar eficaçment (guanyar-guanyar)
  3.6 Els diferents tipus de conflictes
 
4. Metodologia per resoldre conflictes.
  4.1 Metodologia efectiva per a resoldre conflictes.
  4.2 La mediació i la negociació.
  4.3 Com arribar a acords favorables
 
5. Els estils de negociació.
  5.1 Models de negociació: Negociació per posició, Negociació per principis i Negociació per situació.
  5.2 Fases de la negociació:
  5.3 Preparació de la negociació
  5.4 Definició dels objectius: Anàlisis de les solucions, establiment dels objectius concrets de la negociació, pla de concessions
  5.5 Estudi del mitjà
  5.6 Estudi dels homes i els seus mòbils: argumentari, regles del joc, assaig, supòsit fals
  5.7 Planificació de la negociació
  5.8 Avaluació de la relació de forces La identitat global
  5.9 Els valors
  5.10 Els estatuts
  5.11 Els poders
  5.12 Estratègies per una negociació eficaç: determinació de possibles acords que cal negociar
  5.13 La banda de objectius
  5.14 Conducció de la negociació
  5.15 Discussió
  5.16 La informació en la negociació
  5.17 Problemes de forma
  5.18 Propostes

 

 logo conforcat         

Requisits

Aquest curs està adreçat a:

  • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
  • Persones en situació d’atur: aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada.
  • Els treballadors de l’Administració Pública: : aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada.

 

La formació es realitzarà mitjançant l'aplicació Adobe Connect. Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

Info Adobe

 

logo conforcat         

Docents

sònia miguel

Sònia Miguel Zamora

Formadora en Gestió Integral de Conflictes, Metodologies Apreciatives i Generació de Consens. Llicenciada en Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona i Màster en Anàlisi i Resolució de Conflictes (2001) per la Universitat Ramon Llull. Del màster no només n’he estat alumna, també he estat coordinadora i directora (any 2008). La meva tasca professional s’ha centrat en la recerca, la intervenció i la docència, en els darrers anys a partir de la meva pròpia empresa, Dialògic, i anteriorment vinculada a l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, on a més d’impartir l’assignatura de Gestió de Conflictes, he dirigit el Màster en Gestió Integral de Conflictes. La meva expertesa es centra en la mediació, la comunicació, la generació de consens i el disseny de processos de diàleg, àmbits que he aprofundit tant des del vesant de la intervenció com de la docència. Principalment els sectors en els que he desenvolupat ambdues tasques són el comunitari, l’organitzacional i l’educatiu. L’objectiu que em marco en la intervenció és tranformar els conflictes en dinàmiques de convivència positiva; En la docència, l’objectiu és facilitar eines tant per gestionar els conflictes que ens toquen de prop, com els que ens tenen com a protagonistes. Darrerament, els meus interessos s’han adreçat també a l’estudi de la resiliència, la psicologia positiva i la gestió emocional. I en general en tot el que té a veure amb la gestió de les relacions i el lideratge de la pròpia vida. M’entussiasma el repte de treballar en processos complexos i conflictes multipart.