(27.1/A) Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments

Expedient PS20170025 Convocatòria de formació sectorial 2016-2017 subvencionada a través del Consorci per la Formació Contínua. Estan exclosos d'aquesta subvenció els treballadors de l'Administració Pública

Inici del curs
16-07-2018
Finalització del curs
23-07-2018
Calendari
dilluns 16 i 23 de juliol
Horari
15:00 a 18:00 h
Durada
6 hores
Modalitat
Presencial
On es fa?
ACRA
Places disponibles
0
Preu
Gratuït
Documents
Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments

Contingut del curs

Objectius del curs: 

 1. Conèixer els perills de contaminació d'un aliment, el seu origen, els efectes que poden ocasionar i les mesures preventives a adoptar.
 2. Desenvolupar els hàbits higiènics adequats per garantir la seguretat -alimentària i contribuir a aconseguir la confiança i la tranquil·litat dels consumidors.
 3. Realitzar correctament la manipulació d'aliments, tenint en compte la influència de la conservació i l'emmagatzematge adequats, així com la higiene dels equips, els locals i els utensilis.
 4. Analitzar la importància que té el compliment de la reglamentació alimentària.
 5. Conèixer els grups d’aliments i la seva conservació. 
 6. Aprendre la influència dels factors mediambientals i com prevenir-los 
 7. Desenvolupar els hàbits d’higiene bàsics alhora de manipular aliments. -
 8. Conèixer i utilitzar les mesures bàsiques per ala prevenció i -contaminació dels aliments
 9. Saber quines són les característiques i condicions dels locals i les -instal·lacions adequades
 10. Conèixer i saber complir la normativa vigent.

Contingut general del curs:

1. Alimentació i higiene alimentària.

 • Els aliments. Llet i derivats; carn i derivats; peix; els greixos; farines, pa i -pastisseria; hortalisses, fruites i llegums. La maionesa.
 • Principals aliments més sensibles -
 • Precaucions generals i especifiques amb els diferents grups. 

2. Influència dels factors mediambientals. Importància d’una bona prevenció.

 • Factors determinants: Naturalesa dels aliments; l’aigua; l’aire; locals i -superfícies de manipulació d’aliments; màquines i estris.
 • Altres factors: temperatura, humitat, el temps. 

3. Higiene personal del manipulador d’aliments.

 • La cura de les mans. 
 • La roba de feina. 
 • Hàbits del manipulador. 
 • Malalties contagioses. 

4. Mesures bàsiques per a la prevenció i/o contaminació en els aliments.

 • Pràctiques correctes d’higiene durant la recepció, emmagatzematge, transformació, transport i servei dels aliments
 • La fitxa de proveïdors. 
 • La fitxa de control de temperatura. Instruccions per mesurar les temperatures
 • Full de registre de les mesures preventives preses en el tractament dels vegetals crus.
 • Full de registres del nivell de cloració de l’aigua. 
 • Planificació de l’APPCC 

5. Condicions i característiques dels locals i instal·lacions.

 • Condicions generals dels locals. 
 • Condicions específiques de les instal·lacions (cuines, menjadors, vestuaris, serveis)
 • Insectes i rosegadors com a vehicles contaminants 
 • Desinfecció, desinsectació i desratització 
 • El lleixiu 

6. Reglamentació tècnic-sanitària/Normatives vigents 

7. Avaluació. Examen d’higiene alimentària.

 

logo conforcat       logo sepe 

Informació i requeriments

Per formalitzar la inscripció al curs és imprescindible la següent documentació:

- Annex d'inscripció complimentat,
- Copia del DNI,
- Copia de la capçalera de l'última nòmina (o document de demandant d'ocupació en el cas d'aturats -DARDO-)

Es pot enviar al correu formacio3@acra.cat o portar-la a les nostres oficines al c/Calàbria, 236-240 de dilluns a dijous de 15:30 a 17:30 o divendres de 11:00 a 13:00

La data límit per a l’admissió de les inscripcions és el 10/07/2018 (sempre i quan hi quedin places disponibles) i no s’acceptaran sol·licituds que no es presentin amb la documentació pertinent.

On es fa?

ACRA

C/Calàbria, 236-240 (local 1)

08029 Barcelona

Docents

Eva Méndez Vallejos

Diplomada en infermeria. Experta en Nutrició. Postgrau en teràpies Naturals. Formadora en cursos de ciències de la Salut. I Docent del Mòdul 2: Intervenció en l'atenció higienicoalimentaria en institucions