(22.1/A) Intel·ligència emocional

Expedient PT20190019. Convocatòria de formació sectorial 2019-2020, subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el SEPE Servicio Público de Empleo Estatal.

Inici del curs
11-12-2019
Finalització del curs
23-12-2019
Calendari
11, 13, 18, 19, 20 i 23 de desembre de 2019
Horari
de 9:00 a 14:00
Durada
30 hores
Modalitat
Presencial
On es fa?
ACRA
Places disponibles
0
Preu
0€
Documents
Intel. Emocional

Contingut del curs

Objectius

Objectius generals:

- Millorar la capacitació professional per poder utilitzar la intel·ligència emocional en el treball.

- Aprendre què és la Intel·ligència Emocional i quin impacte té a la nostra vida a nivell cognitiu, actitudinal i psicològic.

- Conèixer quines són les emocions bàsiques per a gaudir d’unes millors relacions intrapersonals i interpersonals.

Objectius específics:

- Identificar el nou enfocament de la intel·ligència per desenvolupar programes d'aplicació en àmbits laborals.
- Identificar les pròpies respostes emocionals i les seves causes.
- Potenciar l'autoconeixement com a base per al desenvolupament de la intel·ligència emocional.
- Desenvolupar l'empatia i la comunicació.
- Utilitzar i expressar intel·ligentment les emocions en àmbits professionals.
- Aprendre a identificar patrons emocionals propis, avaluar la seva repercussió en l’àmbit personal, social i laboral.
- Aprendre a reconèixer les emocions alienes, identificar com ens afecten per instaurar conductes que permetin una millora en les relacions interpersonals.
- Aprendre quines són les competències emocionals bàsiques i com entrenar-les.
- Desenvolupar en l’alumne una apertura de consciència que permeti un millor auto lideratge emocional des d’una perspectiva d’ecologia emocional personal.

 

Continguts

1. Intel·ligència Emocional. Marc conceptual i orígens 

  1.1. Què significa emocional? Definició d’emoció i estat emocional.
  1.2. Orígens: Intel·ligències Múltiples de Gardner, Intel·ligència Emocional de Goleman.
  1.3. Construcció de les emocions. Conceptes bàsics sobre l’anatomia i funcionament del sistema límbic.

2. Consciència emocional
  2.1. Quines són les emocions bàsiques?
  2.2. Funcions de cada emoció.
  2.3. Classificació de les emocions.

3. Habilitats socials
  3.1. La Intel·ligència emocional en la nostra vida quotidiana.
  3.2. Identificació de patrons emocionals propis i aliens.
  3.3. Els 4 processos bàsics per un auto lideratge emocional.
  3.4. Les competències emocionals bàsiques.
  3.5. La Intel·ligència emocional en les relacions intrapersonals.
  3.6. La Intel·ligència emocional en les relacions interpersonals.

4. Ecologia emocional i salut
  4.1. Pautes per la millora de l’ecologia emocional personal i relacional.
  4.2. Relació entre gestió emocional i salut.

5. Principals aplicacions de la Intel·ligència emocional en l’entorn laboral
  5.1 Millora de la comunicació i clima en els equips de treball.
  5.2 Millorar qualitativa de les relacions interpersonals (dins de l’empresa i fora (clients, proveïdors).

 

logo consorci          

Informació i requeriments

Aquest curs està adreçat a:

  • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
  • Persones en situació d’atur: aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada.
  • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de Formació.

Com formalitzar la inscripció?

Un cop feta la preinscripció on-line, per formalitzar la inscripció és imprescindible la següent documentació:

  1. Annex 1 d’inscripció complimentat
  2. Copia del DNI o NIE
  3. Copia de la capçalera de l’última nòmina (si estàs en actiu)
    Copia del últim rebut d’autònoms (si ets autònom/freelance)
    Copia del document de demanda d’ocupació -DARDO- (si estàs a l’atur)

La documentació es pot enviar al correu formacio2@acra.cat o portar-la a les nostres oficines al C/ Calàbria, 236-240 de dilluns a dijous de 15:30 a 17:30 o divendres de 11:00 a 13:00

La data límit per a l’admissió de la documentació és el 28/11/2019 (sempre i quan hi quedin places disponibles) i no s’acceptaran sol·licituds que no es presentin amb la documentació pertinent.

ACRA es reserva el dret d'anul·lar qualsevol curs que no hagi assolit un mínim de participants.

 

logo consorci          

On es fa?

ACRA

 

Calàbria, 236-240 (local 1)
 
08029 Barcelona

Docents

Oscar- Tàctica 360

Oscar Becerril

Formador. Diplomat en Relació Laborals. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Expert universitari en Intel·ligència Emocional a les Organitzacions (UdL). Màster universitari en Intel·ligència Emocional i Coaching en l’entorn laboral (UB). Practicioner en PNL