(20.1) Manipulació d'aliments

Expedient PT20230013. Convocatòria de formació transversal 2023-2024, subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el SEPE Servicio Público de Empleo Estatal.

Inici del curs
20-12-2023
Finalització del curs
19-01-2024
Calendari
Calendari pendent confirmació
Durada
10 hores
Modalitat
Teleformació
On es fa?
Campus Virtual d'ACRA
Places disponibles
30
Preu
0€
Documents

Contingut del curs

MODUL 1: Manipulació d’Aliments (10 hores)

OBJECTIU: Identificar les fonts de contaminació dels aliments i aplicar la normativa vigent en seguretat e higiene alimentària durant la preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasament, emmagatzematge, transport, distribució, venda, subministrament i servei dels aliments.

CONTINGUTS:

  • Classificació dels aliments.

          o    Concepte d'aliment.

          o    Tipologia d'aliments.

          o    Criteris de qualitat.

  • Identificació de les fonts de contaminació dels aliments.

          o    Concepte de contaminació en els aliments.

          o    Tipologia, vies i fonts de contaminació.

  • Reconeixament dels factors de creixament dels microorganismes en els aliments.

          o   Tipus de microorganismes.

          o   Factors de creixement.

          o   Aliments d'alt i baix risc per a la contaminació per microorganismes.

          o   Enfermetats trasmeses per microorganismes en aliments.

  • Distinció dels mètodes de conservació dels aliments.

          o   Mètodes físics: Temperatura i contingut de l'aigua.

          o   Mètodes químics.

          o   Envasats. Envasos específics. Productes no evasats.

          o   Etiquetatge.

          o   Enmagatzematge.

  • Adopció de mesures de neteja i higiene en la manipulació d'aliments.

          o   Higiene personal.

          o   Locals i instal·lacions.

          o   Residus i reciclatge de residus.

          o   Neteja i desinfecció d'instal·lacions i equips.

          o   Control de plagues.

  • Reconeixament de la normativa aplicable a la manipulació dels aliments.

          o   Sistemes d'utoconotrol APPCC.

          o    Reglament europeu 852/2004.

          o    Reglament europeu 1169/2011 sobre al·lèrgens.

          o    Reial Decret 109/2010.

          o    Mesures legislatives actuals.

 

 logo conforcat                 

Requisits

Aquest curs està adreçat a:

  • Persones que cotitzen per Règim General, Autònom o que están en situación d'ERTO.
  • Persones en situació d’atur: aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada.
  • Els treballadors de l’Administració Pública: aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada

La formació es realitzarà dins el Campus Virtual d'ACRA. Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

teleformació

 

 

logo conforcat         

Docents

Eva Méndez Vallejos

Diplomada en infermeria, amb més de 30 anys d'experiència assistencial a diferents serveis hospitalaris i residencials. Docent des de l'any 2000 en impartició de cures de la branca sociosanitària, entre d'altres en curs de cures pal·liatives, atenció domiciliaria, nutrició i dietetica i certificats de professionalitat d'atenció sociosanitaria.