(2.2/A) Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

Expedient PS20180057 Convocatòria de formació sectorial 2018-2019 subvencionada a través del Consorci per la Formació Contínua, SEPE Servicio Público de Empleo Estatal. Estan exclosos d'aquesta subvenció els treballadors de l'Administració Pública.

Inici del curs
04-09-2018
Finalització del curs
04-09-2018
Horari
4 de setembre de 9:00 a 15:00
Durada
6 hores
Modalitat
Presencial
On es fa?
ACRA
Places disponibles
0
Preu
Gratuït
Documents
alèrgies

Contingut del curs

Objectius:

Objectius generals:

- Conèixer la gestió dels al·lèrgens en la manipulació de productes alimentaris per a la prevenció de reaccions adverses.

- Conèixer els requeriments de la legislació específica.

- Saber atendre les necessitats específiques de les persones amb al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries. Conèixer l’aplicació pràctica del nou reglament d’etiquetatge de productes alimentaris.

Continguts:

1.1 Conceptes generals

• Reaccions adverses a aliments: classificació.

• Intoleràncies

• Al·lèrgies

• L’anafilaxia

• Situacions de risc

• On trobem els al·lèrgens

1.2 Gestió del risc

• Principis bàsics

• Diagrama de gestió

• Bones pràctiques

• Contaminació creuada

2 Aplicació pràctica del nou reglament d’etiquetatge dels productes alimentaris. “Etiquetatge nutricional”

• Introducció: el nou Reglament 1169/2011

• Etiqueta i etiquetatge

• Responsabilitats

• Informació alimentària obligatòria:

• Denominació de l'aliment

• Llistat d'ingredients

• Substàncies o productes que poden produir al•lèrgies o intoleràncies

• Quantitat de determinats ingredients

• Quantitat neta

• Data de durada mínima o data de caducitat

• Condicions especials de conservació i/o d'utilització

• Nom, raó social i adreça de l'operador

• País d'origen o lloc de procedència

• Forma d'utilització

• Grau alcohòlic

• Lot

• Distintius d'origen i qualitat agroalimentària

• Informació nutricional. Etiquetatge nutricional, d’obligat compliment des de desembre de 2016

•Aplicació pràctica de normatives d'aplicació sectorial

 

Referència Normativa:

Reglament UE 1169/2011 • RD126/2015 http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir2913/allergiescatala.pdf

 logo sepe           logo conforcat

Informació i requeriments

Per formalitzar la inscripció al curs és imprescindible la següent documentació:

- Annex d'inscripció complimentat,
- Copia del DNI,
- Copia de la capçalera de l'última nòmina (o document de demandant d'ocupació en el cas d'aturats -DARDO-)

Es pot enviar al correu formacio3@acra.cat o portar-la a les nostres oficines al c/ Calàbria, 236-240 de dilluns a dijous de 15:30 a 17:30 o divendres de 11:00 a 13:00

La data límit per a l’admissió de la documentació és el 30/08/2018  (sempre i quan hi quedin places disponibles) i no s’acceptaran sol·licituds que no es presentin amb la documentació pertinent.

On es fa?

ACRA

C/ Calabria, 236-240 (local 1)

08029 Barcelona

Docents

sandra melendez

Sandra Melendez

Diplomada en infermeria. Màster en logopèdia. Docent en certificats de professionalitat de la branca sociosanitaria. Infermera al servei d’emergències mèdiques (SEM). Docent Mòdul 3: Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions