(18.1) Intel·ligència emocional

Expedient PT20210010. Convocatòria de formació sectorial 2021-2022, subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el SEPE Servicio Público de Empleo Estatal.

Inici del curs
10-03-2022
Finalització del curs
05-04-2022
Durada
30 hores
Modalitat
Teleformació
On es fa?
Campus Virtual d'ACRA
Places disponibles
0
Preu
0€
Documents
Inteligencia Emocional 2c

Contingut del curs

Objectius generals:

 • Millorar la capacitació professional per poder utilitzar la intel·ligència emocional en el treball.
 • Aprendre què és la Intel·ligència Emocional i quin impacte té a la nostra vida a nivell cognitiu, actitudinal i psicològic.
 • Conèixer quines són les emocions bàsiques per a gaudir d’unes millors relacions intrapersonals i interpersonals.

Objectius específics:

 • Identificar el nou enfocament de la intel·ligència per desenvolupar programes d'aplicació en àmbits laborals.
 • Identificar les pròpies respostes emocionals i les seves causes.
 • Potenciar l'autoconeixement com a base per al desenvolupament de la intel·ligència emocional.
 • Desenvolupar l'empatia i la comunicació.
 • Utilitzar i expressar intel·ligentment les emocions en àmbits professionals.
 • Aprendre a identificar patrons emocionals propis, avaluar la seva repercussió en l’àmbit personal, social i laboral.
 • Aprendre a reconèixer les emocions alienes, identificar com ens afecten per instaurar conductes que permetin una millora en les relacions interpersonals.
 • Aprendre quines són les competències emocionals bàsiques i com entrenar-les.
 • Desenvolupar en l’alumne una apertura de consciència que permeti un millor auto lideratge emocional des d’una perspectiva d’ecologia emocional personal.

 

Continguts:

1. Intel·ligència Emocional. Marc conceptual i orígens

  1.1. Què significa emocional? Definició d’emoció i estat emocional.
  1.2. Orígens: Intel·ligències Múltiples de Gardner, Intel·ligència Emocional de Goleman.
  1.3. Construcció de les emocions. Conceptes bàsics sobre l’anatomia i funcionament del sistema límbic.

2. Consciència emocional

  2.1. Quines són les emocions bàsiques?
  2.2. Funcions de cada emoció.
  2.3. Classificació de les emocions.

3. Habilitats socials

  3.1. La Intel·ligència emocional en la nostra vida quotidiana.
  3.2. Identificació de patrons emocionals propis i aliens.
  3.3. Els 4 processos bàsics per un auto lideratge emocional.
  3.4. Les competències emocionals bàsiques.
  3.5. La Intel·ligència emocional en les relacions intrapersonals.
  3.6. La Intel·ligència emocional en les relacions interpersonals.

4. Ecologia emocional i salut

  4.1. Pautes per la millora de l’ecologia emocional personal i relacional.
  4.2. Relació entre gestió emocional i salut.

5. Principals aplicacions de la Intel·ligència emocional en l’entorn laboral

  5.1. Millora de la comunicació i clima en els equips de treball.
  5.2. Millorar qualitativa de les relacions interpersonals (dins de l’empresa i fora (clients, proveïdors).

 

 logo conforcat         

Requisits

Aquest curs està adreçat a:

 • Persones que cotitzen per Règim General, Autònoms o que están en situación d'ERTO.
 • Persones en situació d’atur: aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada.
 • Els treballadors de l’Administració Pública: aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada.

 

La formació es realitzarà dins el Campus Virtual d'ACRA. Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

Info teleformació

 

logo conforcat         

Docents

Francesc Sedo 2021c

Francesc Sedó Capdevila

Màster en Coaching i Lideratge Personal per la Universitat de Barcelona, Màster Practitioner en PNL, Especialista en Educació Emocional per la FEM (Fundació per a l'Educació Emociona) i Llicenciat en Química per la Universitat de Barcelona. Des de l'any 1995 fins el 2008 ha treballat com a professor de secundària i tutor. A partir de l'any 2008 treballa com a formador en Coaching, Resolució de Conflictes, Intel•ligència Emocional i Gestió d'Equips per a diverses entitats. Ha desenvolupant un programa de Coaching per a docents que actualment tutoritza a PRISMA. Realitza processos de coaching personal a adults i adolescents i tallers de coaching grupal. És membre fundador de l'associació de coaches Coaching Catalunya. Coautor del llibre "Coaching a la pràctica: 10 històries reals d'èxit" publicat per l'editorial Amat l'any 2013.