(14.1) Coordinació i suport a la direcció de recursos i serveis dirigits a persones grans

Expedient PS20230014. Convocatòria de formació sectorial 2023-2024, subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el SEPE Servicio Público de Empleo Estatal.

Inici del curs
26-02-2024
Finalització del curs
08-07-2024
Calendari
Del 26/02 al 10/07
Horari
De 15:00 a 19:00
Durada
150 hores
Modalitat
Presencial adaptat parcialment a Aula virtual
On es fa?
Campus Virtual d'ACRA / Aules d'ACRA (Consulteu els REQUISITS D'ACCÉS)
Places disponibles
0
Preu
0€
Documents
coord

Contingut del curs

OBJECTIU GENERAL:

Aplicar metodologies de gestió de recursos assistencials per a la gent gran, oferint suport en tasques de coordinació i gestió a la direcció dels diferents serveis i recursos per a persones grans.

MODUL 1: Envelliment i atenció en les persones grans (30 hores)

OBJECTIU: Identificar el col·lectiu de persones grans, coneixent la xarxa de serveis socials, tenint en compte la nova realitat de l'envelliment i el seu context sociocultural per a promoure una atenció de qualitat en el sector residencial i de serveis.

CONEIXEMENTS/ CAPACITATS COGNITIVES I PRÀCTIQUES:

 • Caracterització del col·lectiu de persones grans.

o   Tipologia: gènere, edat, posició socioeconòmica, entorn rural/urbà, cultura d'origen, models familiars.

o   Característiques del context actual:

  •   Envelliment normal versus envelliment patològic.
  •   Mites i estereotips sobre la gent gran.
  •   Edadisme.
  •   Factors de vulnerabilitat.

o   Necessitats del col·lectiu:

  •   Bàsiques.
  •   Suport psicològic i emocional.
  •   De la relació social.
 •   Comprensió dels diferents models d'atenció.

o   Assistencial.

o   Bio-psicosocial.

o   Centrat en la persona.

 • Descripció de recursos i serveis.

o   Cartera de serveis:

  •   Residències.
  •   Habitatges tutelats.
  •   Centres de dia.
  •   Servei d'Atenció a la Dependència (SAD)
  •   Prestacions econòmics.
  •   Prestacions tecnològiques
  •   Suport social i comunitari.

o   Treball en xarxa: coordinació amb la xarxa sanitària i educativa

 

MODUL 2: Models organitzatius i habilitats directives (50 hores)

OBJECTIU: Aplicar un model organitzatiu eficaç emprant els diferents instruments de gestió operativa de l'organització, identificant els punts forts i febles d'un model organitzatiu concret i incorporant elements d’innovació, donant suport a la direcció de l’entitat.

 CONEIXEMENTS/ CAPACITATS COGNITIVES I PRÀCTIQUES:

 • Caracterització d’un model d’organització estratègica i orientat a l’usuari.

o   Concepte i definició de organització:

  •   Composició de les organitzacions.
  •   Disseny de model d’organització en àrees de gestió.
  •   Reptes actuals de les organitzacions.

o   Estratègia i estructura:

  •   Sistema de descentralització del procés de presa de decisions.
  •   Organització estratègica de futur.
  •   Organització dirigida a la excel·lència.
  •   Valors ètics a la organització.

o   Responsabilitat social corporativa.

 • Creació de la planificació estratègica.

o   Concepte d’estratègia.

o   Etapes d’un procés de planificació estratègica:

  •   Filosòfica
  •   Analítica
  •   Operativa
  •   Implementació
  •   Seguiment

 

 • Aplicació del pla de màrqueting de serveis de persones grans.

o   Conceptes bàsics: orientació a l’usuari.

o   Estructura del pla de màrqueting:

  •   Anàlisi de l’entorn.
  •   Anàlisi de la competència.
  •   Anàlisi intern.

o   Definició dels plans d’acció.

 

MODUL 3: Gestió de Recursos Humans (40 hores)

OBJECTIU: Gestionar els recursos humans d’un servei per a persones grans, aplicant la normativa vigent dins d’una organització

 CONEIXEMENTS/ CAPACITATS COGNITIVES I PRÀCTIQUES:

 • Definició de la gestió de persones.

o   Descripció dels llocs de treball.

o   Planificació de la plantilla.

o   Selecció i contractació de personal.

o   Incorporació i acollida.

o   Anàlisi polític de retribució.

 • Planificació i gestió de persones.

o   Gestió per competències.

o   Plans de formació.

o   Gestió del talent.

 • Organització en el treball.

o   Treball en equip.

o   Horaris i torns de treball.

o   Reunions.

 • Definició de la motivació del personal.

o   Motivació.

o   Direcció per objectius.

o   Delegació i participació.

o   Clima laboral.

 • Definició de lideratge i habilitats directives.

o   Competències del líder.

o   Estil de lideratge.

o   Resolució de conflictes.

o   Negociació.

 • Aplicació de la legislació laboral.

o   Marc jurídic.

o   Legislació laboral.

 

MODUL 4: Organització i administració financiera (30 hores)

 OBJECTIU: Analitzar el cicle comptable d’una organització identificant els conceptes i principis de la comptabilitat que permeten l'elaboració dels documents bàsics de control econòmic i distingir en què consisteix l'anàlisi dels estats financers per tal de d'interpretar els documents de control econòmic i la informació que es deriva, per a identificar els principals punts febles de l'organització i les propostes de millora.

 CONEIXEMENTS/ CAPACITATS COGNITIVES I PRÀCTIQUES:

 • Aplicació de la Comptabilitat financera bàsica.

o   Estats financers.

o   Balanç.

o   Compte de resultats o compte de pèrdues i guanys.

o   Integració dels estats financers.

 • Aplicació de la normativa i principis comptables.

o   Pla General de comptabilitat.

o   Principis comptables.

o   Comptes anuals.

o   Auditoria.

 • Descripció de la mecànica comptable.

o   Registre dels fets comptables.

o   Els llibres.

o   El cicle comptable.

 • Introducció a les eines de seguiment, control i previsió.

o   Anàlisi del balanç.

o   Càlcul de percentatges.

o   Evolució del balanç.

 • Descripció i desenvolupament del pressupost.

o   Pressupost d’explotació.

o   Fases del procés pressupostari anual.

o   Control pressupostari.

 

 logo conforcat         

Requisits

 Aquest curs està adreçat a:

 • Persones que cotitzen per Règim General, Autònoms o que están en situación d'ERTO.
 • Persones en situació d’atur: aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada.
 • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de Formació

Requisits d’accés: 

Disposar d’algun dels següents titols:

- Títol de Grau o equivalent en ciències socials o de l'educació, preferentment en Educació Social i Treball Social.

- Títol de postgrau (màster) o equivalent.

- Prova d'accés: pot aplicar-se.

* Aquesta és una formació de nivell 4, per la qual cosa és necessària la presentació de documentació acreditativa dels estudis mencionats. 

 

Les classes virtuals de la formació es realitzarà mitjançant l'aplicació Adobe Connect. Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

Info Adobe

 

logo conforcat         

Docents

Jose Luis Buenache

José Luis Buenache

Llicenciat en Dret i Màsters en Dret Públic i en Lideratge per a la Gestió Social. Coordinador del postgrau d'Habilitats Directives per a Entitats de l'Economia Social d'UManresa. Coordinador de Desenvolupament Territorial d'Amics de la Gent Gran i Director de Desenvolupament Corporatiu de la Fundació Sociosanitària de Manresa. Consultor social i formador a institucions socials i sanitàries. Coordinador del programa Osona Cuidadora de la Càtedra de Cures Pal·liatives de la UVIC.

Marga Quintana

Margarida Quintana

Antropòloga, Màster en gerontologia interdisciplinar, Programa de direcció de centres sociosanitaris per EADA, Manegament of social Care for old People, Programa d’especialització en serveis socials i Habilitats directives. Des de l’any 1998 ha treballat com a directora tècnica i assistencial a diferents institucions. Des de l’any 2010 i fins l’ actualitat ha desenvolupat la seva activitat professional com a directora tècnica del grup Mutuam. Docent des de l’any 2003 en diferents centres i institucions. Coordinadora del postgrau d’atenció centrada en la persona en entorns de dependència (UAB).

Sònia Díaz

Sònia Díaz

Sociòloga, Màster en lideratge polític i social. Sòcia co-fundadora de l’Associació SIENA, Directora de l’àrea de les persones grans de la cooperativa Doble Via i coordinadora del CFGS d’integració social i docents al CFGS d’atenció a persones en situació de dependència a Escola Montserrat. Presidenta del Consell Rector de Doble Via i membre del grup de treball “Red Espanyola de Ciutats Amigues amb les persones grans” de IMSERSO. Experiència en gestió de projectes d’atenció a les persones, experta en Envelliment Actiu i formadora en Atenció Centrada en la Persona, bones pràctiques en el tracte a les persones grans, ètica en la professió assistencial i en gestió de projectes. Ponent, conferenciant i col·laboradora puntual en ràdio i TV.

Raquel Calatayud

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per l’UPF de Barcelona. Llicenciada en Dret per la UOC. Màster en Gerontologia Social Aplicada per la Fundació Bosc & Gimpera (Primer cicle). Professora col·laboradora en diferents programes universitaris i en mòduls de gestió econòmic-financera de formació de postgrau pel sector de serveis a persones grans. Delegada de la consellera de Salut durant la Covid19 per a la coordinació de les actuacions en matèria social als centres socials de caràcter residencial a l'Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra de la Regió Sanitària de Barcelona.