(13.1) Competències per a l'exercici professional sanitari saludable

Expedient PS20230014. Convocatòria de formació sectorial 2023-2024, subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el SEPE Servicio Público de Empleo Estatal.

Inici del curs
13-06-2024
Finalització del curs
08-07-2024
Durada
20 hores
Modalitat
Teleformació
On es fa?
Campus Virtual d'ACRA
Places disponibles
20
Preu
0
Documents

Contingut del curs

OBJECTIU GENERAL:

Aplicar tècniques i habilitats per millorar la qualitat assistencial a l'àmbit sanitari i desenvolupar un exercici professional saludable.


RELACIÓ DE MÒDULS DE LA FORMACIÓ:

MODUL 1: Salut mental i benestar emocional (5 hores)
OBJECTIU
: Analitzar els conceptes de salut mental i benestar emocional, i ser conscient de la importància en l'exercici professional sanitari.

CONEIXEMENTS/ CAPACITATS COGNITIVES I PRÀCTIQUES:

 • Identificació dels conceptes de salut mental i benestar.

o   Salut mental i benestar.

o   Anàlisi epidemiològica.

o   Detecció de focus de risc.

 • Descripció de la salut mental a l'àmbit laboral.

o   Salut mental a la feina.

o   Repercussions al lloc de treball.

o   Prevenció de la salut mental.

 • Explicació de la importància de la formació del personal sanitari.

o   Necessitat de formar el personal sanitari en salut mental.

o   Objectius.

o   Recomanacions per a la formació.

 • Prevenció de riscs i qualitat de vida.

o   Qualitat de vida.

o   Salut física i mental.

o   Reduïr i gestionar l'estrès.

o   Riscos psicosocials.

 

MODUL 2: Comunicació i gestió de conflictes (7 hores)

OBJECTIU:Aplicar tècniques i habilitats de comunicació, gestió emocional i resolució de conflictes per a un exercici professional sanitari saludable i de qualitat.

CONEIXEMENTS/ CAPACITATS COGNITIVES I PRÀCTIQUES:

 • Identificació de tècniques de comunicació eficaç.

o   Descripció de la interacció medico-infermera-pacient.

o   Factors facilitadors a la comunicació.

o   Barreres a la comunicació.

o   L'escolta activa.

o   Adequació de la comunicació amb el pacient.

o   Pràctiques segures de comunicació.

o   Acompliment bones pràctiques.

 • Descripció de tècniques de gestió emocional.

o   Tècniques d'autoconeixement.

o   Tècniques d'autoregulació emocional.

o   Tècniques d'escolta activa, empatia i assertivitat.

 • Identificació de tècniques de programació neurolingüística.

o   Sincronitzar amb l'interlocutor.

o   Conduir la comunicació.

o   Habilitats de comunicació verbal, no verbal i paraverbal.

 • Explicació de tècniques per a la gestió de conflictes.

o   Components del conflicte.

o   Tipologia dels conflictes.

o   Cicles del conflicte.

o   Conflicte i violència.

o   Recursos per comunicar empàticament.

o   Comunicació analògica.

o   Estils d'interacció

o   Tècniques assertives de comunicació.

o   Les crítiques.

o   Sol·licitar canvis de conducta.

 

MODUL 3: Gestió saludable de les relacions interpersonals (5 hores)

OBJECTIU:Analitzar les relacions interpersonals que es generen a l'entorn laboral sanitari, així com desenvolupar habilitats per a una gestió saludable de les mateixes.

CONEIXEMENTS/ CAPACITATS COGNITIVES I PRÀCTIQUES:

 • Anàlisi de la relació amb el pacient.

o   Característiques dels pacients.

o   Entrevista.

o   Comunicació amb el pacient.

o   Gestió de les reaccions del pacient.

 • Anàlisi de les relacions amb professionals.

o   Amabilitat i simpatia.

o   Interès i eficàcia a la feina.

o   Facilitar informació.

 • Anàlisi de les relacions amb l'equip de treball.

o   Equip de treball.

o   Reunió de l'equip de treball.

o   Comunicació a l'equip de treball.

 

 Els continguts formatius del curs estan dissenyats en castellà 

 logo conforcat         

Requisits

Aquest curs està adreçat a:

 • Persones que cotitzen per Règim General, Autònoms o que están en situación d'ERTO.
 • Persones en situació d’atur: aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada.
 • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de Formació.

La formació es realitzarà dins el Campus Virtual d'ACRA. Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

teleformació

  logo conforcat         

Docents

Eva Méndez Vallejos

Diplomada en infermeria, amb més de 30 anys d'experiència assistencial a diferents serveis hospitalaris i residencials. Docent des de l'any 2000 en impartició de cures de la branca sociosanitària, entre d'altres en curs de cures pal·liatives, atenció domiciliaria, nutrició i dietetica i certificats de professionalitat d'atenció sociosanitaria.