(12.1) Formació de formadors

Expedient PT20200031. Convocatòria de formació sectorial 2020-2021, subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el SEPE Servicio Público de Empleo Estatal.

Inici del curs
04-03-2021
Finalització del curs
06-04-2021
Calendari
4, 9, 11, 16, 23, 25, 30 de març i 6 d'abril
Horari
de 9:00 a 13:00
Durada
40 hores (32 en aula virtual + 8 de treball individual)
Modalitat
Aula virtual
On es fa?
Campus Virtual d'ACRA
Places disponibles
0
Preu
0€
Documents
Formació de formadors 2018

Contingut del curs

Objectius generals:

- Adquirir els coneixements i habilitats necessaris per a la planificació i desenvolupament de manera sistemàtica i rigorosa d’accions de formació per a l’ adquisició de competències professionals dels destinataris.

Objectius específics:

- Impartir i tutoritzar accions formatives per a l'ocupació utilitzant tècniques, estratègies i recursos didàctics.

- Establir condicions que afavoreixin el desenvolupament del procés d'aprenentatge per a la impartició d'accions formatives.

- Impartir continguts formatius del programa, utilitzant tècniques, estratègies didàctiques, recursos i materials didàctics concordes al tipus d'acció formativa amb la finalitat de facilitar l'adquisició de les competències professionals.

- Proposar, dinamitzar i supervisar les activitats d'aprenentatge utilitzant metodologies actives per fomentar el desenvolupament de competències professionals i socials.

Continguts:

1. Programació del procés d'ensenyament-aprenentatge

2. La interacció didàctica

3. Estratègies de l'aprenentatge autònom.

4. Disseny de proves d'avaluació.

 

logo conforcat         

Requisits

Aquest curs està adreçat a:

  • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
  • Persones en situació d’atur: aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada.
  • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de Formació.

 

logo conforcat         

Docents

PIlar Cases

Pilar Cases

Llicenciada en Pedagogia, Màster en Ecologia Emocional, Màster en PNL i Màster en Intervenció i qualitat de vida de gent gran. Docent de formació específica adreçada a professionals d'àmbit social, educatiu i sanitari. Atenció socioeducativa amb col•lectius d’adults i gent gran. Docent de tallers de Resiliència. Tutora de cursos de formació permanent del professorat.