(11.2) Atenció infermera al pacient ostomitzat

Expedient PS20210013. Convocatòria de formació sectorial 2021-2022, subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el SEPE Servicio Público de Empleo Estatal.

Inici del curs
18-10-2022
Finalització del curs
08-11-2022
Durada
20 hores
Modalitat
Teleformació
On es fa?
Campus Virtual d'ACRA
Places disponibles
0
Preu
0 euros
Documents
ost.

Contingut del curs

OBJECTIUS GENERALS:

- Actualitzar els coneixements de les cures infermeres en l'atenció de les persones portadores d'estomes

 

OBJECTIUS ESPECIFICS:

- Conèixer les patologies més freqüents o rellevants que condueixen a la persona a ser portadora d'una ostomia.

- Diferenciar els diferents tipus d'ostomies i les seves cures.

- Conèixer les derivacions urinàries mitjançant catèters i les seves cures.

- Conèixer la irrigació com a mètode de continència per millorar qualitat de vida de les persones portadores de colostomia.

- Planificar l'alta d'infermeria inserció de la persona atesa en la seva vida familiar, social i laboral.

 

CONTINGUTS:

1. Conceptes bàsics sobre ostomia

  1.1. Anatomia i fisiologia: intestí prim i intestí gros.

2. Què és una ostomia?

  2.1. Classificació de les ostomies

  2.2. Colostomia: causes, classificació i comportament

  2.3. Ileostomia: causes i comportament

  2.4. Urostomía: causes, classificació i comportament

3. La cura de l’ostomia

  3.1. Higiene i cures de l'estoma

  3.2. L'autocura

  3.3. Consells dietètics

  3.4. La vida quotidiana de la persona portadora d'ostomia

4. Dispositius i productes d’ostomia

  4.1. Dispositius col·lectors

  4.2. Mètodes de continència

  4.3. Altres accessoris d' ostomia

 

 logo conforcat         

Requisits

Aquest curs està adreçat a:

  • Persones que cotitzen per Règim General, Autònoms o que están en situación d'ERTO.
  • Persones en situació d’atur: aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada.
  • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de Formació.

La formació es realitzarà dins el Campus Virtual d'ACRA. Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

Info teleformació

 logo conforcat         

Docents

Eva Méndez Vallejos

Diplomada en infermeria, amb més de 30 anys d'experiència assistencial a diferents serveis hospitalaris i residencials. Docent des de l'any 2000 en impartició de cures de la branca sociosanitària, entre d'altres en curs de cures pal·liatives, atenció domiciliaria, nutrició i dietetica i certificats de professionalitat d'atenció sociosanitaria.