(11.1/A) Eines i instruments d'avaluació per a formadors

Expedient PS20170025 Convocatòria de formació sectorial 2016-2017 subvencionada a través del Consorci per a la Formació Contínua, SEPE Servicio Público de Empleo Estatal. Estan exclosos d'aquesta subvenció els treballadors de l'Administració Pública.

Inici del curs
12-09-2018
Finalització del curs
04-10-2018
Calendari
12, 17, 19, 26 de setembre, 3 i 4 d'octubre
Horari
9:00 a 14:00 h
Durada
30 hores
Modalitat
Presencial
On es fa?
ACRA
Places disponibles
0
Preu
Gratuït
Documents

Contingut del curs

Objectius:

Objectius generals:

- Realitzar de manera correcta i autònoma l’avaluació de l’aprenentatge dels participants en la formació professionals

Objectius específics:

- Conèixer els diferents tipus de proves d’avaluació existents

- Conèixer els criteris de validesa i fiabilitat d’una prova d’avaluació

- Saber dissenyar una prova d’avaluació aplicada a les diferents modalitats

- Saber aplicar en funció dels continguts i dels alumnes, la prova d’avaluació més adequada en cada moment

- Conèixer les tècniques de recollida d’informació per poder després fer un anàlisi fiable de les dades

Continguts:

1. Avaluació en formació per a l'ocupació aplicada a les diferents modalitats d'impartició

1.1. L’avaluació de l’aprenentatge

1.2. L’avaluació per competències

2. Elaboració de proves per a l'avaluació de continguts teòrics

2.1. Avaluació d’aprenentatges simples: proves objectives

2.2. Avaluació d’aprenentatges complexos: exercici interpretatiu, proves d’assaig, proves orals, entre altres

3. Disseny i elaboració de proves d'avaluació de pràctiques adaptades a la modalitat d'impartició

3.1. Criteris per a l’elaboració de pràctiques presencials i en línia

3.2. Criteris per a la correcció

3.3. Instruccions per a l’aplicació de les proves: alumnat i docents. 

4. Avaluació i seguiment del procés formatiu conforme a la formació presencial i en línia

4.1. Establiment de criteris i indicadors d’avaluació

4.2. Aplicació de tècniques quantitatives i qualitatives de recollida d’informació

4.3. Informes de seguiment i avaluació de les accions formatives

4.4. Pla de seguiment

logo sepe           logo conforcat

Requisits

Per formalitzar la inscripció al curs és imprescindible la següent documentació:

- Annex d'inscripció complimentat,
- Copia del DNI,
- Copia de la capçalera de l'última nòmina (o document de demandant d'ocupació en el cas d'aturats -DARDO-)

Es pot enviar al correu formacio3@acra.cat o portar-la a les nostres oficines al c/ Calàbria, 236-240 de dilluns a dijous de 15:30 a 17:30 o divendres de 11:00 a 13:00

La data límit per a l’admissió de la documentació és el 05/09/2018  (sempre i quan hi quedin places disponibles) i no s’acceptaran sol·licituds que no es presentin amb la documentació pertinent.

Docents

PIlar Cases

Pilar Cases

Llicenciada en Pedagogia, Màster en Ecologia Emocional, Màster en PNL i Màster en Intervenció i qualitat de vida de gent gran. Docent de formació específica adreçada a professionals d'àmbit social, educatiu i sanitari. Atenció socioeducativa amb col•lectius d’adults i gent gran. Docent de tallers de Resiliència. Tutora de cursos de formació permanent del professorat.