(10.1) Atenció infermera al pacient i qualitat assistencial. (Figueres)

Expedient PS20210013. Convocatòria de formació sectorial 2021-2022, subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el SEPE Servicio Público de Empleo Estatal.

Inici del curs
30-05-2022
Finalització del curs
08-06-2022
Calendari
30 de maig; 1, 3, 6 i 8 de juny
Horari
De 16 a 20h
Durada
15 hores
Modalitat
Presencial
On es fa?
Figueres
Places disponibles
0
Preu
0€
Documents
Qualitat

Contingut del curs

Objectius:

- Aportar les eines i les tècniques necessàries als professionals per a oferir una atenció personalitzada i de qualitat.

- Conèixer els principis ètics que guien la pràctica assistencial.

Objectius específics:

- Ser capaç de definir el concepte de qualitat i de descriure la seva utilitat en les organitzacions sanitàries.

- Conèixer i ser capaç d'aplicar els mètodes més habituals d'avaluació i millora de la qualitat.

- Millorar i ampliar els conceptes de satisfacció del pacient i de cures centrades en el pacient als diferents professionals.

- Potenciar la qualitat assistencial i les bones pràctiques.

- Prendre consciència de la importància de l’actitud professional, del tipus de cura que fa cadascú i de les possibilitats de millora personal.

 

Continguts:

1. Característiques dels sistemes sanitaris

2. La qualitat. Concepte i evolució de qualitat assistencial

3. Quins elements caracteritzen la qualitat

4. Els valors i l’ètica professional. Responsabilitat ètica en les cures.

4.1. Bioètica. Qüestions i dilemes.

5. La qualitat assistencial i les bones pràctiques.

5.1. Criteris, indicadors i estàndards.

5.2. Protocols, guies de pràctica i vies clíniques

6. L'atenció sanitària centrada en el pacient

6.1. Eines per una atenció personalitzada.

6.2. Les necessitats emocionals de la gent gran.

6.3. El tracte digne i el respecte dels drets de les persones grans.

6.4. El concepte d’autonomia en la vellesa

7. Autoavaluació i pla de millora personal.

 

logo conforcat         

Requisits

Aquest curs està adreçat a:

 

  • Persones que cotitzen per Règim General, Autònoms o que estan en situació d'ERTO.
  • Persones en situació d’atur: aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada.
  • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de Formació.

 

logo conforcat                                                       

 

Docents

Foto Daniel Moreno Cervera

Daniel Moreno Cervera

Diplomat en infermeria. Tècnic al Servei de Vigilància Epidemiològica de la subdirecció regional de Girona. Tècnic en documentació sanitària. Experiència professional en la cura a pacients en les àrees de geriatria, traumatologia i pal·liatius. Experiència docent des de l’any 2018 en diferents programes de salut i comunitaris