El procés d'acreditació de les empreses i les entitats

L’acreditació és un procés d’avaluació que fixa uns requisits mínims per a tots aquells serveis que vulguin formar part de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública (XSSAP) i garanteix l’assoliment d’uns estàndards de qualitat superiors als exigits per iniciar la prestació del servei. És un requisit previ indispensable per a poder participar en els procediments de concertació de places i gestió delegada.

Què s'acredita?

S’acredita l’entitat per a la tipologia o tipologies de serveis d’acord amb les definicions de la Cartera de Serveis Socials. No per serveis concrets. És a dir, una entitat que disposi de més d’un servei de centre de dia (per exemple), haurà de presentar una única sol·licitud per a aquella tipologia de servei, tot i haver de complir les condicions en tots els centres de dia.

Qui s'acredita?

1. Les entitats amb places col·laboradores que encara no estigueu acreditades. Podeu comprovar si la vostra entitat està o no acreditada a través del següent enllaç: dades obertes. (haureu de cercar la vostra entitat, i si no apareix us haureu d’acreditar. Si surt la vostra entitat i en “data d’acreditació” indica 05/08/2020, us haureu d’acreditar abans del 5 d'agost; si la data és posterior, no cal que us torneu a acreditar)

2. Les entitats que vau passar pels processos d’adaptació entre el anys 2017 i 2020. Podeu comprovar si la vostra entitat està o no acreditada a través del següent enllaç: dades obertes. Haureu de cercar la vostra entitat i si en "data d’acreditació" indica 05/08/2020, us haureu d’acreditar; si és posterior, no cal que us acrediteu.

Quin termini tinc per acreditar-me?

Fins al 5 d'agost de 2024

- Les entitats amb places col·laboradores que encara no estigueu acreditades o que us haguéssiu acreditat en data 05/08/2020

- Les entitats que vau passar pels processos d’adaptació entre el anys 2017 i 2020.

Per a la resta d’entitats, no hi ha un termini per acreditar-se, i ho podeu fer en qualsevol moment.

On m'he d'acreditar?

Heu de presentar la sol·licitud d’acreditació a la Generalitat de Catalunya a l’espai de Canal Empresa juntament amb la documentació requerida segons tipologia de servei.

Informació i assessorament

Laura Rodrigo

Icona telèfon

93 241 78 41

Icona correu

consultes@acra.cat