Borsa de treball

Educador/a social

Es busca educador/a social mitja jornada per a residència. Realitzant les següents funcions:

- Conèixer, proposar i fer operatius els processos d’intervenció cultural en les seves  vessants de gestió i educativa.

- Establir relacions entre els àmbits culturals i educatius amb els processos socials i  econòmics.

- Accedir a les fonts d’informació i procediments per obtenir recursos necessaris i posar en marxa processos culturals.

- Coordinació amb professionals de diversa qualificació a l’hora de dissenyar i  implementar estratègies d’intervenció cultural.

- Execució i realització de pressupostos de projectes i programes variats, així com  realització dels informes i avaluacions pertinents.

- Realització de programes i projectes específics.

- Fomentar el desenvolupament integral de les persones usuàries mitjançant l’acció  lúdico-educativa.

- Desenvolupar i executar les diverses tècniques d’animació, individuals i/o grupals, que impliquin a les persones usuàries en l’ocupació del seu temps lliure i promoure així la seva integració i desenvolupament personal i grupal.

- Motivar a les persones usuàries davant la importància de la seva participació per  aconseguir la seva integració i relació positiva amb l’entorn.Responsabilitat davant  qualsevol incidència que surti, en qualsevol tipus de tasca pròpia o del personal  d’animació sociocultural.Reunions periòdiques amb la resta de l’equip, així com amb responsables dels diferents centres on es realitzi la tasca d’animació cultural.

- Coordinar el voluntariat i alumnes en pràctiques d’animació sociocultural.

- Realitzar activitats de docència, xerrades i ponències que guardin relació amb aquesta categoria professional.

- Participar en el pla general d’activitats i pressupostos dels diferents centres.

- Coordinar grups de treball, activitats i pressupostos d’animació sociocultural.

- Comunicar al seu immediat/a superior les incidències o anomalies observades en el desenvolupament de les seves funcions.

Descripció de l'oferta

Categoria professional
Educador/a social
Titulació requerida
Diplomat o graduat en educació social
Requisits del lloc de treball

Persona amb titulació corresponent i es valorarà formació complementària. 

Capacitat de treball en equip, capacitat de organització i coordinació.

 

 

Salari
Segons conveni Gercat+plus abs
Places vacants
1
Població
Castellterçol

Contracte

Tipus de contracte
Indefinit
Duració
Indefinit
Jornada
Parcial indiferent
Horari
A negociar