Com afrontar inspeccions en el sector d'atenció a la dependència

Inici del curs
25-09-2018
Finalització del curs
09-10-2018
Calendari
25 de setembre i 9 de octubre
Horari
de 15:30 a 18:30
Durada
6 hores
Modalitat
Presencial
On es fa?
ACRA
Places disponibles
0
Preu
100€ socis // 120€ no socis
atencio al client lleida 2018

Contingut del curs

Objectius:

Adquirir coneixements que permetin afrontar les inspeccions com a oportunitats de millora.

Conèixer la normativa aplicable a les inspeccions, els límits i requisits de  l’actuació inspectora de forma que no es posi en risc la organització.

Establir las bases per tal que cada centre pugui establir un protocol d’inspecció que permeti actuar de forma comú.

Explicar les fases i els terminis d'un procediment sancionador incoat pel servei d'inspecció i registre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Facilitar una check-list pràctic fonamentat en casos reals, dels principals aspectes que han sigut motiu de sanció en els darrers anys pel servei d'inspecció i registre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Continguts:

 1. Introducció.
 2. Check-list pràctic de casos reals que han sigut sancionats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 3. El procediment administratiu sancionador en l'àmbit de la Llei 12/2007, de Serveis Socials de Catalunya.
 4. El control administratiu de la prestació de Serveis socials: Autorització, acreditació, inspecció i financiació.
 5. Preparats per la inspecció:
 • Abans de la inspecció
 • Treball en equip
 • Avaluacions internes
 1. Durant la inspecció:
 • Els drets de l’inspeccionat
 • Les obligacions de l’inspector
 • Qui atén a l’inspector?
 • Quina documentació mostrar?
 1. Inspecció in situ i citacions.
 • L’ acta d’inspecció
 • Després de la inspecció.
 • Actuació "en grup". El protocol d’ inspecció

 

A qui va dirigit: Administradors, gerents, directors tècnics, treballadors socials de serveis i establiments de serveis socials de Catalunya que són objecte d'inspeccions: residències, centres de dia, habitatges tutelats.

Informació i requeriments

Per formalitzar la inscripció al curs, cal realitzar transferència bancària al nº de compte ES87 2100 0863 2002 0054 8456 indicant al concepte, el nom del curs i de la persona inscrita (si en la data d'inici del curs no s’ha formalitzat el pagament, el participant no tindrà dret a plaça).

Un cop realitzat el pagament, és imprescindible presentar el resguard i la fitxa d'inscripció adjunta a les oficines d'ACRA, al carrer de Calàbria 236-240 de Barcelona, o enviar-ho escanejat al correu martigues@acra.cat.

La data límit per a l’admissió de les inscripcions és el 19/09/2018 (sempre i quan hi quedin places disponibles).

 

Us recordem que part del cost d'aquesta acció formativa es pot bonificar a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Si voleu que ACRA us gestioni la bonificació, contacteu amb el nostre Departament de Formació.

On es fa?

ACRA
 
Calàbria, 236-240 (local 1)
 
08029 Barcelona

Docents

Josep Mª Barcelona

Josep Mª Barcelona

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, Màster en Dret Fiscal. Especialista en el sector assistencial i expert en protecció de dades. Assessor jurídic d’ACRA i del Bufet Escura

Josep de Martí Vallès

Llicenciat en Dret . Màster en Gerontologia Social . Màster en Dret Públic . Funcionari excedent del Cos Superior de l'Administració de la Generalitat , amb nou anys d'experiència en la inspecció de serveis socials. Consultor gerontològic. Director de eai|consultoria, SL.