Notícies

19 de desembre de 2018

Signem un conveni de col·laboració amb la Unió Catalana d'Hospitals

Aquest acord vol impulsar especialment el professionalisme i millorar el model d'atenció a les persones

L'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) i la Unió Catalana d'Hospitals (UCH) han firmat un conveni de col·laboració per millorar el model d'atenció a les persones i que serà d'aplicació en diversos àmbits d'actuació de les dues entitats. El conveni, que té una vigència durant dos anys de forma prorrogable, fixa un posicionament estratègic conjunt de les dues entitats en el desenvolupament del sistema sanitari i social, a més de proporcionar avantatges als socis d'ACRA i de La Unió.

En aquest sentit, els socis d'ACRA podran gaudir de condicions especials en les sessions tècniques, accions formatives i assessorament tècnic que realitzi La Unió, i viceversa.

El conveni subratlla la voluntat de les parts per treballar conjuntament per la dignificació del sector, la sostenibilitat de les empreses que el conformen i el foment del professionalisme.

La firma del conveni, realitzada ahir a la seu d'ACRA, va anar a càrrec de la directora general d'ACRA, Montse Llopis, i de la directora general de La Unió, Roser Fernández.