Notícies

9 de novembre de 2023

S’incrementen els preus públics a les residències i centres de dia de gent gran

Es fixa una actualització de les tarifes del 6,08% amb efectes retroactius a 1 de gener de 2023 que contribuirà a la sostenibilitat d’empreses i entitats del sector, i també a l’increment dels salaris dels professionals

S’ha publicat avui l’ORDRE DSO/244/2023, de 6 de novembre, per la qual s'actualitzen els preus i imports de determinats serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.

L’Ordre incrementa un 6,08% els preus i imports de determinats serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, que es relacionen en els annexos. L’increment s’aplicarà de forma retroactiva des de l’1 de gener de 2023 i és fruit de l’acord assolit per part d’ACRA i el Departament de Drets Socials, juntament amb altres agents socials i econòmics, el passat 1 de juny.

Els preus públics mensuals a residència assistida i centre de dia seran els següents:

Residència assistida - 2.124,32 €

Centre de dia – 1.053,85 € (762,24 € dies laborables)

Aquesta actualització contribuirà a la sostenibilitat d’empreses i entitats del sector, i també a l’increment dels salaris dels professionals.